Guvernul a aprobat o serie de acte legislative şi normative de natură să reducă factura pentru energie a consumatorilor

Afla mai multe : Noutăți

Palament_textMinisterul Economiei a difuzat ieri, 04 decembrie, un comunicat de presă potrivit căruia, Guvernul a aprobat un şir de acte legislative şi normative menite să reducă factura pentru energie a consumatorilor.

Modificările propuse de Ministerul Economiei  la Legea privind gazele naturale instituie o serie de reguli privind garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali în condițiile reducerii livrărilor cu mai mult de 20% sau consumului excepțional în cazul unor temperaturi extrem de scăzute.

Un alt proiect de lege aprobat de Guvern introduce obligativitatea etichetării energetice a produselor electrocasnice pentru a informa consumatorul despre consumul de energie electrică în timpul utilizării acestora. Orice publicitate la un produs electrocasnic va cuprinde informații cu privire la impactul energetic, clasa de eficiența energetică și prețul produsului. Toate aceste măsuri sunt destinate eficientizării consumului de energie în țară și reducerii costurilor legate de energie.

În comunicat se mai menţionează că, a fost aprobat Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice, care stipulează modalitatea de încheiere a contractelor de performanță energetică de către autoritățile publice și distribuirea profitului rezultat din economiile realizate. Acesta cuprinde, în general, finanţarea echipamentelor, serviciile profesionale şi garanţia că, economiile de energie obţinute vor fi suficiente pentru recuperarea, de către compania de servicii energetice, a resurselor financiare furnizate beneficiarului, într-un interval de timp convenit prealabil. Durata unui contract de performanță energetică nu trebuie să depășească 10 ani.

Pentru realizarea Strategiei energetice a ţării pînă în anul 2030, a fost elaborat și aprobat Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020. Măsurile propuse vin să promoveze producerea energiei electrice în baza surselor eoliene, modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică şi a centralelor cu sistem de cogenerare etc. Un alt pilon al Strategiei energetice este obiectivul privind conectarea sistemului electroenergetic al ţării la sistemul european ENTSO-E, care va facilita accesul la mijloacele de echilibrare ce vor asigura rezerva de capacitate pentru producerea intermitentă de energie electrică în baza surselor eoliene.

Conform acestui document, energia electrică din surse regenerabile va fi generată preponderent de instalaţiile de energie eoliană, începînd cu anul 2015. Generarea de energie electrică, utilizînd sursa eoliană, va fi completată parţial de energia produsă din biogaz, cu începere din anul 2014.

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor