TRIMESTRUL IV – 2014: TOTALURI ŞI CONCLUZII

Afla mai multe : Noutăți

4534-map-assocInspectoratul Energetic de Stat a făcut totalurile activităţii pe ultimele trei luni ale anului 2014. Aşa cum prevede graficul controalelor planificate pe trimestrul IV, s-au întreprins 298 controale ale instalaţiilor electrice din posesia marilor consumatori şi consumatorilor de importanţă vitală, avînd drept scop verificarea respectării de către consumatorii de energie electrică a prevederilor documentelor normativ-tehnice în vigoare la exploatarea instalaţiilor electrice în posesie.

Astfel, din cei 298 consumatori de energie electrică supuşi controlului, la 187 (or. Chişinău, raioanele Edineț, Soroca, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Ştefan Vodă şi Teleneşti) au fost înregistraţi indici pozitivi în ce priveşte respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare la exploatarea instalaţiilor electrice, dar şi la executarea prescripţiilor emise.

În acelaşi timp, la 111 consumatori supuşi controlului au fost depistate mai multe nereguli la capitolul respectarea prevederilor documentelor normativ-tehnice la exploatarea instalaţiilor electrice. Astfel, 35 consumatori utilizau peste 445 instalaţii electrice (receptoare) cu o putere de circa 895,4 kW, care prezentau pericol de incendii, avarii sau pericol pentru viaţa angajaţilor. La cererea inspectorilor, aceste instalaţii electrice au fost deconectate.

De remarcat că, starea tehnică a instalaţiilor electrice ale consumatorilor, în mare parte, depinde de gradul de competenţă al personalului electrotehnic. Din cei 298 consumatori verificaţi la 57 din aceștia  (circa 19 % din totalul consumatorilor supuşi controlului) lipsesc persoanele responsabile de gospodăria electrică. Asta înseamnă, că nu se organizează lucrările de exploatare a instalaţiilor, fapt ce condiţionează înrăutăţirea stării tehnice a instalaţiilor şi, ca rezultat, pot deveni focare reale de accidente, avarii cu consecinţe imprevizibile pentru securitatea personalului acestor agenţi economici.

Pe parcursul trimestrului IV, inspectorii IES au verificat funcţionalitatea instalaţiilor termice (starea zidăriei, tîmplăriei şi respectarea regimului de temperatură) la peste 60 instituţii vitale pentru societate. Din categoria acestora fac parte şi instituţiile medico-sanitare.   

Verificările întreprinse la spitalele și centrele medicale din ţară au demonstrat că, la unele spitale nu se asigură fiabilitatea alimentării cu energie electrică a receptoarelor cu gradul I de fiabilitate, iar instalaţiile electrice din dotare nu sunt exploatate conform normelor tehnice în vigoare.

Inspectoratul Energetic de Stat a atenționat managerii instituțiilor medico-sanitare să manifeste mai multă responsabilitate la acest capitol pentru a exclude orice fel de riscuri (în cazurile sălilor de operație, reanimare, terapie intensivă, maternităţi).

În concluzie, se poate spune că întreținerea şi deservirea instalaţiilor electrice ale consumatorilor mari şi vitali se află sub nivelul cerinţelor normelor în vigoare. Din cele 1637 puncte-prescripţii emise de inspectorii IES acestor consumatori în cadrul examinărilor precedente, au fost executate doar 1129 puncte-prescripţii sau circa 69 la sută din totalul lor.

O situaţie îngrijorătoare se atestă şi la consumatorii mici (şcoli, grădiniţe de copii, case de cultură, biblioteci,  puncte medicale, oficii poştale, gospodării  ţărăneşti, întreprinderi mici,  garaje, încăperi comerciale, gherete, cofetării,chioşcuri etc.) În cadrul controlului consumatorilor mici au fost depistate neajunsuri şi încălcări ale cerinţelor DNT în vigoare la 424 sau la circa 69 % din totalul consumatorilor supuşi controlului. Mai mult decît atît, aceasta categorie de consumatori nu dispune de personal calificat pentru deservirea instalaţiilor electrice, nu sînt încheiate contracte de deservire cu întreprinderi specializate. Ca urmare, instalaţiile acestor consumatori pot condiţiona avarii cu urmări imprevizibile.

Pentru ameliorarea situaţiei create, este necesar şi oportun de a opera unele completări la p.1.2.1. din Regulamentul cu privire la exploatarea instalaţiilor electrice a consumatorilor cu  un nou aliniat ce ar interzice exploatarea IE în lipsa persoanei responsabile de gospodăria electrică sau fără contract de prestare a serviciilor respective de către o întreprindere specializată.

La capitolul profilaxia electrotraumatismului în trimestrul IV anul 2014, Inspectoratul Energetic de Stat a examinat circumstanţele a 4 cazuri de electrocutare din care 1 caz a avut loc la producere şi 3 accidente în rîndul populaţiei.

Accidentul produs la producere în instalaţiile electrice de distribuţie a fost generat de extinderea samavolnică a ariei de activitate şi nerespectarea Regulilor de securitate la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice de distribuţie. Alte 3 cazuri au fost provocate de pătrunderea neautorizată a persoanei străine în instalaţiile electrice  de distribuţie (PT) ale furnizorului, extinderea neregulamentară a reţelelor interne din gospodăria consumatorului şi utilizarea unui aparat de sudat (defectat), prefabricat în condiţii casnice.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor