Iacob TIMCIUC, șeful IES

Ședință de totalizare a activității IES

Afla mai multe : Noutăți

Zilele trecute, colectivul Inspectoratului Energetic de Stat s-a convocat în ședință de totalizare a activității pentru anul 2017.

În discursul său șeful IES Iacob Timciuc  a menționat că, în ansamblu, colectivul a îndeplinit sarcinile și obiectivele propuse. La executarea funcțiilor de supraveghere și control în anul 2017 IES și-a direcţionat activitatea spre optimizarea metodelor de control și aplicarea noilor tehnologii.

Au fost supuse controalelor rețelele electrice din 832 primării, care includ 1375 localităţi şi 10077 posturi de transformare 10/0,4 kV din posesia operatorului reţelelor de distribuţie. În mod prioritar s-a atras atenţie fiabilității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali. Au fost depistate 7171 cazuri de nerespectare a prevederilor Regulamentului privind protecţia rețelelor electrice.

Neajunsuri au fost înregistrate și la capitolul ce ține de starea tehnică a posturilor de transformare 10/0,4 kV aflate la balanţa operatorilor sistemului de distribuție și anume: scurgeri de ulei; aparatele de protecţie ce nu corespund normelor de exploatare; acces liber la părţile conductoare active aflate sub tensiune la 343 PT 10/0,4 kV. În cadrul inspectărilor au fost depistate 28 de posturi de transformare  ”fără stăpân”.

În continuare șeful IES a făcut o analiză a gradului de executare a prescripţiilor emise ORED și ORET. În anul de referință au fost emise 18213 prescripții operatorilor de distribuţie din care, parțial fiind cumulative din 2016, au fost executate 7307 prescripții, iar 1707 prescripţii sunt cu termen neexpirat. Gradul de executare a prescripţiilor pentru anul 2017 constituie 44,3 %.

Mai există probleme la capitolul ce ține de nerespectarea legislaţiei privind protecţia reţelelor electrice. Pe parcursul anului 2017 au fost depistate 1261 astfel de cazuri. Cu regret, administraţiile publice locale la eliberarea autorizaţiilor de construcţie nu ţine cont de legislația în vigoare şi nu supraveghează construcţiile din localităţi, iar la emiterea acestor decizii nu cer coordonarea proiectelor de construcţie cu ORED din regiune.

În rezultatul analizei s-a stabilit că, ORED și ORET nu acordă atenţie ocolirilor şi examinărilor LEA, nu intervin la timp pentru a depista şi sista lucrările de construcţie, iar persoanele ce se fac vinovate de aceste încălcări nu sunt trase la răspundere.

Conform graficului controalelor pentru anul 2017 au fost planificate 2620 controale a instalaţiilor electrice din posesia consumatorilor mici (şcoli, grădiniţe de copii, case de cultură, biblioteci, centre medicale, oficii poştale, gospodării ţărăneşti, garaje, încăperi comerciale (gherete, cofetării, chioşcuri).

În cadrul controalelor au fost înregistrate nerespectarea prevederilor documentației normativ-tehnice  la  83 % din totalul consumatorilor supuși controlului.  Cel mai frecvent se încalcă normele de utilizare a siguranţelor fuzibile necalibrate sau majorate, lipsa conductorului de protecţie la receptoarele electrice de clasa I de protecţie, defecțiuni ale stratului izolației electrice a conductorilor.

Tot în perioada de referință au fost inspectate peste 200 de  instituţii bugetare şi întreprinderi de importanţă vitală: spitale raionale, centre medicale de familie  din comune, staţii de aprovizionare cu apă potabilă, brutării, aziluri, internate pentru copii. Concomitent au fost examinate instalaţiile termice din 1258 de instituţii preşcolare (grădinițe).

Cu regret, operatorii instalaţiilor termice nu au o pregătire teoretică şi practică suficientă pentru cea mai simplă analiză a gradului de funcţionare eficientă a instalaţiilor şi utilizarea rațională a energiei termice. Deseori instalaţiile funcţionează cu defecțiuni, ceea ce diminuează considerabil randamentul termic, creşte costul încălzirii spaţiilor ori obţinerii apei calde menajere.

O misiune a IES este și verificarea cunoştinţelor personalului laboratoarelor electrotehnice, electricienilor autorizaţi și personalului electrotehnic al agenților economici.

La situația de la 01 ianuarie 2018, în republică au fost înregistrate şi funcționau 118 laboratoare electrotehnice.

În anul 2017 la Comisia centrală IES  au fost depuse 129 cereri pentru verificarea cunoștințelor șefilor de laborator. Inspecţiile energetice teritoriale au eliberat autorizații la 157 membri de echipă a laboratoarelor electrotehnice supuse examinării. Lista laboratoarelor electrotehnice cu Certificatele de înregistrare valabile sunt publicate lunar pe pagina oficială www.ies.md la rubrica Autorizări și monitorizări.

De asemenea, Inspectoratul Energetic de Stat înregistrează, acordă asistenţă metodologică şi supraveghează activitatea electricienilor autorizaţi. În perioada de referință au fost autorizați de comisiile IET 68 electricieni de gradul  I,  iar 92 de electricieni au fost  autorizați la gradele II-IV de Comisia centrală IES. Similar, lista electricienilor autorizați se publică lunar pe site www.ies.md.

Tot în cadrul adunării colectivului IES au mai vorbit D. Avtudov, șef-adjunct IES, F.Cibotari, șef Direcție Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică,  A. Cojuhari, reprezentantul colectivului IES, șefii IET Căușeni și Bălți: N. Perju și N. Spînu.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor