Etichetele ne vor indica cum să procurăm cele mai eficiente electrocasnice

Afla mai multe : Noutăți

electrotehnica     În prezent, electrocasnicelor le revine în medie circa jumătate din energia electrică consumată în case şi apartamente. Consumul înalt de energie electrică are un impact negativ atît asupra mediului, cît şi asupra buzunarelor consumatorilor, în legătură cu majorarea tarifului la servicii. De aceea, reducerea consumului de apă şi electricitate devine un factor tot mai important la alegerea electrocasnicelor.

La insistenţa UE, Moldova se pregăteşte să introducă etichetarea energetică a electrocasnicelor.
Noua etichetă le va arăta cumpărătorilor cîtă energie şi alte resurse consumă un aparat sau altul în timpul exploatării. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului spre examinare. Documentul se referă la frigidere şi congelatoare, aparatele de uscat, climatizoare şi alte aparate electrocasnice.

În Uniunea Europeană electrocasnicele, încă din 1 ianuarie 1995, sînt însoţite în mod obligatoriu de etichete ce informează cumpărătorii despre consumul de apă şi energie electrică. Recent a fost aprobată o variantă nouă a acestor etichete. Ele ajută cumpărătorii să-şi aleagă aparatul ce consumă mai puţine resurse.

Consumatorii de electrocasnice cu simbolică specială de eficienţă energetică a producătorului sau importatorului pot fi siguri că au procurat un produs ale cărui caracteristici de eficienţă energetică corespund celor mai dure cerinţe ale pieţei din punctul de vedere al consumului de resurse energetice şi apă. Deseori, la fabricarea acestor produse sînt utilizate ultimele inovaţii.

Eticheta este aplicată pe un loc vizibil pentru cumpărători sau pe ambalajul aparatului.

Comparînd clasele de eficienţă energetică, precum şi caracteristicile diferitor articole, consumatorii europeni pot aprecia uşor diferenţa de cheltuieli la exploatarea tehnicii.

În anul acesta acest marcaj energetic va deveni obligatoriu şi în Moldova pentru unele tipuri de electrocasnice. Orice publicitate a aparatelor electrice va trebui să conţină informaţia despre impactul energetic asupra mediului, clasa de eficienţă şi preţul produsului.

„În prezent unii întreprinzători aplică benevol machetele etichetelor de eficienţă energetică, în limbile rusă şi de stat, confecţionate în baza etichetelor europene corespunzătoare. Unii importatori şi producători informează suplimentar consumatorii, evidenţiind cu simboluri speciale cele mai eficiente produse din punct de vedere energetic”, au relatat pentru NOI.md surse din cadrul Uniunii Consumatorilor din Moldova.

Însă această practică nu va înlocui în niciun caz etichetele de eficienţă energetică, a căror aplicare va fi prevăzută de lege. Odată cu intrarea în vigoare a acesteia, noile reguli vor deveni obligatorii pentru toţi agenţii economici. Totodată, după ce am examinat proiectul de lege, mi s-a creat impresia că în ţara noastră macheta etichetei de eficienţă energetică nu va fi reglementată atît de strict ca în Uniunea Europeană. Cel puţin, la început.

În Europa sînt urmărite schimbările pe piaţa electrocasnicelor şi se introduc modificări la normele existente. Pentru anumite aparate se fac modificări considerabile în metodologia măsurării consumului energetic. De exemplu, este examinată funcţionarea maşinilor de spălat în regim de aşteptare şi în programele standard de spălare. La maşinile de spălat şi de uscat acum nu se mai indică consumul de energie timp de un ciclu de spălare şi uscare, ci consumul anual de energie electrică (acelaşi lucru se referă şi la consumul de apă al maşinilor de spălat).
Totodată, întreprinzătorii de peste hotare singuri corectează permanent anumite criterii de aplicare a simbolurilor de eficienţă energetică, le adaptează la nivelul pieţei produsului respectiv.    Acest lucru se întîmplă mai des decît se schimbă reglementarea obligatorie. Vor avea oare o atitudine similară faţă de etichetare şi reprezentanţii businessului autohton – este o întrebare retorică.

În Moldova reglementarea domeniului de consum, deseori, este lăsată baltă, iar importatorii şi producătorii nu sînt interesaţi să suporte cheltuieli suplimentare pentru perfecţionarea etichetelor. De aceea, există riscul ca etichetarea energetică să nu devină un instrument important în evidenţierea eficienţei energetice a producţiei.

De asemenea, este important faptul că în UE este interzisă utilizarea simbolurilor, a inscripţiilor sau altor etichete ce pot crea confuzii. Proiectul regulilor propus de autorităţile noastre nu conţine asemenea interdicţii clare şi stricte”.

Se pare că temerile exprimate de către experţi sînt destul de întemeiate, deoarece multe dintre modificările utile pentru consumatorii din ţara noastră deseori sînt stopate în procesul de implementare. În anul 2011, la cerinţa UE, în Moldova a fost introdusă etichetarea obligatorie a producţiei agricole ecologice. La comercializarea producţiei pe piaţa internă şi peste hotare acest tip de producţie este marcat cu marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”.
Este marcată doar marfa care a trecut procedura de inspecţie şi certificare a întregului ciclu de producţie. Produsele agricole ecologic pure sînt fabricate de circa 100 de companii din Moldova. Însă puţini dintre consumatori cunosc subtilităţile marcării ecologice şi ţin cont de prezenţa acesteia la procurarea mărfurilor.

 Victor SURUGIU

Ştirea a fost preluată de pe site
www.noi.md


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor