Formarea continuă a specialiştilor – o prioritate a IES

Afla mai multe : Noutăți

Ia1Inspectoratului Energetic de Stat a organizat un curs de instruire pentru inspectorii superiori (şefi de inspecţii energetice teritoriale), fiind prima instruire a angajaţilor IES în acest an şi se încadrează în Planul de activităţi IES pentru anul 2015.

Agenda Programului a inclus mai multe subiecte de instruire şi informare cum ar fi: situaţia complexului energetic în Republica Moldova, aspecte ale legislației şi actelor normativ-tehnice în domeniul energiei termice, implementarea prevederilor legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, cerinţe ale Standardului privind calitatea energiei şi stipulări ale legislaţiei privind eficienţa energetică.

De asemenea, în procesul de instruire, inspectorii superiori au fost familiarizaţi cu cerinţele Indicaţiilor metodice privind controlul Inspectori-superiori--+оn-pcomplex a reţelelor electrice amplasate în localităţile republicii. La capitolul examinarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor, participanţii au venit cu unele propuneri şi sugestii, inclusiv de modificare a legislaţiei,  bazîndu-se  pe situaţii şi realităţi din activitatea zilnică. Pe parcursul procesului de instruire inspectorii superiori au efectuat o vizită de studiu la Centrala Electrică cu Termoficare №2, care este una dintre cele mai mari din ţară.

Formarea continuă a specialiştilor prin actualizarea cunoştinţelor şi a practicilor profesionale este printre priorităţile de bază ale instituţiei, – a menţionat dl Iacob Timciuc, şeful  IES la deschidereaM1 cursului de instruire. Acest fapt contribuie la dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale şi adaptarea lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare.P.Andronic-si-N1

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor