CONTROL  INOPINAT  LA  GLODENI

  • 0

CONTROL  INOPINAT  LA  GLODENI

Category : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a efectuat un control inopinat la ÎS “Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni” ca urmare a cererii cetățeanului N.Zburliuc din s.Clococenii Vechi, raionul Glodeni de a inspecta și întreprinde măsuri urgente privind starea deplorabilă a LEA 0,4 kV din posesia cantonului nr.14 pentru silvicultură ÎS Glodeni, amenajată cu mari abateri de la cerințele Normelor de amenajare (piloni improvizați – haragi, izolatoare legate cu sîrmă de acești haragi, majoritatea fiind putrezi). Toate acestea prezintă un pericol real pentru viața umană. Așa linii se află sub tensiune și la alte cantoane de către RED Nord.

În temeiul art. 2 din  Legea nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, care prevede efectuarea excepțională a controlului de stat, inspectorii Inspecției energetice teritoriale Bălți, în raza de activitate a cărora se află “Întreprinderea pentru silvicucltură Glodeni”, au efectuat un control la fața locului.

Mai jos publicam Actul de control și Prescripția nr.98 din 29 aprilie 2016, întocmite de inspectorul IET Bălți.


Leave a Reply