Constatări alarmante

Afla mai multe : Noutăți

linii1

Unitate comercială construită în zona de protecţie a LEA

Energeticienii IET Bălţi sunt îngrijoraţi de situaţia ce s-a creat în ultimii ani pe segmentul „zone de protecţie a reţelelor electrice”.

Numai pe parcursul anului 2013, inspectorii IET Bălţi au depistat peste 338 cazuri de nerespectare a condiţiilor de exploatare a zonelor de protecţie.

Astfel, în raioanele Sîngerei, Rîşcani, Glodeni şi Făleşti au fost înregistrate mai multe obiective, construite samavolnic în zona de protecţie a LEA 35-110 kV, 10 kV-249 şi 0,4 kV  fără autorizaţii şi fără acordul  Inspecţiei energetice teritoriale Bălţi şi altor specialişti din domeniul energetic.

Miră faptul că unele din aceste obiective (case de locuit, magazine,pavilioane, garaje şi construcţii auxiliare) au fost construite cu acordul administraţiei publice locale, altor factori de decizie. De asemenea, în unele localităţi au fost înregistrate în zona de protecţie gunoişti formate spontan, nutreţuri, arbori plantaţi, paie şi materiale de construcţie depozitate sub linii sau chiar piloni.

linii2

Casă de locuit în zona de protecţie a LEA

Aceste lucruri se întîmplă deoarece, unii reprezentanţi ai administraţiei publice locale, alţi factori de decizie nu ţin cont de cerinţele art.13 din Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice. Potrivit acestui document, administraţia publică locală, alte persoane juridice sînt obligate să coordoneze în prealabil cu întreprinderea reţelelor electrice locurile posibile de amplasare a acestor obiective.

Neglijarea zonelor de protecţie a reţelelor electrice are loc şi din cauza că, întreprinderile reţelelor electrice în procesul inspectărilor periodice nu intervin la timp pentru prevenirea acestor nereguli şi sistarea imediată a lucrărilor de construcţie, nu sesizează organele de drept  pentru a trage la răspundere  persoanele ce se fac vinovate.

Experienţa mai multor ani ne demonstrează că este dificil, uneori chiar imposibil de a înlătura ilegalităţile privind construcţia a tot felul de obiective în zonele de protecţie a reţelelor electrice, fiindcă este vorba de case de locuit ori unităţi comerciale. Deşi, Legea cu privire la energetică (art.17) prevede expres că, orice lucrare în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul întreprinderii sau organizaţiei energetice.

Cu toate acestea, Inspecţia energetică teritorială Bălţi a expediat mai multe avertizări şi prescripţii către responsabilii reţelelor electrice şi administraţiei publice locale, unde au fost înregistrate nereguli. La unele cazuri au fost găsite soluţii, altele mai rămîn pe ordinea zilei.

Pe parcursul anului 2013, datorită conlucrării IET Bălţi cu operatorul de reţea SA ”Red Nord” şi administraţia publică locală au fost reamplasate  unele  LEA la filialele de la Sîngerei, Făleşti, Rîşcani şi Glodeni.

Prin intermediul acestui articol îndemnăm toţi consumatorii să respecte zonele de protecţie şi atenţionăm asupra faptului că, terenurile speciale, repartizate pentru asigurarea integrităţii şi condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice, nu pot fi folosite pentru alte scopuri.

Mai mult ca atît, pentru prevenirea oricăror pericole, pierderi materiale şi umane, se vor respecta cu stricteţe distanţele minime acceptabile de la reţelele electrice pînă la clădiri, construcţii, suprafeţele terestre şi de apă, se vor delimita fîşiile curăţate de arbori în masivele păduroase şi plantaţii.  Aceste prevederi sînt stipulate în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice şi anume: LEA cu tensiunea de pînă la 1kV- 2 m, LEA cu tensiunea de 1-20 kV-10 m, LEA cu tensiunea de 35 kV-15 m, LEA cu tensiunea de 110 kV- 20 m, LEA cu tensiunea de 330,400 kV – 30 m.

Este important ca fiecare consumator să realizeze că, prin respectarea securităţii electrice îşi protejează  nu doar viaţă şi sănătatea proprie, dar şi a celor din preajmă. Iar aceasta înseamnă că statistica electrocutărilor şi a tragediilor va fi în descreştere.

 Inspecţia Energetică Teritorială Bălţi


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor