Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică

  • 0

Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică

Category : proiecte

 Pentru consultări publice se propune  Proiectul normelor de proiectare „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică”.

Documentul conține cerinţe şi recomandări în vederea alegerii surselor de alimentare, puterii şi numărului transformatoarelor de forţă, cerinţe privind  amplasarea staţiilor şi posturilor de transformare, alegerea treptei tensiunii de alimentare, principii şi cerinţe de întocmire a schemelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor în funcţie de categoria în alimentarea cu energie electrică a acestora.

La fel, se face o analiză a problemelor ce țin de determinarea puterilor electrice, calculul curenţilor de scurtcircuit, soluţii referitoare la calitatea energiei electrice, soluţionarea problemei de compensare a puterii reactive.

Sunt expuse cerinţele privind  amplasarea reţelelor electrice din incinta secţiilor de producere şi din exteriorul acestora, cerinţele ce vizează sistemele de comandă, aparatele de măsurare, semnalizare, dispozitivele de automatică de prevenire a avariilor, circuitele de curent operativ.


Leave a Reply