Inspectorii IES în vizită de studiu la Nodul Hidroenergetic Costești

Afla mai multe : Noutăți

La începutul lunii octombrie, un grup de inspectori ai Direcției Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică, Inspecției Energetice Teritoriale Chișinău în frunte cu inginerul-șef IES s-au aflat în vizită la Nodul Hidroenergetic Costești.

Timp de o zi, în cadrul unui seminar de studiu teoretico-practic, administratorul acestui obiectiv energetic Victor Istrati cît și personalul de serviciu au fost gazdele colaboratorilor IES, informîndu-i cu datele istorice și tehnice a barajului de acumulare, a construcțiilor inginerești, partea electrică de producere – generatorul, stația electrică de ridicare pentru conexiunea cu sistemul energetic al RM și toate sistemele auxiliare de menținere a funcționalității centralei strict necesare pentru activitate.

Nodul Hidrotehnic și lacul de acumulare Costești-Stânca a fost construit în anii 1973-1978 pe fluviul Prut, în dreptul localităților  Costești (r-l Ungheni)  Republica Moldova și Stânca (județul Botoșani, România). În 1951, partea română și URSS au pus problema deselor inundații la care era supusă lunca Prutului. Era necesară o regularizare a debitelor printr-un baraj care a și fost construit, avînd o înălțime de 43 de metri și o lungime a coronamentului de 300 de metri. Barajul are și două centrale hidroelectrice. Au fost instalate cîte o turbină din partea moldovenească și din partea română, cu puterea de 16 MW fiecare. Producerea energiei electrice anuale este stabilita în volum de circa 65 mln. kWh. Conexiunea cu sistemul electroenergetic al Republicii Moldova și injectarea energiei electrice produse se efectuează prin intermediul stației 10/110 kV, prin care se efectuează și legătura cu SEE al României, cu o capacitate de 70 MWh. Total în ultimii 10 ani au fost generate 553 mln. kWh de energie electrică, cu o medie anuală de 55,3 mln. kWh.

Lacul de acumulare a fost proiectat pentru a îndeplini nu doar funcțiile de combatere a inundațiilor și de producere a energiei electrice, ci și pentru irigații, piscicultură sau pentru alimentarea cu apă potabilă a zonei. Construcția este și pod peste fluviul Prut, între Republica Moldova și România.

Pe parcursul vizitei, colaboratorii IES au vizitat centrala hidroelectrică, au luat cunoștință de  echipamentul de producere, generatorul, turbina, sistemul de excitare, sistemele principale de dirijare și comandă, sistemele de răcire, lubrifiere, pompare. La Secția dispecerat, gazdele au demonstrat celor prezenți cum are loc procesul de dirijare și menținere în timp real a conexiunii cu Sistemul Electroenergetic (SEE) al Republicii Moldova, precum și cu stația electrică 10/110 kV de ridicare și interconexiune. Funcționarea întreprinderii este asigurată de cei 21 de specialiștii autorizați, profesioniști cu o experiență bogata în domeniu iar unii angajați activează din anul 1978, cînd a fost pusă în  funcțiune hidrocentrala.

În opinia participanților seminarul a fost interesant, cu informații și discuții utile.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor