Securitatea instalațiilor energetice – siguranţa consumatorilor

Afla mai multe : Noutăți

imagine200x240Inspecţia Energetică Teritorială Căușeni a efectuat în perioada ianuarie-august un şir de inspectări şi verificări a instalațiilor energetice amplasate pe teritoriul primăriilor raionului Anenii Noi, atît din posesia consumatorilor cît şi a furnizorului de energie electrică din raionul menţionat.

Acţiunile respective se încadrează în planul activităţilor de bază a IET Căuşeni privind gradul de pregătire a obiectivelor energetice către sezonul rece 2013-2014.   

Numai în perioada de referinţă au fost emise furnizorului 103 puncte prescripţii, din care au fost realizate doar 15 puncte prescripţii, ceea ce constituie doar 14 la sută.

Cele mai frecvente încălcări şi abateri de la cerinţele normelor privind deservirea şi întreţinerea instalațiilor de distribuție din posesia furnizorului depistate de către IET Căuşeni se referă la lipsa dispozitivelor de încuiere a uşilor ID-10/0,4 kV la posturile de transformare (44 cazuri), insuficienţa uleiului în conservatorul transformatoarelor de forţă (39 cazuri), aparate de protecţie neetalonate (şuntate) în ID-10kV şi ID-0,4kV (22 şi, respectiv 6 cazuri), precum şi piloni ce nu corespund cerinţelor Normelor (pericol de cădere, în fază de putrezire – 30 unităţi).

O altă problemă pentru reţelele electrice de distribuţie este cea a deconectărilor avariate (neprogramate) a LEA 0,4 -10 kV ca rezultat a întreţinerii şi deservirii neregulamentare a lor. Specialiştii IET Căuşeni au constatat, că ocolirea şi examinarea instalaţiilor electrice din posesie se efectuează formal. Fişele de ocolire se întocmesc neregulamentar (în caz de electrocutări, avarii sau la prescrierile IET), nu se întreprind măsuri de înlăturare a deficienţelor depistate. Drept confirmare poate servi accidentul avut loc în localitatea Şerpeni, în rezultatul căruia au pierit cinci bovine ca urmare a prăbuşirii a doi piloni avariaţi (putrezi).

Nu se respectă nici cerinţele Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice. IET Căuşeni a examinat circa 15 cazuri de încălcare a prevederilor regulamentului menţionat (s-a întocmit 12 procese-verbale) privind construcţia unităţilor comerciale, a caselor de locuit, încăperilor auxiliare, depozitarea materialelor, sădirea pomilor în zonele de protecţie sau direct sub liniile electrice aeriene (LEA).

Aceste nereguli au loc, deoarece responsabilii din primării nu supraveghează construcţiile din teritoriu, iar reţelele electrice în cadrul examinării LEA din posesie, nu stopează construcţiile în zona de protecţie a LEA, aşa cum prevăd normele de rigoare.

Pînă în prezent rămîne nesoluţionată problema deservirii şi întreţinerii a 26 posturi de transformare 10/0,4kV, declarate de reprezentanţii furnizorului „fără numere de inventariere” (fără stăpîn), de la care sînt alimentaţi cu energie electrică consumatorii finali în baza contractelor încheiate cu furnizorul. Este vorba de 15 localităţi din raionul Anenii Noi, inclusiv şi primăria oraşului Anenii Noi.

Nesoluţionarea problemei deservirii şi întreţinerii posturilor de transformare menţionate impune la aplicarea de către IET Căuşeni a prevederilor art.131 al.2 lit.(c) din Legea cu privire la energetică.

În cadrul verificărilor de către specialiştii Inspecţiei teritoriale au fost înregistrate un şir de nereguli în circa 10 localităţi ale raionului Anenii Noi la capitolul iluminării stradale, lipsa inscripțiilor de dispecerat şi cele de avertizare pe uşile de intrare la PD-0.4 kV.

Cu regret, pînă în prezent rămîne nesoluţionată problema asigurării cu energie electrică a sectoarelor de construcţie a caselor noi din localităţile  Roşcani, Hirbovăţ şi Floreni, unde consumatorii s-au electroalimentat de sinestătător cu încălcări a cerinţelor normelor în vigoare.

Acest fapt influenţează negativ asupra calităţii energiei electrice şi creează situaţii de risc şi deteriorarea receptoarelor electrocasnicelor. Deşi, administraţia publică locală din aceste primarii a elaborat  şi  prezentat furnizorului proiecte de execuţie pentru a fi construite LEA, PT în raioanele respective, problema mai rămîne pe ordinea zilei.

E ştiut faptul că, nefuncţionarea instalaţiilor electrice la parametrii de siguranţă reprezintă unul dintre primele riscuri, atît de ordin material, cît şi uman. Despre starea lucrurilor la instalaţiile energetice din localităţile respective au fost informaţi atît primarii, cît şi consilierii primăriilor respective. Sperăm că, toate obiecţiile şi recomandările menţionate în timpul verificărilor vor fi analizate şi întreprinse măsurile respective, atît de furnizor, cît şi de autorităţile locale.

De asemenea, facem un apel către administraţia  publică locală Anenii Noi de a eficientiza procesul de funcţionare a obiectivelor energetice şi asigurarea la maxim a fiabilităţii sistemului energetic în perioada rece 2013-2014.

S. Burlacu, inginer categoria I,
 IET Căușeni 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor