Calitatea serviciilor – prin instruire continuă

Afla mai multe : Noutăți

Recent, Inspecţia Energetică Teritorială Chişinău a organizat un seminar teoretico-practic, la care au participat 62 de şefi de laboratoare electrotehnice şi şefi de echipă din raza municipiului Chişinău.
Partea teoretică a seminarului a fost prezentată de inspectorii IET Chişinău şi specialiştii Secţiei DICE, care au accentuat necesitatea respectării necondiţionate a prevederilor documentelor normativ-tehnice, mecanismului de executare a măsurărilor şi încercărilor în instalaţiile electrice ale consumatorilor.
Ulterior, şefii laboratoarelor electrotehnice SRL “Helio”, SA “Mezon” şi SRL “Omcompani” au propus celor prezenţi procedura practică de executare a măsurărilor rezistenţei specifice a solului, a rezistenţei prizei de pămînt şi aprecierea continuităţii electrice (legăturii metalice) a elementelor IE cu priza de pămînt.
Acesta a fost ultimul seminar din anul curent, organizat în cadrul ciclului de activităţi teoretico-practice cu tema „Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice la efectuarea de către laboratoarele electrotehnice a măsurărilor rezistenței prizei de pămînt”. De remarcat faptul că, la moment, în Moldova sînt autorizate și activează 99 de laboratoare electrotehnice.
Pe parcursul anilor 2013-2014, Inspectoratul Energetic de Stat a organizat un şir de seminare teoretico-practice în mun. Chișinău, Bălți, raioanele Orhei, Drochia, Edineț, Călărași, Hîncești, Căușeni și Cahul, la care au participat peste 500 persoane din categoriile de personal electroenergetic și ingineri-inspectori.
În procesul totalizării rezultatelor desfășurării seminarelor au parvenit propuneri de a continua acest ciclu de seminare și cu alte tematici. De aceea, s-a decis, ca în anul 2015 se va aborda tematica privind aprecierea acţionării protecţiei la instalaţiile electrice cu neutrul legat la pămînt.
Pentru a ţine pasul cu schimbările din societate şi evoluţia domeniului energetic, Inspectoratul Energetic de Stat în activitatea sa pune accentul pe formarea continuă a specialiştilor, deoarece prestarea unor servicii de calitate depinde, în mare parte, de pregătirea profesională a specialiştilor.

Imagini selectate din cadrul seminarelor teoretico-practice privind măsurările și încercările de reglare-recepţie la admiterea în exploatare a instalațiilor electrice noi sau reconstruite şi profilactice, la care au participat reprezentanţii Oficiului central, IES specialiştii laboratoarelor electrotehnice a Inspecțiilor energetice teritoriale Hînceşti, Bălţi, Călăraşi, Soroca, Chişinău, electricieni autorizați şi agenți economici din raioanele respective pe parcursul anilor 2013-2014

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor