COMUNICAT DE PRESĂ. Proiectul de Lege privind energia electrică, în redacție nouă, a fost aprobat de Guvern

Afla mai multe : Noutăți

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Economiei, vine să transpună directivele UE pentru implementarea Pachetului III Energetic.

Astfel, noile amendamente definesc rolul, obligațiile şi responsabilitățile autorităților competente, precum şi a funcțiilor, obligațiilor şi a drepturilor operatorului de transport şi sistem, ale operatorilor de distribuție, ale producătorilor, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de energie electrică pentru a garanta siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi buna funcționare a sistemului electroenergetic.

În acelaşi timp, documentul prevede atragerea pe piaţa energiei electrice a noilor participanți, dar și  dezvoltarea comerțului liber cu energie electrică între statele membre ale Comunităţii Energetice.

Potrivit proiectului, pentru evitarea interferării intereselor întreprinderilor care acordă accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuție cu unul dintre producătorii sau furnizorii de energie electrică, este necesar ca acestea să fie independente, în primul rînd din punct de vedere decizional, de întreprinderile de producere sau furnizare a energiei electrice.

În acest sens, pentru a asigura accesul eficient şi non-discriminatoriu la reţea este necesar ca reţelele electrice de transport şi de distribuție să fie gestionate prin intermediul unor entități distincte din punct de vedere juridic şi independent, unde  există întreprinderi integrate pe verticală.

Prin urmare, transpunerea în legislaţia naţională şi implementarea principiilor comunitare din pachetul energetic III va contribui la continuarea reformei sectorului electroenergetic, iniţiată prin adoptarea Legii cu privire la energia electrică în vigoare şi va contribui la instituirea, în perspectivă, a unei pieţe de energie electrică concurenţiale iar consumatorii finali vor putea beneficia de dreptul de a li se furniza energie electrică de un furnizor la alegere, la preţuri negociate şi rezonabile, în condiţii de calitate şi de eficiență şi cu respectarea principiului securităţii în aprovizionarea cu energie electrică.

www.mec.gov.md

 

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor