Masă rotundă cu genericul – „Protecția rețelelor electrice”

Afla mai multe : Noutăți

O masă rotundă cu tema „Protecția rețelelor electrice” din sistemul energetic național  a avut loc la finele lunii martie a.c. la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Energetic de Stat sub patronatul Ministerului Economiei.

La eveniment au participat manageri și specialiști ai operatorului sistemului de transport ÎS “Moldelectrica”, cît și operatori de distribuție a energiei electrice ÎCS RED Union Fenosa, RED Nord, RED Nord Vest, responsabili ai Ministerului  Economiei, Cancelariei de Stat, primăriei mun. Chișinău, Inspectoratului Ecologic de Stat, Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, ÎS “Cadastru”, Inspectiei de Stat în Construcții.

Această întrunire a avut loc ca urmare a faptului că, în ultimii ani, pe segmentul – “nerespectarea legislației privind  zonele de protecţie a reţelelor electrice” s-a creat  o situație îngrijorătoare.

În luarea sa de cuvînt Iacob Timciuc, șeful Inspectoratului Energetic de Stat și moderatorul evenimentului a menționat că, obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie, incompatibile cu plantarea arborilor, construcţia caselor sau obiectivelor de menire socială. Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, pe de o parte accidente prin electrocutare, uneori fatale, iar pe de altă parte, deteriorarea LEA, asociată cu întreruperi în alimentarea cu energie electrica şi disconfortul a sute de consumatori.

În continuare, inginerul-șef IES V. Coțofana a menționat în raportul său că, la situația din 01.03.2017, Inspectoratul Energetic de Stat a înregistrat peste 4000 cazuri de încălcări a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice. Cele mai frecvente încălcări referindu-se  la  construcții capitale (case de locuit, garaje, magazine, baruri, cafenele) – 1489 cazuri; plantarea arborilor – 2185 cazuri; ocoale de păsări și animale, stații auto, parcări, sere – 203 cazuri; terenuri sportive, stadioane, piețe, gunoiști  – 38 cazuri; depozitarea sub LEA a materialelor, nutrețurilor, paielor, tehnicii agricole – 91 cazuri; stații PECO – 2 cazuri. Aceste  obiective au fost amenajate în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără a fi coordonate cu deţinătorii reţelelor electrice.

Una din cauze, a specificat V.Coțofana, o constituie lipsa de conștientizare a pericolului și urmărilor acțiunii curentului electric dar și influența negativă  a  cîmpului electromagnetic a LEA de tensiune înaltă asupră sănătății persoanelor supuse în acest cîmp (cei mai expuși fiind copiii). O altă cauză este vina persoanelor cu funcții de răspundere din organele administrației publice locale, care eliberează  terenuri pentru construcții și autorizații de construcție în zonele de protecție, precum și a construcțiilor arbitrare și abuzive fără autorizație de construcție, ignorînd express cerințele actelor legislative.

În opinia mai multor vorbitori la masa rotundă, problema dată  poate fi sioluționată doar în strînsă conlucrare cu factorii de decizie, atît la nivel central (Ministerul Economiei,Cancelaria de Stat) cît și regional (administrația publică locală), agenți economici, consumatorii de energie elecrtrică casnici. Astfel, s-a decis elaborarea unui Plan de acțiuni concrete, propuneri de modificare a unor acte normative și legislative pentru soluționarea problemei date.

Participanții la masa rotundă urmează să discute la locul de muncă aceste decizii pentru a veni ulterior cu propuneri și viziuni vis-a-vis de elaborarea Planului de acțiuni.

 

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor