Instruirile teoretico-practice – o prioritate a IES

Afla mai multe : Noutăți

Pe parcursul anilor 2013-2014, Inspectoratul Energetic de Stat a organizat un ciclu de seminare teoretico-practice în mun. Chișinău, Bălți, raioanele Orhei, Drochia, Edineț, Călărași, Hîncești, Căușeni și Cahul, la care au participat peste 500 persoane din categoriile de personal electroenergetic și ingineri-inspectori. În cadrul seminarelor s-a abordat tema ce ţine de priza de pămînt și legăturile metalice dintre priza de pămînt, instalația electrică și elementele ei.

Specialiştii au salutat aceasta formă de dezvoltare şi actualizare a competenţelor profesionale şi au solicitat continuarea seminarelor  cu  alte tematici şi în anul 2015.

Astfel, pe parcursul anului curent programul de instruire va include un ciclu de seminare teoretico-practice cu tema ”Verificarea acționării protecției și măsurarea rezistenței izolației în instalațiile electrice pînă la 1000 V cu neutrul legat la pămînt”., preconizat să acopere toate subdiviziunile teritoriale ale IES.

Începînd cu luna aprilie curent, Inspectoratul Energetic de Stat a organizat două seminare teoretico-practice la Orhei și Călărași cu tema menţionată mai sus.

Tradiţional, partea teoretică a fost expusă de colaboratorii IET Orhei şi Călărași privind cerinţele documentelor normativ-tehnice cu privire la definiții, măsurile de protecție la atingerea directă și indirectă, mărimile normative ce caracterizează izolația părților active ale instalației electrice, precum și cu referire la acționarea protecției.

A doua parte a seminarului (practică) a avut loc în cadrul unor întreprinderi din regiune, fiind prezentată de membrii laboratoarelor electrotehnice (SRL ”Frații Turcin”, SRL ”Electro” și II „Energoservice S2”). Specialiştii au explicat şi demonstrat, în conformitate cu cerinţele normativ-tehnice, etapele de admitere a personalului și pregătirea locului de lucru în instalațiile  electrice,  asigurînd  securitatea tehnică a personalului.

Șefii laboratoarelor electrotehnice A. Turcin, N. Chicu şi V. Bostan, după admiterea personalului la lucru, au efectuat măsurarea rezistenţei izolației utilajului electric și au verificat acționarea protecției, menţionînd, în special, măsurile de protecție în procesul de executare a lucrărilor, modul de utilizare a aparatelor, valoarea mărimilor normative admisibile, rezultatul măsurărilor și concluziile.

Pe tot parcursul seminarului participanţii au primit răspuns la mai multe întrebări adresate inginerului-șef  IES dlui M. Rîmiș şi șefilor Inspecţiilor energetice teritoriale Orhei şi  Călărași.

 Secția Diagnostica Instalațiilor și Calitatea Energiei (DICE)

Imagini de la seminarul teoretico-practic or. Orhei

M. Rîmiș, inginer-șef IES la deschiderea seminarului

M. Rîmiș, inginer-șef IES la deschiderea seminarului

O. Vacarciuc, inginer-inspector r-l Orhei

O. Vacarciuc, inginer-inspector r-l Orhei

A. Botnari, inginer-inspector r-l Orhei

A. Botnari, inginer-inspector r-l Orhei

Participanţi la seminar

Participanţi la seminar

Colaboratorii SRL ”Frații Turcin” în timpul lucrărilor practice

Colaboratorii SRL ”Frații Turcin” în timpul lucrărilor practice

Colaboratorii SRL ”Frații Turcin” în timpul lucrărilor practice

Colaboratorii SRL ”Frații Turcin” în timpul lucrărilor practice


                                    

Secvenţe de la seminarul teoretico-practic or. Călăraşi

T. Gavrilița, inginer-inspector r-l Călăraşi

T. Gavrilița, inginer-inspector r-l Călăraşi

Gh. Guidea, inginer-inspector r-l Nisporeni

Gh. Guidea, inginer-inspector r-l Nisporeni

N. Stratan, şef IET Călăraşi şi M. Rîmiș, inginer-şef IES

N. Stratan, şef IET Călăraşi şi M. Rîmiș, inginer-şef IES

Executarea lucrărilor practice de SRL ”Energoservice S2”

Executarea lucrărilor practice de SRL ”Energoservice S2”

Executarea lucrărilor practice de SRL ”Energoservice S2”

Executarea lucrărilor practice de SRL ”Energoservice S2”

Angajaţii SRL ”Electro” în timpul lucrărilor practice

Angajaţii SRL ”Electro” în timpul lucrărilor practice

Angajaţii SRL ”Electro” în timpul lucrărilor practice

Angajaţii SRL ”Electro” în timpul lucrărilor practice


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor