Verificarea cunoştinţelor persoanelor care solicită obţinerea calităţii de electrician autorizat