Inspectoratul Energetic de Stat a felicitat cîştigătorii Concursului republican de desene pentru copii „Ce ştii despre electricitate?”

Afla mai multe : Foto

La 3 iunie curent, în sediul Inspectoratului Energetic de Stat a avut loc ceremonia de înmînare a premiilor cîştigătorilor la Concursul republican de desene pentru copii „Ce ştii despre electricitate?”.

Este un proiect în premieră organizat de IES la nivel republican. Iniţiativa a fost lansată la începutul lunii aprilie 2014, avînd drept scop evaluarea cunoştinţelor şi viziunea copiilor privind electricitatea ca factor indispensabil în viaţa noastră şi securitatea electrică. La concurs au participat copii cu vîrste cuprinse între 7 si 15 ani. Potrivit condiţiilor concursului, ultima zi de prezentare a lucrărilor a fost 23 mai.

Dacă în anii precedenţi, copiii erau informaţi de colaboratorii IES la orele de securitate electrică, în acest an, conducerea IES şi-a propus să evalueze gradul de informare a copiilor privind electricitatea şi securitatea electrică printr-o formă mai originală – prin cea a desenelor.

Cu toate că, proiectul a demarat în perioada pregătirilor de examene, teste şi evaluări la sfîrşit de an şcolar, copiii au fost destul de receptivi şi activi. Într-un timp relativ scurt, pe adresa Inspectoratului Energetic de Stat au parvenit circa 1000 de lucrări din majoritatea raioanelor ţării. Participanţii la concurs au prezentat creaţii unice, interesante şi individuale, de diverse dimensiuni, utilizînd variate tehnici sau materiale (acuarelă, grafică, creion etc.). Iar unii participanţi au prezentat cîte 2 desene. De aceea, membrii juriului au evaluat şi apreciat desenele în baza mai multor criterii: respectarea tematicii, creativitate şi originalitate, tehnică bună în executarea lucrării, informaţii relevante despre electricitate. A fost stabilit următorul clasament: locul I, II şi III pentru categoria claselor I-IV şi claselor V-VIII.

La ceremonia de înmînare a premiilor au fost invitaţi protagoniştii locurilor întîi şi doi din clasament. La deschiderea evenimentului au participat administraţia şi colaboratorii IES, oaspeţi, părinții şi rudele copiilor. În mesajul de salut şeful Inspectoratului Energetic de Stat dl Iacob Timciuc a mulţumit tuturor copiilor, care au participat şi au fost receptivi la iniţiativa IES, precum şi profesorilor, părinţilor care au susţinut şi încurajat copiii în acest proiect. De asemenea, cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă a adresat şi dl Denis Avtudov, şeful-adjunct IES, în speranţa că aceștia vor participa şi la alte proiecte şi iniţiative  ale IES.

Locul I şi premiul mare a revenit elevilor LEVIŢCHII Artiom, cl. IV, (categoria cl. I-IV) Gimnaziul nr.3. or. Bălţi şi BÎLHAC Dumitru (categoria cl. V-VIII) de la Gimnaziul-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor din or. Străşeni. Ambii au primit cîte un telefon mobil şi Diploma IES.

Clasamentul celorlalţi cîştigători s-a stabilit în felul următor:

Locul I (categoria cl. I-IV)

BELENCIUC Vitalie, s. Pîrliţa, r-l Ungheni

POPOV Iulian, s. Ţipala , r-l Ialoveni

 Locul I (categoria cl. V-VIII)

MARCHICI  Luminiţa, cl. VI, Şcoala de Arte Plastice or. Edineț

BACIU  Adriana, cl. VIII, Gimnaziul s. Căţeleni, r-l Hînceşti

Cîştigătorii acestor locuri s-ai învrednicit de cîte un set de Badminton, mingi de volei şi dulciuri.

 Locul II (categoria cl. I-IV)

BLEŞCEAGA  Iulia, 9 ani,  Şcoala de Arte Plastice  or. Edineţ

BORDUJA  Maria, şcoala primară „S. Vangheli” nr.21, or. Bălţi

PEPENJI  Alexandra, cl. I, LT „Diomid Gherman”, s. Risipeni, r-l Făleşti

MERTICARU  Xenia, cl.II, LT „I. Creangă”, s. Rădoaia, r-l Sîngerei

ŢUREA  Parascovia, cl.IV, s. Ineşti, r-l Teleneşti

 Locul II (categoria cl. V-VIII)

ROŞCA  Ivan, cl. V , LT „A. Vartic” or. Ialoveni

COŢOFAN  Eugen, LT „A. Mateevici”, s. Căinari, r-l Căuşeni

ŢERCOVNÎI  Maxim, cl. V, Liceul „V.Corolenco”, s. Moscovei, r-l Cahul

MUNTEAN Iulita, cl. VIII, s. Frasin, r-l Donduşeni

CÎRLAN  Mariana, cl.VI, Gimnaziul or. Şoldăneşti

 LOCUL III (categoria cl. I-IV)

PASCARU  Ioana, 10 ani, Şcoala de Arte  Plastice or. Edineţ

GUŢU  Arina, cl.III, Gimnaziul nr.3 or. Bălţi

ŞALARI  Dorina,cl. III, s. Văratic, r-l Rîşcani

SAMCOV Daniela, 9 ani, Şcoala de Arte  Plastice or. Edineţ

BALAMATIUC  Gheorghe, clasa IV, LT s. Limbenii Vechi, r-l Glodeni

CULIC  Nichita, cl.I, LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa, r-l Ungheni

ALBU  Vasile, LT s. Gordineşti, r-l Edineţ

ZAICICO  Alexei, cl.III, s. Hîrjauca, r-l Călăraşi

CASSIR  Aliona, cl. IV, Liceul „V.Corolenco”, s. Moscovei, r-l Cahul

 LOCUL III (categoria cl. V-VIII)

SÎRBU  Cristian, cl. VI, Gimnaziul s. Pănăşeşti, r-l Străşeni

MUSTEAŢĂ  Irina, cl.III, LT s. Ţipala, r-l Ialoveni

BADAC  Dumitru, 12 ani, Gimnaziul „S. Rahmaninov”, or. Cahul

COLODEEVA  Oxana, cl. VI, Gimnaziul „S. Rahmaninov”, or. Cahul

GOLOMAN  Sergiu, LT „A. Vartic”, or. Ialoveni

STERPU  Vasilisa, 12 ani, Şcoala de arte plastice „Maria Cibotari”, or. Cahul

VIŞNEVSCHI  Vasile, cl.VI, Şcoala specială-internat pentru copii cu deficienţe de auz, or. Cahul

ROŞCA  A.M, cl. VII, LT „N.Nekrasov”

SEMCOVA  Alexandra, cl.V, Liceul „V.Corolenco”, s. Moscovei, r-l Cahul

Cîştigătorii locurilor II şi III s-au învrednicit de Diploma IES şi cîte un set de jocuri ingenioase PUZZLE.

La fel, circa 68 de lucrări ale participanţilor au fost apreciate de membrii juriului cu Diplome de menţiune, care vor fi înmînate copiilor de către colaboratorii Inspecţiilor energetice teritoriale la locul de reşedinţă.

Cele mai apreciate lucrări au fost expuse în incinta Inspectoratului Energetic de Stat.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor