Şi instalaţiile electrice trebuie protejate contra fulgerelor

Afla mai multe : Noutăți

Imagine-la-stireRepublica Moldova este o regiune cu intensificări sporite a descărcărilor electrice, unde numărul lor poate atinge 60-80 ore pe an, iar consecinţele provocate de acestea pot fi grave, cu pierderi materiale irecuperabile, iar în unele cazuri pot pune în pericol viaţa omului.

În perioada de primăvară-toamnă LEA (liniile electrice aeriene), posturile de transformatoare (PT) deseori sînt supuse supratensiunilor electrice în urma descărcărilor atmosferice (fulgere) şi pot duce atît la

defectarea lor, cît şi a receptoarelor electrice a consumatorilor casnici (şi nu numai) conectate la reţeaua electrică.

Potrivit statisticii anilor precedenţi, în raionul Orhei au avut loc 255 de deconectări avariate a fiderelor LEA-10 kV din cauza vîntului puternic, a furtunilor, descărcărilor atmosferice intensive (care în unele cazuri au provocat defecţiuni tehnice în sistemul de electroalimentare, incomodităţi consumatorilor finali de energie electrică, defecţiuni ale aparatelor electrocasnice).

În conformitate cu cerinţele regulamentelor în vigoare, proprietarii instalaţiilor energetice sunt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea pregătirii adecvate a acestora şi buna funcţionare în perioada sezonului vijelios. Aceasta presupune dotarea liniilor electrice aeriene şi a posturilor de transformare cu aparate de protecţie contra supratensiunilor atmosferice, verificarea schemelor de amplasare a lor, efectuarea

măsurărilor rezistenţei prizelor de pămînt la care sunt conectate cu aparatele respective, executarea lucrărilor de defrişare a copacilor din zona de protecţie a LEA etc. Respectînd aceste cerinţe, s-ar putea evita apariţia supratensiunilor şi deteriorarea în masă a instalaţiilor electrice şi a receptoarelor electrocasnice.

Anual Inspecţia Energetică Teritorială Orhei informează furnizorul (Gaz Natural Fenosa) cît şi consumatorii mari care au la balanţă posturi de transformare, linii electrice, instalaţii antifulger, despre importanţa pregătirii instalaţiilor electrice către sezonul supratensiunilor atmosferice, la necesitate se înmînează acte-prescripţii. În ceea ce priveşte pregătirea instalaţiilor electrice ale furnizorului (Gaz Natural Fenosa) sînt cazuri că nu întotdeauna se asigură respectarea cerinţelor Documentaţiei Normativ Tehnice în vigoare la capitolul respectiv.

Reamintim tuturor consumatorilor de energie electrică despre pericolul sporit pentru viaţa omului pe care îl prezintă descărcările electrice şi necesitatea respectării stricte a regulilor elementare de securitate. Astfel, în timpul descărcărilor electrice recomandăm următoarele:

– intraţi în casă imediat;

– închideţi uşile şi ferestrele şi nu staţi în apropierea lor;

– deconectaţi de la reţea receptoarele electrice;

– nu ieşiţi din maşină dacă vă aflaţi la volan;

– în timpul fulgerului nu vă deplasaţi;

– dacă este posibilitate de instalat (prin intermediul electricienilor autorizaţi) limitatoare ale supratensiunilor de impuls (atmosferice) în panoul de evidenţă pînă la contor.

În acelaşi context, avertizăm toţi consumatorii de energie electrică să fie precauţi, deoarece în timpul intensificării precipitaţiilor atmosferice (ploi, vînt, fulgere) pot cădea conductoare electrice la pământ, provocînd electrocutări în rîndul populaţiei chiar şi la distanţă. Este strict interzisă apropierea de conductoarele electrice căzute la pământ pe o raza de 8 m. Doar o atitudine serioasă din partea proprietarilor instalaţiilor electrice privind această problemă va asigura evitarea avariilor în reţelele de distribuţie şi utilizare, precum şi a cazurilor de accidente (incendii şi electrocutări).

 Inspecţia Energetică Teritorială Orhei

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor