Pregătirea către perioada rece a anului 2013-2014 cu mai multe nereguli

Afla mai multe : Noutăți

controlAceastă constatare a fost făcută de specialiştii IET Orhei la capitolul pregătirea către perioada rece a anului 2013-2014, la unele centrale termice noi și reconstruite din regiune.

In rezultatul inspectării au fost depistate un şir de nereguli şi încălcări a cerinţelor normative-tehnice. Şi dacă unele din ele au fost înlăturate la cererea inspecției prin prescripții, altele mai rămîn neexecutate, în special, la instalațiile energetice noi și reconstruite cu combustibil pe bază de gaze naturale și biomasă.
Acestea sînt amplasate în preajma instituţiilor de învăţămînt şcolare şi preşcolare din raioanele Șoldănești (SRL”Montexgaz”), Orhei (SRL”Eurobrichet”, SRL”Darnic-gaz”, SRL”Green Farm”), Teleneşti (SRL”Polimer Gaz Conducte”, SRL”Cadom Gaz”) şi Rezina (SRL”Cadom Gaz”).

Obiectivele respective au fost admise în exploatare de către comisiile de recepții, fără concursul Inspecției energetice teritoriale Orhei și altor specialiști din domeniul energetic, ignorîndu-se prevederile Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (HG nr.285 din 23.05.1996).

IET Orhei a informat atît reprezentanţii administraţiei publice locale, cît şi directorii de gimnazii, şefii grădiniţelor unde au fost depistate aceste neconformităţi, dar şi investitorul PNUD pentru a întreprinde măsurile de rigoare.

Inspectoratul Energetic de Stat, ca autoritate de supraveghere energetică de stat este poziţionată favorabil pentru valorificarea tehnologiilor moderne pe bază de biomasă în Moldova, dar cu condiţia că acestea să fie implementate corect şi în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare şi care să nu prezinte pericol pentru cetăţeni şi comunitate.

M. Gaşper,
şef IET Orhei


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor