Încălcări grave ale securităţii electrice

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat își exprimă îngrijorarea în legătură cu ilegalitățile comise la emiterea unei hotărîri de către Judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău privind obligarea primăriei Durleşti, mun. Chişinău de a elibera autorizarea construcției casei de locuit în or. Durlești în zona de protecție a liniei electrice (LEA) 110 kV (operator ÎCS „RED Union Fenosa).

Hotărîrea emisă contravine prevederilor Legii cu privire la energetică, Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice şi a altor documente normative tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, or accidentele prin electrocutare pot avea loc numai în cazul nerespectării normelor de electrosecuritate, inclusiv şi în zonele de protecţie a reţelelor electrice.

 Obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Orice lucrare în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul întreprinderii sau organizaţiei energetice, fapt care nu s-a luat în considerare de către instanţa de judecată. Mai mult ca atît, judecata nu a solicitat consultări şi explicaţii de la specialiştii instituţiilor abilitate în reglementarea problemei date.

Practica supravegherii energetice de stat a demonstrat nu o singură dată că, la scurt timp după finalizarea construcţiilor în zonele de protecţie, proprietarii solicită întreprinderilor reţelelor electrice (în majoritatea cazurilor şi către instanţa de judecată) scoaterea liniei electrice de pe terenul aflat în proprietate. De reţinut că, liniile de tensiune înaltă emană un cîmp electromagnetic puternic, destul de periculos şi un zgomot pentru fiinţele vii, nemaivorbind de faptul că, în preajma casei de locuit poate fi trasată conducta de gaz, de aprovizionare cu apă, linii de telecomunicaţii etc. Iar ruperea unui conductor ar pune în pericol un şir de consumatori la comunicaţiile respective. Toate aceste creează situaţii de risc sporit celor care se află în zona de protecţie LEA.

Inspectoratul Energetic de Stat avertizează, că ignorarea normelor se securitate pot avea consecinţe regretabile or curentul electric nu este vizibil, nu are miros şi culoare, acţionează fără zgomot şi poate fi simţit doar la momentul atingerii de organismul uman, afectîndu-l în întregime de pe urma căruia consecinţele, în majoritatea cazurilor, sunt fatale.

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor