Admiterea în exploatare a instalaţiilor energetice – o responsabilitate socială

Afla mai multe : Noutăți

Secţia Diagnostica Instalaţiilor şi Calitatea Energiei din cadrul Inspectoratului Energetic de Stat informează consumatorii de energie electrică, că procesul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice noi sau reconstruite presupune în sine mai multe etape de examinări şi consultări din partea specialiştilor IES.

Pentru a îndeplini toate condiţiile şi exigențele impuse, se recomandă tuturor consumatorilor să se informeze cu prevederile Instrucţiunii privind modul de admitere în exploatare a instalaţiilor energetice noi sau reconstruite, prin care este stabilit mecanismul de admitere în exploatare şi punere sub tensiune a instalaţiilor, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi forma lor de proprietate.

De reţinut, că racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator final, se efectuează de către operatorul de reţea (ex. S.A. Red-Nord) numai după prezentarea de către consumator a Actului de admitere în exploatare a instalaţiei electrice, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat.

Lucrările de montare a instalaţiei electrice de utilizare se efectuează în corespundere cu avizele de racordare ale operatorului de reţea, conform proiectelor elaborate de o instituţie licenţiată, precum și în strictă conformitate cu Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice, alte documente normativ-tehnice în vigoare.

Aceste lucrări trebuie să fie executate doar de electricieni autorizaţi de IES, care sînt obligaţi să confirme calitatea şi securitatea lucrărilor printr-o declaraţie scrisă. Aşa cum este prevăzut, Actul de admitere în exploatare se emite şi se eliberează în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Documentul poate conține concluzia de admitere sau de neadmitere în exploatare a instalației electrice. În cazul emiterii Actului cu concluzia de neadmitere în exploatare se interzice racordarea instalaţiilor energetice de utilizare la reţeaua operatorului de reţea.

Instalaţia electrică nu poate fi admisă în exploatare, dacă în rezultatul examinării au fost depistate cel puţin una din următoarele neajunsuri:
– documentele prezentate nu corespund normelor în vigoare;
– lucrări nefinisate;
– lucrări cu încălcări şi abateri de la cerinţele avizului de racordare;
– lucrări cu încălcări şi abateri de la prevederile proiectului, documentelor normativ-
tehnice în vigoare;
– rezultatele măsurărilor şi încercărilor, efectuate de laboratorul electrotehnic
autorizat, confirmă, că parametrii electrici nu corespund valorilor admisibile,
stabilite în DNT;
– calitatea joasă a lucrărilor de montare.

Aceste nereguli, în parte sau în diverse combinații, nu pot asigura pe deplin exploatarea inofensivă a instalaţiei şi ar putea provoca cazuri de electrocutare, de avarie sau incendiu.
În același timp, agentul economic trebuie să dispună de personal electrotehnic instruit și autorizat, instrucțiuni de exploatare și scheme electrice operative și documentație tehnică, instrumente și mijloace de protecție verificate aşa cum prevede art.1.3.6 din Regulamentul de exploatare a instalaţiilor electrice ale consumatorului.

Secţia Diagnostica Instalaţiilor
şi Calitatea Energiei IES


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor