COMUNICAT DE PRESĂ. Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”

Afla mai multe : Noutăți

 

    Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”,
     organizator Inspectoratul Energetic de Stat
         et. II, Sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”
          or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78

 

Inspectoratul Energetic de Stat este nevoit să constate că, în ultimii ani  s-a creat o situație alarmantă la capitolul “nerespectarea legislației privind  zonele de protecţie a reţelelor electrice”. Cu regret, gradul de încălcare a zonelor de protecție a  liniilor electrice aeriene (LEA) este în creștere.

Obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie, incompatibile cu plantarea arborilor, construcţia caselor sau obiectivelor de menire socială.

Miră  faptul că unele din aceste obiective (case de locuit, magazine, pavilioane, garaje şi construcţii auxiliare) au fost construite cu acordul administraţiei publice locale, care eliberează autorizații de construcție și înregistrarea acestora de către organul cadastral. La fel, în unele localităţi, mai des rurale, au fost înregistrate în zona de protecţie gunoişti formate spontan, stocări de paie, tehnică agricolă, nutreţuri, materiale de construcţie, plantaţii de arbori, livezi și viță de vie amplasate toate sub rețelele electrice.

Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, pe de o parte accidente prin electrocutare, uneori fatale, iar pe de altă parte, deteriorarea LEA, asociată cu întreruperi în alimentarea cu energie electrica şi disconfortul a sute de consumatori.

Deseori arborii din zonele de protecţie a LEA, sub acţiunea vîntului şi a greutății zăpezii, se înclină peste conductoare deteriorîndu-le. Totodată,  au avut loc  cazuri de electrocutări scontate cu decesul accidentaților, mai ales cu copiii la culegerea fructelor, nucilor în zona de protecție a rețelelor electrice.

Pentru a evita pe viitor astfel de încălcări și a asigura respectarea necondiționată a prevederilor legislației în vigoare Inspectoratul Energetic de Stat sub patronatul Ministerului Economiei  organizează pe data de 28 martie a.c., ora 10.00  în sala de ședințe a ÎS “Moldelectrica”  –  Masa rotundă cu genericul “Protecția rețelelor electrice”.

La întrunire  va participa viceministrul Economiei dl Valeriu Triboi. De asemenea, au fost invitați responsabili din cadrul Cancelariei de Stat, Procuraturii Generale, Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabili  ai ÎS “Moldelectrica”, Gas Natural Fenosa, SA RED Nord,  RED Nord Vest, alți reprezentanți din domeniul energetic.

Pentru informații suplimentare relații la tel.:
022 222-382; 078818158 – Visarion Coțofana;
022 210-263; 078828204 – Tudor Cibotari.
Adresa: or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78,
et.II., sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor