Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică

Afla mai multe : proiecte

 Pentru consultări publice se propune  Proiectul normelor de proiectare „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică”.

Documentul conține cerinţe şi recomandări în vederea alegerii surselor de alimentare, puterii şi numărului transformatoarelor de forţă, cerinţe privind  amplasarea staţiilor şi posturilor de transformare, alegerea treptei tensiunii de alimentare, principii şi cerinţe de întocmire a schemelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor în funcţie de categoria în alimentarea cu energie electrică a acestora.

La fel, se face o analiză a problemelor ce țin de determinarea puterilor electrice, calculul curenţilor de scurtcircuit, soluţii referitoare la calitatea energiei electrice, soluţionarea problemei de compensare a puterii reactive.

Sunt expuse cerinţele privind  amplasarea reţelelor electrice din incinta secţiilor de producere şi din exteriorul acestora, cerinţele ce vizează sistemele de comandă, aparatele de măsurare, semnalizare, dispozitivele de automatică de prevenire a avariilor, circuitele de curent operativ.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor