IES cu un pas mai aproape de performanţele informaţionale

Afla mai multe : Noutăți

Technology in the hands of businessmenÎncepînd cu 21 iulie 2014 a devenit funcțional Registrul de Stat al Controalelor, care va permite planificarea și evidența automatizată a efectuării controalelor planificate și inopinat, precum și automatizarea publicării acestora pe portalul www.controale.gov.md

În acest context, Inspectoratul Energetic de Stat a organizat un curs de instruire pentru specialiștii subdiviziunilor centrale şi inspecţiilor energetice teritoriale privind implementarea noului sistem informaţional automatizat “Registrul de Stat al Controalelor” din cadrul  proiectului e-Transformare a Guvernării.

Timp de trei zile, cei 21 de participanţi au beneficiat de instruiri şi lecţii practice privind crearea şi aprobarea graficului de control, iniţierea controlului planificat şi inopinat, eliberarea deciziei/delegaţiei de control. Acest curs a fost supervizat de către reprezentanţii Cancelariei de Stat, care au răspuns la mai multe întrebări apărute în procesul de instruire.

În deschiderea cursului de instruire şeful Inspectoratului Energetic de Stat dl Iacob Timciuc a subliniat importanţa utilizării acestei platforme informatice, care va permite trecerea la utilizarea exclusivă a documentului digital şi reducerea proceselor de gestiune a documentelor în format tradiţional pe hîrtie.

De remarcat, că primele cinci instituţii de stat abilitate cu funcţie de control sînt deja integrate cu Registrul de Stat al Controalelor. Inspectoratul Energetic de Stat urmează să fie integrat cu alte 15 autorităţi abilitate cu funcţie de supraveghere şi control pînă la 1 septembrie 2014.

Specialiştii IES la cursul de instruire


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor