Revista electronică № 1(24) 2014

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
Rezumat:
1 MĂSURABILĂ INTEGRALĂ DE EVALUARE A STĂRII SECURITĂŢII ENERGETICE
Autori: Fedorcenco S.G., Fedorcenco G.S. Universitatea de Stat din Transnistria, or. Tiraspol
Rezumat: În articol se propune o abordare nouă faţă de formare a măsurabilei integrale de evaluare a securităţii energetice cu utilizare a funcţiei generalizată de utilitate Harington–Mencer. Este prezentat un exemplu de construire a acestei măsurabile pe baza de date reală. Se prezintă descriere detaliată a funcţiei Harington–Mencer. În procesul realizare a lucrării prezentate este efectuată analiza a indicatorilor, recomandaţi în literatura, ca componente ale securităţii energetice. Este demonstrat, că mare parte a acestor indicatorii este legată strâns unul cu altul.
Cuvinte-cheie: Funcţie de utilitate generalizată, colelaţie galaxy, metodă de indicaţie, securitatea energetică.
2 ANALIZA PARAMETRILOR ENERGETICE ALE ASCENSORULUI DE PERSOANE TIPIC CU MOTORUL ASINCRON CU DOUĂ VITEZE ŞI CU MECANISMUL DE RIDICARE CU REDUCTOR
Autori: Boico A.O. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa
Rezumat: În lucrarea se propune o metodă de descriere matematică şi de studiu ascensorului de pasageri cu moroul asincron cu două viteze. A acordat o atenţie la descrierea parametrilor neliniare ale motorului electric asincron şi o analiză detaliată a performanţei energetice. Este prezentat modelul matematic şi sunt descrise elementele ei şi rezultatele studiilor de cercetare de calitate a conversiei electromecanice a energiei în mecanismul ridicării ascensorului cu motorul asincron cu două viteze prin modelare matematică. La cercetări sunt studiate parametri variabile a schemei. Sunt prezentate rezultatele cercetării calităţii transformării electromecanice a energiei în mecanismul de ridicat al ascensorului de persoane cu motorul electric asinhron cu două viteze prin metodă de modelare matematică. La cercetări este studiată influenţă a parametrii variabili ai schemei echivalente a motorului la lucru la vitezele înaltă şi joasă, valoarea variabilă a randamentului reductorului cu melc, parametrilor de încărcare a cabinei, direcţie şi structura reală a ciclului de mişcare a acsensorului la diagrama optimală. Rezultatele modelării sunt verificate experimental la ascensor de persoane.
Cuvinte-cheie: Ascensor de persoane, reductor, motor electric asicncron cu două viteze, randamentul, modelare, indicii energetice.
3 SISTEMUL DE CONVERTIZARE AL ACŢIONĂRILOR ELECTRICE DE TRANSPORT DE PUTERE MAJORATĂ ÎN BAZA ALGORITMILOR DE MODULARE SINCRONĂ 
Autori: Olesciuk V., Ermuratschii V.
Rezumat: Algoritmii de modulare vectorială sincronă au fost adaptaţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de conversie cu saşe faze destinat transportului cu înfăşurările deschise a motorului electric asincron, alimentate de la câteva convetizoare de tensiune. S-a efectuat modelarea proceselor în sisteme în baza pachetului de programe MATLAB. S-a demonstrat, că utilizarea algoritmilor de modulare vectorială sincronă permite asigurarea simetriei tensiunei de ieşire pe faze pentru orice raport între frecvenţa de comutaţie a cheilor şi a frecvenţei de bază a sistemului, precum şi orice alt raport dintre amplitudinile celor patru surse de alimentare în curent continuu. În acest caz în spectrul tensiunii de fază pentru toată banda de reglare lipsesc armonicile pare şi subarmonicile (a frecvenţei de bază), ceea ce este important pentru acţionările electrice în transportul electric de putere medie şi mare.
Cuvinte-cheie: Acţionări electrice reglabile pentru transportul electric, convertizoarele de tensiune, modulare sincronă vectorială.
4 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE SPECIALE A AUTOTRANSFORMATORULUI TRIFAZAT CU MIEZ DIN TREI TIJE 
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În baza modelului propus anterior sunt investigate modurile speciale permanente asimetrice a autotransformatorului de putere trifazat cu miez din trei tije şi cu bobina tetiara, conectată in treungi. Calculile au fost efectuate, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările, situate pe diferite tije. Sunt calculate modulele şi fazele vectorilor de curent şi tensiune în bobinele autotransformatorului la ruperea unei faze şi scurtcircuitul ei la pămint din partea autotransformatorului; reeşind din date obţinute, au fost construite diagrame vectoriale, care prezintă o viziune clara despre particularităţile acestor regime. Regimul calculat cu punctu neutru, pus la pămint, se caracterizeaza prin apariţia curenţilor esenţiali, de aceiaşi mărime, ca şi curenţii nominali. Adăugator la aceasta, apare fluxul magnetic de secvenţă homopolară, ce poate duce la incălzirea adăugătoare al AT. Curenţii, care apar la asemenea defecte, sunt mult mai mici, decît curenţii de scurt circuit, si deci, nu sunt suficienţi pentru declanşarea protecţiei prin relee, fapt, care poate duce la necesitatea aplicării masurilor speciale pentru protecţia în asa regime.
Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului, moduri asimetrice speciale, autotransformator, miez din trei tije, fluxul magnetic de secvenţă homopolara.
4 MODELAREA CARACTERISTICILOR INSTALAŢIEI DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ CU DOUĂ TRANSFORMATOARELE
Autori: Calinin L., Golub I., Zaiţev D., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM, Republica Moldova
Rezumat: . Datorită dezvoltării în continuare sistemelor energetice unificate, creşte rolul şi valoarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază ce asigură redistribuirea curenţilor de putere în ramurile reţelelor electrice. Totodată, apar noi soluţii tehnice care asigură realizarea efectului analogic de dirijare, ceea ce conduce la necesitatea comparării acestor elaborări cu instalaţiile deja existente. În lucrare se examinează caracteristicile tehnice ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, care se preconizează spre utilizare pe viitor în calitate de bază pentru comparaţie cu alte elaborări concurente şi estimarea eficienţei tehnice a lor.
Cuvinte-cheie: Transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
5 SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI ROBOTICA
Rezumat:
6 ROBOŢII SPECIALIZAŢI PENTRU ENERGETICĂ
Autori: Şit M., (Institutul de Energetică al AŞM), Şcolnic S., Andreev Ă, Carpov Ă., Cisteacov M. (Liceul teoretic „Rambam” din Chişinău)
Rezumat: O prezentare generală a roboţii utilizate în energetică pentru diagnosticare de linii electrice, linii de cablu, pentru controlul, monitorizarea şi întreţinerea de turbine eoliene, în energie nucleară, pentru orientarea optimă a instalaţiilor solare fotovoltaice şi pentru curăţare a panourilor solare. Ecuaţiile de statica si dinamica a căruciorului robotic pentru ridicarea pe o frânghie verticală flexibilă, care este liberă în partea sa de jos. Este prezentată construcţie a căruciorului robotic pe baza constructor „Lego Mindstorms”.
Cuvinte-cheie: Robot mobil autonom, energetică, ridicarea pe frânghie flexibilă.
7 STEGANOTRANSFORMARE A REGIUNII SPAŢIALE A IMAGINEI – CONTAINER, REZISTENTĂ IMPOTRIVĂ ATACURILOR CONTRA MESAJULUI INCORPORAT
Autori: 1Cobozeva А.А., 1Lebedeva Е.Iu., 2Costârca О.V. 1Universitatea Naţională politehnică din Odesa, Ucraina 2Academia securităţii antiincendiare Eroii Cernobil, Ucraina
Rezumat: Una dintre cele principalele cerințele pentru steganoalgoritmul in procesul elabrării, este cerinţă de rezistenţă la perturbații – atacurilor îndreptate împotrivă mesajului încorporat. Se demonstrează că stabilitatea steganoalgoritmului nu depinde de faprul, în ce regiune a containerului, care este considerat ca o imagine digitală, – o transformare spaţială sau o imersiune se produce imersiune a informaţii suplimentare. Având în vedere avantajele existente a regiunii spaţiale de container legatre cu organizarea proceselor de imersie/decodare a informației, în lucrare sunt obținută condiție formală suficientă pentru asigurarea stabilităţii unei astfel de steganotransformare. Se demonstrează, că corectarea luminozităţii a pixelelor ai blocului containerului pe aceeași valoare este similară cu corectarea numărului maximal singular al matricei-bloc corespunzătoare la imersie informației suplimentare, care garanteză stabilitatea impotrivă atacurile contra mesajului încorporat. Sunt obţinute recomandările privind alegerea dimensiunii l a containerului, implicat în steganotransformare, ca unei din parametrii, care determină valoare erorii de calcul în steganomesajul. Având în vedere concordanţă între capacităţilor latente de canal steganographic și mărimea blocului este recomandată l=8.
Cuvinte-cheie: Algoritmul steganofrafic, stabilitatea, atacul impotrivă imaginei incorporate, imagine digitală.
8 INGINERIE. PRACTICA.
Rezumat:
9 CERCETĂRI EXPERIMENTALE A INFLUENŢEI DIFERITOR CONSTRUCŢII AI COLECTOARELOR SOLARE LA EFICACITATEA INSTALAŢIEI SOLARE PENTRU DEZALINIZAREA APEI
Autori: Rakhmatulin I.R. South Ural State University, Chelyabinsk, Federația Rusă
Rezumat: În articolul este studiată posibilitatea de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru dezalinizarea apei. Sunt prezentate rezultatele analizei sursei preferate de energie pentru dezalinizarea apei, în cazul de utilizare a instalaţiei în regiune cu deficitul apei potabilă şi cu lipsa de energie electrică. Este studiată posibilitatea dezalinizării apei prin utilizarea colectoarelor solare pentru regiune cu climă temperată. Instalaţie de desalinizare a apei, descrisă în articol, funcţionează pe baza colectoarelor solare cu vid. Sunt prezentate rezultatele de cercetări experimentale ale instalaţiei de dezalinizare a apei, care funcţionează cu tuburi din sticlă vidate şi cu tuburi vidate cu tijă din cupru, ampalsat în interiorul tubului. Sunt prezentate concluzii privind utilizare a colectoarelor solare pentru dezalinizare a apei şi recomandările pentru creşterea productivităţii instalaţiei solare pentru purificarea apei.
Cuvinte-cheie: Colector solar, instalaţia de dezalinizare, deficitul apei proaspătă.
10 MONITORIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ CHIŞINĂU
Autori: Cernei M., Leu V. Societatea pe Acţiuni „Termocom”
Rezumat: În lucrare este prezezentată descrierea modulelor principale ale sistemului automatizat de monitoring a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun.Chişinău, coponentele la nivel de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
Cuvinte-cheie: Sistemul centralizat de alimentare cu căldură, sistemul automatizat de monitoring, sistemele de telemetrie.
11 DETERMINAREA NIVELULUI DE INFLUENŢĂ A FACTORILOR ALEATORI ASUPRA CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ 
Autori: Popescu V.S. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rezumat: Procesul de funcţionare a reţelele electrice este însoţit de o serie de probleme, dintre care problema cheie o constituie cea a fiabilităţii acestor reţele. La etapa de faţă în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de deconectări, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Problema asigurării continuităţii şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru electroenergetica republicană şi pentru soluţionarea ei este absolut necesar de cunoscut factorii de influenţă şi impactul lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în reţelele electrice. Această lucrare este dedicată criteriului de apreciere a impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice şi a mecanismului de prognoză şi asigurare a continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor.
Cuvinte-cheie: Calitate de funcţionare, reţele electrice, indicatori de fiabilitate, factori aleatori, caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice.
12 METODOLOGIА DE CALCUL AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ NESTAŢIONARĂ ÎN ACUMULATOARELE DE ENERGIE TERMICĂ CU RAMBLEU ÎN STRATURI
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În lucrare se discută pe scurt problema de calcul al câmpului de temperatură nestaționară în accumulatoarele de căldură sensibilă și latentă cu rambleu în straturi. Se propune metodologia de calcul fără utilizarea ecuatiilor diferentiale ale procesului de transfer de căldură. Calculul se efectuează pentru corpurile de volum de control de rambleu în coordonatele spațiu-timp. Fiecare volum de control este modelat ca un singur corp. Se presupune că restul corpului în volumul de control este în condiții identice. Problema de transfer de căldură nestaționar cu condițiile limită de-al treilea tip este rezolvată aproximativ. În acest scop folosim modele electrotermice și metode de inginerie electrică. Îndeplinirea primei legi a termodinamicii pentru sistemul „fluid – corp” se asigură prin căutarea prin iteraţie a temperaturii medii a fluidului. Metodologia propusă permite soluţionarea problemei de calcul al câmpului de temperatură nestaționară în acumulatoarele de căldură cu condiții la limita variabilă. Totodată, corpurile pot avea forme diferite: regulată (sferă, cilindru, paralelipiped, etc) sau neregulată (pietre, etc). Metodologie poate fi utilizată pentru corpuri solide și lichide, precum și pentru materiale cu schimb de fază. Pe baza acestei metodologii este elaborată o programă de calcul al caracteristicilor tranzitorii și energetice și indicilor de performanță ale acumulatoarelor.
Cuvinte-cheie: Аcumulatoare de căldură sensibilă și latentă, rambleu, circuitul termic echivalent, rezistențe termice, materiale cu schimb de fază.

Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor