Securitatea electrică în pas cu progresul tehnic

Afla mai multe : Noutăți

Tehnologia secolului XXI a avansat într-atît, încît totul poate fi automatizat, robotizat și poate fi îndeplinit fără mari eforturi fizice ale oamenilor. Astăzi este de neînchipuit viaţa noastră fără aparatele electrice sau electrocasnice, care ne fac viaţa mult mai ușoară şi îmbunătăţesc calitatea acesteia.
De reținut că, electrocasnicele ocupă locul doi în lume, din punct de vedere al consumului de energie, după mașini – ele reprezinta 30 la sută din consumul de energie în tarile industrializate.
Cu toate acestea, nu întotdeauna ținem cont de anumite exigenţe și reguli la utilizarea receptoarelor electrice pentru a evita cazurile de electrocutare şi incendii.
Utilizatorii trebuie să ştie că, potrivit Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice (NAIE), receptoarele electrice sunt clasificate în 4 clase: 0, I, II, III. Deoarece receptoarele electrice de clasele 0 și III nu se utilizează în sectorul casnic și public, ne vom referi la cele de clasele I și II, pe motivul că, toate receptoarele electrice utilizate în sectorul casnic și public trebuie să corespundă acestor două clase.
Pentru diferențierea receptoarelor de clasele I, II sunt stabilite semne distinctive:
receptoarele de clasa I recept,

 

recept2receptoarele de clasa II .

 

Întrucît, majoritatea receptoarelor electrice casnice (mașini de spălat, încălzitoare de apă, cuptorașe, unelte electrice) sunt receptoare de clasa I de protecție ele urmează să fie conectate doar la rețele cu conductor PEN divizat. Desigur aceste cerințe se referă și la prelungitoarele utilizate pentru a conecta astfel de aparate electrocasnice.
Receptoare electrice de clasa II de protecție sunt cele cu corpuri nemetalice (adaptor telefon mobil, boxe audio, unele aparate radio, alte receptoare cu corpurile din material izolant), aceste receptoare pot fi conectate în rețele cu firul PEN nedivizat.
Nerespectarea cerinţelor Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice poate duce la cazuri neprevăzute (electrocutări, incendii, defecte a receptoarelor electrice).
Astfel, din cauza conectării receptoarelor de clasa I de protecție în reţelele electrice în lipsa nulului de protecţie, în anul 2012 au avut loc 5 electrocutări soldate cu decesul a 5 persoane. La fel, din cauza utilizării prelungitoarelor neomologate au avut loc 6 incendii, care au provocat pierderi materiale, au avut loc peste 10 cazuri de defecte a receptoarelor electrice casnice (maşini de spălat, încălzitoare), care puteau genera în incendii sau provoca cazuri de electrocutări.
Specialiştii IES, în toate cazurile examinate au constatat că consumatorii conectează la reţeaua electrică receptoare electrice de clasa I de protecţie (maşini de spălat, unelte electrice, cuptoraşe, ş.a.) în lipsa firului nul de protecţie. De asemenea nu se utilizează aparate de protecţie automate contra curenţilor de defect (diferenţiale).
Pentru a evita orice fel de situații nefericite, Inspectoratul Energetic de Stat atrage atenția tuturor utilizatorilor de receptoare electrice ca, lucrările de montare şi conectare la reţea a aparatelor electrice moderne să fie executate de către specialişti competenţi autorizaţi, pentru a preveni cazurile de electrocutări, incendii și alte situații.
Vă reamintim că orice aparat electric prezintă un pericol sporit pentru viaţa omului dacă nu este utilizat în conformitate cu normele de funcționare.

A.Cravcenco,
 inspector IET Căuşeni


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor