Revista electronică № 1 2005

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

0

Aspectele problemei securităţii energetice a Republicii Moldova
Autori: G.Duca, V.Postolati, E.Bîcova
Rezumat: Prevede pozitiile principiale si metodologice ale sarcinilor metodologice din domeniul securitatii energetice. Aici este descris sistemul indicatorilor, este efectuata aprecierea starii energetice si se propun recomandari referitoare la marirea securitatii energetice.
Cuvinte-cheie: Complexul energetic, securitatea energetica, pericolul, indicatoarele, scara de criza, valorile nivelurilor si securitatea economica.

1

Complexul integrat program-informational
Autori: Gonciariuk N.V., Makarov S.F., Mihailov A.L..

2

Determinarea grosimii optimale ale izolarii termice pentru componente instalaţiilor solare termice
Autori: Ermuratski V.V.

3

Proiectarea legii de dirijare a sistemului de alimentare cu combustibil al cazanului de abur din contul cerinţelor economisirii resurselor energetice în procesul de dirijare
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Poponova O.B ., Şit B.M.
Rezumat: Este examinat sistemul de tip cascad cu PI-regulator în conturul extern cu introducerea componentei functionale a semnalului de eroare între conturul extern şi bucla negativă a semnalului de eroare între sarcina de debit a aburului şi semnalul debitului de abur la ieşire din cazan în conturul intern.

4

Sinteza si analiza legilor de dirijare a sistemului de reglare a nivelului în tamburul cazanului de abur cu luarea în consideraţie economisirii carburantilor
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Poponova O.B ., Şit B.M
Rezumat: Este cercetat sitemul de tip cascad de mentinere a nivelului în tamburul cazanului de abur, care se deosebeşte prin prezenta structurei variabile a sistemului de dirijare. Aceasta stuctura se modifica оn dependenţa de semnul variaţiei sarcinei de la valoarea precedenta ale acestei sarcini. În afară de aceasta în sistem este introdus blocul modelului de calcul al nivelului în tamburul cazanului în dependenţa de debit al apei de alimentare a cazanului.

5

Regimul static al stabilizatorului parametric a puterii active
Autori: Kalinin L.P., Cebotari S.I., Zaitsev D.A.
Rezumat: Stabilizatorul parametric de putere activa, ce consta din transformator pentru reglarea decalajului de faza si doua conductibilitati conjugate, detine proprietati de sursa de curent constant; si de asemenea de limitator a curentilor de scurcircuit. Оn articol este analizat principiul de functionare a instalatiei, sunt prezentate relatiile de baza privind transmiterea de putere activa si reactiva, este expus principiul metodic de determinare a indicilor sai de cost.

6

Mini mizarea efectelor de dispersie оn schema оn diferente finite pentru ecuatiile telegrafistilor
Autori: I.Andros, V.Berzan
Rezumat: Оn articolul este cercetata schema оn diferente pentru sistemul de ecuatii telegrafice care descrie propagarea undelor potentialului si a curentului electric оntr-o linie lunga, pamвntul fiind considerat fir invers. Utilizвnd metoda aproximarii diferentiale de primul ordin a fost obtinuta aproximarea ecuatiilor diferentiale оn care asigura minimizarea influentei componentelor de disipatie si dispersie.

7

Metode de măsurare şi algoritmi de interpretare a duratei de viaţa rămase a izolatiei electrice
Autori: F.Engster
Rezumat: În lucrare se prezinta o serie de metode pentru a măsura parametrii dielectrici a izolaţiei în regim off-line şi în regim on-line, precum şi metoda de interpretare a a rezultatelor măsurărilor după viteza de evolutie a valorilor parametrilor. Aceste rezultate permit determinarea duratei de viaţa reieşind din limitările prescrise de fiabilitatea de funcţionare.Interpretarea rezultatelor măsurarilor se bazează pe utilizarea unor algoritmi cu caracter analitic de evaluare permit calcularea indicelui de corelare a datelor obţinute prin măsuratori şi interpretarea lor matematica. Se considera, ca unele evenimente depistate au avut loc chiar în timpul măsurarilor.Elaborarea metodelor analitice se bazeaza pe experienta de peste 25 ani de măsurari a parametrilor a 140 de generatoare turbo şi hidro în condiţii de centrală.Se propune un program de efectuare a măsurarilor, care se va utiliza şi care va permite evaluarea stării tehnice şi a duratei de viata a izolaţiei după rezultatele măsurarilor în regimurile off-line şi on line.

8

Determinarea matricii paramentilor generalizaţi pentru linia electrica nesimetrica cu multe conductoare
Autori: Suslov V.

9

Deteminarea coeficientilor potentiali specifici a linilor aeriene de оnalta tensiune luвnd оn consideratie segeata conductoarelor
Autori: Suslov V.

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor