INTERVIU CU EVGHENII MIȘUK, PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI ELECTROENERGETIC CSI

Afla mai multe : Noutăți

26

Timp de două zile, 10-11 septembrie 2015, la Chișinău și-a desfășurat lucrările cea de-a VII-ea Ședință a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI.
La eveniment au participat reprezentanţi din Belarusi, Kîrgîzstan, Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan, specialiști ai Institutului de securitate și eficiență energetică. La lucrările Comisiei a participat și Președintele Comitetului Executiv al Consiliului Electroenergetic  CSI dl Evghenii MIȘUK, care a dat curs rugăminții noastre de a răspunde la cîteva întrebări.

–  Cum apreciați Dumneavoastră aportul Consiliului Electroenergetic CSI în dezvoltarea electroenergeticii  țărilor  Comunității Statelor Independente?

misin

Evghenii MIȘUK, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Electroenergetic CSI

– Știm cu toții că în perioada anilor ’90 crizele politice și economice, destrămarea URSS au avut un impact negativ și asupra complexului energetic pe întreg spațiul post-sovietic. Ca rezultat, a scăzut brusc volumul de producere și de consum a energiei electrice, a încetat funcționarea concomitentă a sistemelor energetice din ex-republicile sovietice, afectînd considerabil fiabilitatea ramurii în întregime. Sistemul unic de electricitate ex-sovietic a fost «fărîmițat» la fiecare din cele 15 state. Iar practica deconectărilor «în evantai» a fost aplicată cam în toate fostele republici. În aceste condiții dificile, Consiliul șefilor de guvern din CSI a aprobat în luna februarie 1992 Acordul cu privire la coordonarea relaţiilor dintre statele Comunităţii Statelor Independente în domeniul electroenergetic, în baza căruia a fost creat Consiliul Electroenergetic CSI cu 11 state în componența sa. Pe parcursul acestor ani, cu eforturi comune, am reușit să păstrăm baza tehnologică de interacțiune a sistemelor energetice naționale în condiții noi de lucru și am procedat la formarea sistemului interconectărilor electroenergetice a statelor-membre CSI.

 – Într-un interviu ați menționat că, sistemul interconectărilor electroenergetice a statelor-membre CSI este unul din cele mai mari sisteme interstatale din lume. Cîți Gwt constituie capacitatea sumară a centralelor electrice din cadrul acestui sistem?

–  Capacitatea sumară a centralelor electrice din cadrul sistemului interconectărilor electroenergetice constituie 330 Gwt. Vorba e că, sistemul unic electroenergetic ex-URSS a fost unul din cele mai mari sisteme gestionat în mod centralizat. Datorită acestei «moșteniri» și astăzi, sistemul interconectărilor electroenergetice este unul din cele mai mari din lume.

– În cadrul  statelor-membre CSI se formează piețe energetice și, respectiv, apare necesitatea soluționării problemei ce ține de asigurarea securității energetice colective. Care este rolul  Consiliului Electroenergetic CSI la acest capitol?     

– Cred că este important de a intensifica activitatea Consiliului  Electroenergetic CSI în vederea unei colaborări mai strînse și cu alte ramuri ale complexului termoenergetic. Totodată, cooperarea între statele-membre CSI trebuie să aibă drept obiectiv asigurarea funcționării fiabile și neîntrerupte a sistemelor electroenergetice naționale. Bineînțeles, nu sîntem împotriva unor piețe competitive energetice, mai ales că, tendința spre o piață liberalizată în statele CSI a fost dictată de reformele anilor ‚’90, ca rezultat a crizelor din sectorul energetic.

–   Ce rol joacă Republica Moldova în dezvoltarea ramurii electroenergetice CSI?

–   Pe parcursul acestor ani energeticienii Republicii Moldova au participat activ la toate activitățile Consiliului Electroenergetic CSI, au dat dovadă de profesionalism și competență la elaborarea bazei legislative și normativ-tehnice a Consiliului Electroenergetic CSI, venind cu bune practici și exemple din legislația sistemului energetic moldovenesc. Spre, că această colaborare va continua și pe viitor.

–  Vă mulțumim pentru interviul acordat și Vă dorim realizări frumoase pe viitor.

Serviciul Comunicare IES


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor