Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrica pentru categoriile de personal electrotehnic din Republica Moldova

  • 0

Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrica pentru categoriile de personal electrotehnic din Republica Moldova

Category : Noutăți

Prin prezenta Vă informăm, că Inspectoratul Energetic de Stat a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrica  pentru categoriile de personal electrotehnic din Republica Moldova.

Motivul elaborării proiectului dat este lipsa unui document unic în Republica Moldova, care ar prevede cerințele și procedura de autorizare pentru acordarea grupei de securitate persoanelor fizice, care în desfăşurarea activităţii execută lucrări de montare, reconstrucţie, mentenanţă / întreţinere / reparaţii, reglare a utilajului și instalaţiilor electrice, confirmată prin Talonul de autorizare.

Totodată, procedura dată a fost inițiată întru realizarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 122 din 18.02.2014, precum și întru modernizarea continuă a serviciului public acordat de Inspectoratul Energetic de Stat,  ținînd cont de prevederile art 13I al Legii cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.98, cu modificările ulterioare; Hotărîrii Guvernului nr 920 din 30.08.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 420 din 11.05.1999 despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat, care prevăd, că organul supravegherii energetice de stat elaborează şi publică acte normativ-tehnice în domeniul supravegherii energetice de stat.

Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrica  pentru categoriile de personal electrotehnic a fost plasat pe site-ul Inspectoratului Energetic de Stat (www.ies.md) pe ”PRIMA PAGINĂ”,  în rubrica ”TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ” subrubricaPROIECTE DE DOCUMENTE . (Vezi Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea grupei de securitate electrica  pentru categoriile de personal electrotehnic din Republica Moldova.)

Ținînd cont de cele menționate solicităm respectuos, în termen de pînă la 30.10.2015, înaintarea propunerilor Dvs vizavi de proiect (conținut, prevederile normative), care ar contribui la îmbunătățirea și sporirea gradului de utilitate a documentului dat.


Leave a Reply