IES  a organizat eficient procesul de înregistrare a controalelor la RSC

  • 0

IES  a organizat eficient procesul de înregistrare a controalelor la RSC

Category : Noutăți

Această constatare aparține experților Băncii Mondiale și Serviciului monitorizarea controalelor de stat din cadrul Cancelariei de Stat. În rezultatul unei analize s-a stabilit că Inspectoratul Energetic de Stat, ca autoritate abilitată cu funcții de control, a organizat și realizat cu succes procesul de înregistrare a controalelor la RSC, creînd un sistem preformant de supraveghere internă a controalelor.

Pentru a împărtăși bunele practici, Cancelaria de Stat, cu participarea Inspectoratului Energetic de Stat, a organizat recent o ședință de instruire pentru autorități privind ținerea corectă a Registrului de Stat a Controalelor.

În cadrul ședinței, L.Sclifos, reprezentantul IES, care este și persoana responsabilă de procesul de înregistrare a controalelor la RSC a menționat că, rezultatele obținute se datorează mai întîi de toate unui management bine funcțional, atît la nivel central, cît și în subdiviziunile teritoriale ale IES.

Inițial, s-a lucrat pe trei direcții de bază: au fost elaborate și revizuite mai multe documente interne IES. La fel, Inspectoratul a elaborat un Ghid intern în care este descris fiecare pas procedural din RSC. Inspectorii subdiviziunilor teritoriale au beneficiat de instruiri practice la oficiul central și în teren. Un factor important la implementarea platformei electronice l-a constituit aprovizionarea tuturor IET cu tehnica de calcul (internet prin fibră optică, calculatoare, scanere, imprimante, semnături electronice). A fost instalat sistemul de asistență la distanță Software pentru a soluționa problemele apărute la IET-uri. Astfel, către 01.07.2015 la IES toate controalele și informația se înregistra 100% în Registrul de Stat al Controalelor.

În opinia celor prezenți (Inspecția de Stat în Construcții, Inspectoratul Ecologic de Stat, ANSA, Inspecția de Stat a Muncii “Căpitănia Guirgiulești”), ședința de instruire a fost una utilă și oportună iar bunele practici realizate de IES vor servi ca suport metodologic în procesul de înregistrare a controalelor la RSC ale altor autorități.


Leave a Reply