Author Archives: IES

Iacob TIMCIUC, șeful IES

Ședință de totalizare a activității IES

Afla mai multe : Noutăți

Zilele trecute, colectivul Inspectoratului Energetic de Stat s-a convocat în ședință de totalizare a activității pentru anul 2017.

În discursul său șeful IES Iacob Timciuc  a menționat că, în ansamblu, colectivul a îndeplinit sarcinile și obiectivele propuse. La executarea funcțiilor de supraveghere și control în anul 2017 IES și-a direcţionat activitatea spre optimizarea metodelor de control și aplicarea noilor tehnologii.

Au fost supuse controalelor rețelele electrice din 832 primării, care includ 1375 localităţi şi 10077 posturi de transformare 10/0,4 kV din posesia operatorului reţelelor de distribuţie. În mod prioritar s-a atras atenţie fiabilității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali. Au fost depistate 7171 cazuri de nerespectare a prevederilor Regulamentului privind protecţia rețelelor electrice.

Neajunsuri au fost înregistrate și la capitolul ce ține de starea tehnică a posturilor de transformare 10/0,4 kV aflate la balanţa operatorilor sistemului de distribuție și anume: scurgeri de ulei; aparatele de protecţie ce nu corespund normelor de exploatare; acces liber la părţile conductoare active aflate sub tensiune la 343 PT 10/0,4 kV. În cadrul inspectărilor au fost depistate 28 de posturi de transformare  ”fără stăpân”.

În continuare șeful IES a făcut o analiză a gradului de executare a prescripţiilor emise ORED și ORET. În anul de referință au fost emise 18213 prescripții operatorilor de distribuţie din care, parțial fiind cumulative din 2016, au fost executate 7307 prescripții, iar 1707 prescripţii sunt cu termen neexpirat. Gradul de executare a prescripţiilor pentru anul 2017 constituie 44,3 %.

Mai există probleme la capitolul ce ține de nerespectarea legislaţiei privind protecţia reţelelor electrice. Pe parcursul anului 2017 au fost depistate 1261 astfel de cazuri. Cu regret, administraţiile publice locale la eliberarea autorizaţiilor de construcţie nu ţine cont de legislația în vigoare şi nu supraveghează construcţiile din localităţi, iar la emiterea acestor decizii nu cer coordonarea proiectelor de construcţie cu ORED din regiune.

În rezultatul analizei s-a stabilit că, ORED și ORET nu acordă atenţie ocolirilor şi examinărilor LEA, nu intervin la timp pentru a depista şi sista lucrările de construcţie, iar persoanele ce se fac vinovate de aceste încălcări nu sunt trase la răspundere.

Conform graficului controalelor pentru anul 2017 au fost planificate 2620 controale a instalaţiilor electrice din posesia consumatorilor mici (şcoli, grădiniţe de copii, case de cultură, biblioteci, centre medicale, oficii poştale, gospodării ţărăneşti, garaje, încăperi comerciale (gherete, cofetării, chioşcuri).

În cadrul controalelor au fost înregistrate nerespectarea prevederilor documentației normativ-tehnice  la  83 % din totalul consumatorilor supuși controlului.  Cel mai frecvent se încalcă normele de utilizare a siguranţelor fuzibile necalibrate sau majorate, lipsa conductorului de protecţie la receptoarele electrice de clasa I de protecţie, defecțiuni ale stratului izolației electrice a conductorilor.

Tot în perioada de referință au fost inspectate peste 200 de  instituţii bugetare şi întreprinderi de importanţă vitală: spitale raionale, centre medicale de familie  din comune, staţii de aprovizionare cu apă potabilă, brutării, aziluri, internate pentru copii. Concomitent au fost examinate instalaţiile termice din 1258 de instituţii preşcolare (grădinițe).

Cu regret, operatorii instalaţiilor termice nu au o pregătire teoretică şi practică suficientă pentru cea mai simplă analiză a gradului de funcţionare eficientă a instalaţiilor şi utilizarea rațională a energiei termice. Deseori instalaţiile funcţionează cu defecțiuni, ceea ce diminuează considerabil randamentul termic, creşte costul încălzirii spaţiilor ori obţinerii apei calde menajere.

O misiune a IES este și verificarea cunoştinţelor personalului laboratoarelor electrotehnice, electricienilor autorizaţi și personalului electrotehnic al agenților economici.

La situația de la 01 ianuarie 2018, în republică au fost înregistrate şi funcționau 118 laboratoare electrotehnice.

În anul 2017 la Comisia centrală IES  au fost depuse 129 cereri pentru verificarea cunoștințelor șefilor de laborator. Inspecţiile energetice teritoriale au eliberat autorizații la 157 membri de echipă a laboratoarelor electrotehnice supuse examinării. Lista laboratoarelor electrotehnice cu Certificatele de înregistrare valabile sunt publicate lunar pe pagina oficială www.ies.md la rubrica Autorizări și monitorizări.

De asemenea, Inspectoratul Energetic de Stat înregistrează, acordă asistenţă metodologică şi supraveghează activitatea electricienilor autorizaţi. În perioada de referință au fost autorizați de comisiile IET 68 electricieni de gradul  I,  iar 92 de electricieni au fost  autorizați la gradele II-IV de Comisia centrală IES. Similar, lista electricienilor autorizați se publică lunar pe site www.ies.md.

Tot în cadrul adunării colectivului IES au mai vorbit D. Avtudov, șef-adjunct IES, F.Cibotari, șef Direcție Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică,  A. Cojuhari, reprezentantul colectivului IES, șefii IET Căușeni și Bălți: N. Perju și N. Spînu.


Fiți precauți la culesul nucilor în zonele de protecție a liniilor electrice aeriene

Afla mai multe : Noutăți

Suntem în miez de toamnă și este în plină desfășurare recoltarea nucilor. În legătură  cu aceasta  Inspectoratul Energetic de Stat revine cu un apel către cetățeni să manifeste maximă atenție la culesul nucilor de pe fîșiile de nucari de pe traseele naționale. În special, a pomilor de nucari plantați fără respectarea normelor de securitate în zonele de protecție a liniilor de tensiune înaltă sau altor instalații electrice (posturi de transformare, tablouri de distribuţie).  Destul de frecvent în astfel de activități sînt antrenați copiii, care nefiind informați de adulți despre pericolul curentului electric  își expun la mare risc  propria sănătate și viață.

Cu regret, cifrele statistice nu sunt cele mai îmbucurătoare la acest capitol.

Un caz de electrocutare care s-a soldat cu moartea unei minore de 13 ani a avut loc în localitatea Cuhnești raionul Glodeni. Aceasta,  împreună cu o prietenă  intenționau să culeagă nuci pe traseul Balatina – Moara Domnească. Urcîndu-se în pom și scuturînd nucile, minora s-a apropiat la o distanță inadmisibilă de conductorul neizolat a LEA-10 kV provocînd un arc electric electrocutîndu-se mortal și căzînd de la o înălțime de 7 metri.

O altă tragedie la cules de nuci s-a produs în satul Crocmaz raionul Ștefan-Vodă cu un minor de 15 ani. Acesta împreună cu colegul său tot de 15 ani au plecat la cules nuci. Urcîndu-se desculț în pomul de nuc, situat între pilonii LEA-10 kV, au început să scuture crengile cu nuci. Unul din minori, aflîndu-se în vîrful copacului, a îndoit cu piciorul o creangă spre conductorul LEA-10 kV și a apropiind-o la o distanţă inadmisibilă de la conductorul neizolat LEA-10 kV în urma căruia a fost electrocutat  mortal.

Cu părere de rău, în țară mai sînt sectoare unde crengile copacilor ating conductoarele LEA, fie prin crengi și arbori sînt trasate şi branşamentele unor case de locuit, care constituie adevărate capcane nu doar pentru copii ci și pentru adulți.

În contextul celor menţionate, IES îndeamnă cetățenii să respecte regulile de securitate  electrică:

 • nu urcaţi pe copacii, prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care se află în apropierea acestor linii; 
 • nu permiteţi copiilor să culeagă fructe din pomii din preajma liniilor electrice aeriene şi a instalaţiilor electrice;  
 • nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductoarele care atîrnă suspect în urma unor intemperii în apropierea instalaţiilor electrice.  

Aveți grijă de sănătatea și viața  Dumneavoastră.


ДЕТЯМ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ

Afla mai multe : Video

Познавая мир, маленькие следопыты дотрагиваются до всего, что видят. Но в быту есть много предметов, к которым малышам прикасаться нельзя. К ним относятся электрические приборы и электронная техника. Мама трехлетнего Саши по возможности объясняет своему ребенку, чем они опасны.

Екатерина РОСТОВЦЕВА, мама : «Это зарядное устройство. Мама заряжает им телефон. Тебе нельзя вставлять его в розетку. Только маме можно это делать, потому что ты можешь пораниться».

По словам Екатерины, дома она установила правила, которые её сын должен соблюдать, но так как ребенок ещё маленький, она всё равно следит за ним в оба глаза.

Екатерина РОСТОВЦЕВА, мама : «У нас есть правила, которые мы строго соблюдаем. Правила безопасности мы изучаем через мультфильмы. Выбираю их в соответствии с возрастом ребенка, и он учит правила с большим интересом».

Как отметил инженер-инспектор территориальной энергетической инспекции Комрат Денис Мыца, ответственность за безопасность детей в быту несут только родители.

Денис МЫЦА, инженер-инспектор тер-ной энергетической инспекции Комрат : «Чтобы избежать случаев поражений электрическим током при контакте с электроприборами, необходимо установить в доме специальные устройства, которые будут защищать ребенка в случае его контакта с токопроводящими частями».

Если же ребенок получил удар током, родители обязаны знать правила оказания первой помощи. Главное, что нужно сделать, это быстро обесточить участок поражения. После этого в любом случае следует вызвать медработников. Если отсутствуют признаки жизни, то необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации: проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Первую помощь необходимо продолжать до приведения ребенка в чувство или до прибытия врача. Только он может оценить истинное состояние пострадавшего и принять окончательное решение о завершении реанимации.

http://www.bas-tv.md


IES  a organizat eficient procesul de înregistrare a controalelor la RSC

Afla mai multe : Noutăți

Această constatare aparține experților Băncii Mondiale și Serviciului monitorizarea controalelor de stat din cadrul Cancelariei de Stat. În rezultatul unei analize s-a stabilit că Inspectoratul Energetic de Stat, ca autoritate abilitată cu funcții de control, a organizat și realizat cu succes procesul de înregistrare a controalelor la RSC, creînd un sistem preformant de supraveghere internă a controalelor.

Pentru a împărtăși bunele practici, Cancelaria de Stat, cu participarea Inspectoratului Energetic de Stat, a organizat recent o ședință de instruire pentru autorități privind ținerea corectă a Registrului de Stat a Controalelor.

În cadrul ședinței, L.Sclifos, reprezentantul IES, care este și persoana responsabilă de procesul de înregistrare a controalelor la RSC a menționat că, rezultatele obținute se datorează mai întîi de toate unui management bine funcțional, atît la nivel central, cît și în subdiviziunile teritoriale ale IES.

Inițial, s-a lucrat pe trei direcții de bază: au fost elaborate și revizuite mai multe documente interne IES. La fel, Inspectoratul a elaborat un Ghid intern în care este descris fiecare pas procedural din RSC. Inspectorii subdiviziunilor teritoriale au beneficiat de instruiri practice la oficiul central și în teren. Un factor important la implementarea platformei electronice l-a constituit aprovizionarea tuturor IET cu tehnica de calcul (internet prin fibră optică, calculatoare, scanere, imprimante, semnături electronice). A fost instalat sistemul de asistență la distanță Software pentru a soluționa problemele apărute la IET-uri. Astfel, către 01.07.2015 la IES toate controalele și informația se înregistra 100% în Registrul de Stat al Controalelor.

În opinia celor prezenți (Inspecția de Stat în Construcții, Inspectoratul Ecologic de Stat, ANSA, Inspecția de Stat a Muncii “Căpitănia Guirgiulești”), ședința de instruire a fost una utilă și oportună iar bunele practici realizate de IES vor servi ca suport metodologic în procesul de înregistrare a controalelor la RSC ale altor autorități.


IES  A  DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII CONCURSULUI  REPUBLICAN DE  DESENE – „ENERGETICA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Eneregtic de Stat a facut totalurile concursului  republican de desene pentru copii „Energetica în viziunea copiilor”. La concurs au participat copii cu vîrste cuprinse între 7 și 12 ani.

Scopul concursului s-a axat pe evaluarea cunoştinţelor copiilor privind  importanța energiei electrice în viața de toate  zilele.

Au fost prezentate creaţii unice, interesante şi individuale, de diverse dimensiuni, utilizînd variate tehnici sau materiale (acuarelă, grafică, creion etc.). De aceea, membrii juriului au evaluat şi apreciat desenele în baza mai multor criterii: respectarea tematicii, creativitate şi originalitate, tehnică bună în executarea lucrării, informaţii relevante despre electricitate.

În total, la concurs au fost prezentate 1653 de lucrări ale elevilor din instituțiile de învățămînt din majoritatea raioanelor republicii. Cele mai multe lucrări au prezentat copiii din raioanele Edineţ, Ocniţa, Briceni, Donduşeni (370 lucrări), Căuşeni, Anenii Noi, Ştefan Vodă (280 lucrări) și Călăraşi,Ungheni,Străşeni,Nisporeni (244 lucrări).

Unele lucrări ale participanților au fost apreciate și în cadrul Inspecțiilor energetice teritoriale, pe motiv că desenele au fost  prezentate mai tîrziu de data stabilită.

Pentru cîștigătorii locului I (15 persoane) au fost stabilite premii sub formă de telefoane mobile. Persoanele care s-au clasat pe locul II au primit în dar cîte o lampă de birou, iar cîștigătorii locului III au fost menționați cu un ceas de birou.

Inspectoratul Energetic de Stat aduce mulțumiri tuturor elevilor participanţi care au răspuns inițiativei, cadrelor didactice și părinților care au îndrumat și încurajat copiii să participe la acest concurs. Și deoarece pînă la finele anului de studii au mai rămas zile numărate IES le urează tuturor mult succes și o vacanță fără pericole.

Mai jos publicăm lista cîștigătorilor primelor trei locuri, precum și a celor care au primit Diplome de mențiune.

 

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ EDINEȚ

LOCUL I  :IARMALIUC Nicoleta, clasa II,  Gimnaziul Grinăuți-Moldova, r-l Ocnița;
GRÎU Maxim, clasa II, LT „D.Cantemir”, or. Edineț; BLÎNDA Victor- clasa III, LT S.Colicăuți, r-l Briceni.

LOCUL II : COJOCARU  Mihai, clasa III,  LT „A.Mateevici”, or.Dondușeni; MICU Alexandr, clasa III, LT „A.Pușkin”, or.Dondușeni.

LOCUL III : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­IURCIȘIN Natalia, clasa III,  LT „A.Pușkin”, or.Dondușeni.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. CRIȚAC Daniela, cl.III, LT Cotiujeni, r-l Briceni
 2. MARCO Alexandrina, cl.III, LT Cotiujeni, r-l Briceni
 3. PRICOP Marcela, cl.IV, LT Caracușenii Vechi, r-l Briceni
 4. BORTA Nichita, cl.IV, Gimnaziul „Gr.Vieru”, or.Edineț
 5. ȚAPU Artur, cl.III, LT s. Colicăuți, r-l Briceni
 6. COJOCARI Marinela, cl. III, LT Caracușenii Vechi, r-l Briceni
 7. RUSNAC Denisa, cl. IV, LT Drepcăuți, r-l Briceni
 8. TOMȘA Valeria,cl.III, LT or. Lipcani

 

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ CĂLĂRAȘI

LOCUL I : DANU  Lia, cl. I, Gimnaziul “Ștefan Cel Mare”, or.Nisporeni; ADAM  Daniela, clasa I, Gimnaziul “Ștefan Cel Mare”, or.Nisporeni;

LOCUL  II : GORE Igor, clasa IV, Gimnaziul s. Dereneu, r-l Călărași.

LOCUL III : TRIBOI  Daniela, clasa III, Școala Primară or. Călărași; RUSU  Daniela, Clasa IV, LT “M.Eminescu”, or.Ungheni

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. GROZA Alexandra, cl.I, Gimnaziul Cornești, r-l Ungheni
 2. IAVORSCHI Daniel, cl.III, Școala Primară s.Buda, r-l Călărași
 3. LEAHU Sabina, cl.III, Gimnaziul Cornești, r-l Ungheni
 4. FURSĂRAC Mihaela, cl.III, Gimnaziul “Ștefan Cel Mare”, or.Nisporeni
 5. EFRIM Daniela, cl. IV, Gimnaziul Cornești, r-l Ungheni
 6. BĂLAN Alina, cl. IV, Școala Primară s.Buda, r-l Călărași
 7. BALICA Jana, cl.IV, Gimnaziul Cornești, r-l Ungheni

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ CĂUȘENI

LOCUL  I : POTÎNGA Daniel, clasa III, LT „M.Eminescu”, s. Sălcuța, r-l Căușeni; POPA Danu, clasa III, LT „Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r-l Căușeni;
ROTARI Adrian, clasa IV, Gimnaziul “I. Creangă”, s. Ermoclia, r-l Ștefan Vodă.

LOCUL III : VESTE Cristina, clasa III, LT “M.Eminescu”, or. Căușeni; BERNAZ  Alexandra, clasa IV, LT „M.Eminescu”, or. Căușeni.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. TCACI Tatiana, cl.IV LT “I. Creangă”, or. Căușeni
 2. SLOBOZIAN Lucia, cl. III, Gimnaziul Viișoara, r-l Ștefan Vodă
 3. MACOVEI Vasile, cl.III,  LT “I. Creangă”, or. Căușeni
 4. CIUBARA Chiril, cl.I, LT “I. Creangă”, or. Căușeni
 5. GUȘCENCO Oxana, cl. II, LT “I. Creangă”, or. Căușeni
 6. MEREUȚĂ Irina, cl. II, LT  “I. Creangă”, or. Căușeni
 7. CREȚU Bogdan, cl.III, Gimnaziul Floreni, Anenii Noi

 

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ ORHEI

LOCUL I: MUDREA Mihai, cl.IV, Școala Primară s.Sirota, r-l Orhei

LOCUL II: ȘERBAN  Daniela, 12 ani, s. Olișcani, Șoldănești; ROGOJA Axenia, cl.III, LT „Alecu Russo”, or.Orhei

LOCUL III: VELICESCU  Daniela, cl. I,  Gimnaziul s.Crăsnășeni, r-l Telenești; ULIAN Maria, cl. II, s. Hirișeni, r-l Telenești

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. PÎNTEA Daniel, Gimnaziul s.Lucașeuca, r-l Orhei
 2. STAN Victoria, SAPC or.Rezina
 3. POPA Adriana, cl. IV, s.Mîndrești, r-l Telenești

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ CHIȘINĂU

LOCUL I : UNTURA Ionuț, clasa IV, LT “Alexandru cel Bun”, or.Chișinău; VERDEȘ Nicoli, Centrul de Creație pentru Copii „Luceafărul”.or. Chișinău.

LOCUL II: TUTUNARU Alexandru, cl.III, LT “Titu Maiorescu”, or.Chișinău; HOLOD Irina, cl. III, LT “Nicolai Gogol”, or.Chișinău; Colectivul de elevi cl.III, LT s. Doroțcaia, r-l Dubăsari;
Valeria MARINA – cel mai tînăr participant (6 ani), or.Chișinău.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. AVTUDOV Vladislav, cl. III, LT “Nicolai Gogol”, or.Chișinău
 2. GRĂDINAR Alisia, cl. I, LT “Titu Maiorescu”, or.Chișinău
 3. MIRONOV Ecatreina, cl.II, Gimnaziul nr.53, or.Chișinău
 4. CARAGHIAUR Vladimir, cl. II, LT “Olimp”, or.Chișinău
 5. ȚÎMBAL Axenia, cl. IV, Gimnaziul Ustia, r-l Dubăsari
 6. VÎȘCHIU Cristina,cl.II, LT “Mihai Sadoveanu”, or.Chișinău
 7. CUPCEA Ana-Maria, cl. III, LT “Nicolai Gogol”, or.Chișinău
 8. SUVEICA Mihai, cl.IV,Gimnaziul nr.53, or.Chișinău
 9. DICUSAR Nicolai, cl. V, LT s. Doroțcaia, r-l Dubăsari
 10. COJUSEA Mihaela, cl. V,  LT s. Doroțcaia, r-l Dubăsari

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ  SOROCA

LOCUL I : BABIN Sorin, cl. II, LT s.Pelinia, r-l Drochia.

LOCUL II: RECEAN  Biana, cl. IV, Gimnaziul Mîndîc, r-l Drochia.

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ CAHUL

LOCUL II: CÎNEVA Nadejda, Gimnaziul, cl.IV, Gimnaziul “Ivan Vazov” s. Stoianovca,  r-l Cantemir

LOCUL III: CLIMENCO Iana, cl.IV, LT “M. Eminescu”, or. Cahul.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. CARADJOV Nicolai, cl.III, Gimnaziul “Ivan Vazov” s. Stoianovca, r-l Cantemir
 2. GHIOC Victoria, cl.IV, Școala Primară „A.Mateevici”, or. Cahul
 3. MAMEDOVA Mineli, cl.IV, Gimnaziul „S.Rahmaninov”, or. Cahul
 4. COJOCARU Mariana, cl. IV, LT “M. Eminescu”, or. Cahul
 5. ALJUBURE Diana, cl. I, Școala nr. 5, or. Cahul
 6. MAMEDOVA Eleonora, cl.III, Gimnaziul „S.Rahmaninov”, or. Cahul
 7. BÎNZARI Maxim, cl. IV, Școala Primară „A.Mateevici”, or. Cahul
 8. BANU Mihaela, cl. IV, Școala Primară „A.Mateevici”, or. Cahul

INSPECȚIA  ENERGETICĂ  TERITORIALĂ  BĂLȚI

LOCUL I : CONDRAȚCHI Andrei, cl. II,  LT “A.Pușkin”, or. Bălți.

LOCUL II: LEFTER Andreea, cl. IV, Gimnaziul Cajba, r-l Glodeni

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. GÎDEI Daniela, cl. III, Gimnaziul Mărăndeni, r-l Fălești
 2. VRÎNCEANU Artiom, cl. II, Gimnaziul moldovenesc, r-l Rîșcani
 3. REZNICOVA Ecaterina, cl. III, LT “A.Pușkin” , or. Bălți
 4. MERTICARU Xenia, cl. IV, LT „I.Creangă”, s. Rădoaia, r-l Sîngerei
 5. VASILACHI Laura, cl. II, Gimnaziul Braniște, r-l Rîșcani

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ HÎNCEȘTI

LOCUL I : POPOV Iulian, 11 ani, LT Țîpala, r-l Ialoveni.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. GAMARȚ Dina, 8 ani, LT Țîpala, r-l Ialoveni
 2. GÎRLEANU Vlada, 11 ani, LT Țîpala, r-l Ialoveni
 3. GÎRLEANU Lucia, 9 ani, LT Țîpala, r-l Ialoveni
 4. IEPURE Alexandru, cl. IV, LT “Universum”, s. Sărata Galbenă
 5. TOLOȘNIUC Marc, cl. II, LT “Universum”, s. Sărata Galbenă
 6. EȘANU A. cl.III, LT “Universum”, s. Sărata Galbenă

INSPECȚIA ENERGETICĂ TERITORIALĂ COMRAT

LOCUL I : TANASOGLO Irina, cl.IV, s. Avdarma, r-l Comrat

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

 1. SOBOR Mihail, cl. III, LT Congaz, r-l Comrat
 2. VLAH Daria, cl. IV, LT “N.Tretiacov”, or. Comrat

CONTROL  INOPINAT  LA  GLODENI

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a efectuat un control inopinat la ÎS “Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni” ca urmare a cererii cetățeanului N.Zburliuc din s.Clococenii Vechi, raionul Glodeni de a inspecta și întreprinde măsuri urgente privind starea deplorabilă a LEA 0,4 kV din posesia cantonului nr.14 pentru silvicultură ÎS Glodeni, amenajată cu mari abateri de la cerințele Normelor de amenajare (piloni improvizați – haragi, izolatoare legate cu sîrmă de acești haragi, majoritatea fiind putrezi). Toate acestea prezintă un pericol real pentru viața umană. Așa linii se află sub tensiune și la alte cantoane de către RED Nord.

În temeiul art. 2 din  Legea nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, care prevede efectuarea excepțională a controlului de stat, inspectorii Inspecției energetice teritoriale Bălți, în raza de activitate a cărora se află “Întreprinderea pentru silvicucltură Glodeni”, au efectuat un control la fața locului.

Mai jos publicam Actul de control și Prescripția nr.98 din 29 aprilie 2016, întocmite de inspectorul IET Bălți.


EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ “MOLDENERGY” LA CHIȘINĂU

Afla mai multe : Foto , Noutăți

1-Poza-de-baza-pe-prima-paginaÎn perioada 16-19 martie 2016, la Chișinău și-a desfășurat lucrările Expoziţia internaţională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului “Moldenergy”, ediţia a XX-a.

Evenimentul a fost organizat cu susţinerea oficială a Ministerului Economiei și este unicul proiect expoziţional în Moldova a cărui tematică principală se axează pe echipamente electrice, termice şi electrotehnice, precum şi pe tehnologii de conservare a energiei.

În condiţiile în care 98% din totalul resurselor energetice necesare republicii sînt importate, cînd capacităţile generatoare de electricitate ale ei nu depăşesc 32 la sută din necesitățile ţării, iar domeniul electrotehnic nu are o poziţie dominantă în cadrul economiei țării – în aceste condiţii, respectiva expoziţie contribuie substanţial la formarea pieţei de servicii energetice și utilaje în Republica Moldova.

Imagini şi momente de la Expoziţia „Moldenergy-2016”


Verificarea cunoştinţelor şefilor de laborator

Afla mai multe : Agenda

Inspectoratul Energetic de Stat informează că, pe data de 22 februarie  2016, ora 10.00, va avea loc şedinţa Comisiei centrale a IES pentru verificarea cunoştinţelor şefilor de laborator.


Revista electronică N1 (27) 2015

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
Rezumat:
1 Investigarea regimurilor nesimetrice a transformatorului de reglare a decalajului de fază cu trei coloane cu schemă de conexiune „zig-zag dublu invers” cu comutarea la punctul neutru
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe, Chişinau, Republica Moldova
Rezumat: Este realizat modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei cu schema de conexiune în „zig-zag dublu invers” cu miez din trei coloane. Au fost efectuate calcule şi studiate particularităţile regimurilor permanente nesimetrice ale transformatorului cu această schemă de conexiune, ţinând cont de interacţiunea electromagnetică mutuală dintre înfăşurările amplasate pe diferite coloane a miezului de fier. S-au cercetat regimurile nesimetrice permanente, care apar în diverse regimuri de scurtcircuit şi de regimuri dezechilibrate ale transformatorului. Calculile şi analizele au fost efectuate în baza transformatorului de distribuţie şi includ cele mai tipice regimurile asimetrice, care apar la modurile asimetrice. Pentru regimurile examinate s-au construit diagrame fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în coloanele miezului transformatorului în sistemul de unităţi relative. Rezultatele obţinute permit o prezentare la general a particularităţilor funcţionării transformatorului examinat în regimuri nesimetrice.
Cuvinte-cheie: modelul transformatorului trifazat, reglarea fazei, regim nesimetric, coloana miezului, conexiunea în „zig-zag dublu invers”, flux magnetic, secvenţa homopolară.
2 Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I., Moraru L. Institutul de Energetică al Academiei de Stiinţe a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
Rezumat: Lucrarea dată a avut ca scop cercetarea caracteristicilor de regim ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază, realizate pe baza unui transformator trifazat cu trei înfăşurări. De regulă, astfel de instalaţii sunt realizate pe două transformatoare: paralel (de magnetizare) şi consecutiv (de reglare a decalajului de fază). În lucrare este prezentată descrierea schemei principiale a instalaţiei, sunt date relaţiile de bază, care determină caracterul schimbării curenţilor şi tensiunilor în elementele schemei la realizarea reglării. Este demonstrat, că instalaţia asigură reglarea unghiului decalajului de fază în diapazonul . Schema instalaţiei prevede amplasarea elementului de control în neutrul schemei de conexiune a înfăşurărilor de reglare, ceea ce permite reducerea considerabilă a puterii instalate a acesteia comparativ cu construcţia tradiţională şi conduce la excluderea necesităţii de izolare specială a carcasei, asigurând prin aceasta o construcţie compactă, comodă pentru transportare, montare şi deservire.
Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
3 Regimuri de funcţionare a regulatorului parametric de putere 
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I. Institutul de Energetică al Academiei de Știinte a Moldovei Chișinau, Republica Moldova
Rezumat: Regulatorul parametric de putere transmisă (IPC, Interphase Power Controller) posedă caracteristici principiale diferite faţă de instalaţiile tradiţionale de transmitere a energiei electrice între nodurile reţelei de transport. Acest fapt, poate fi cauza apariţiei noilor efecte de regim, ce necesită o considerare şi o analiză specială. În lucrarea dată se analizează caracteristicile de transmitere a sistemului în cazul montării unui IPC nedirijat la capătul liniei. Sunt prezentate şi analizate caracteristicile, care indică relaţie de cauzalitate pentru unii indici de regim. S-a demonstrat, că condiţii favorabile de funcţionare a IPC pot fi obţinute în rezultatul utilizării unui element suplementare de reglare a fazei montat dup IPC la capătul liniei de transmisie. S-a determinat, că locul amplasării elementului de reglare a fazei (început sau capăt) nu are mare importanţă şi poate fi determinat reieşind din condiţiile concrete. Rezultatele obţinute confirmă, că racordarea totală a IPC cu linia este posibilă în orice situaţii practice.
Cuvinte-cheie: sursă de curent continuu, transportul energiei electrice, transformator de reglare a decalajului de fază, conductibilităţi conjugate.
4 Convertoare cu multe niveluri cu tensiune de ieşire simetrică pentru actionări electice puternice cu sase-faze pentru transportul electric 
Autori: Olesciuk V. si Ermuratschii V. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
Rezumat: . S-a efectuat cercetarea sistemului trifazat dublu de conversie a energiei destinate transportului electric pe baza a patru invertoarelor de tensiune în trei nivele, cu strategie specială de control şi modulare, ce asigură atât sincronizarea regimurilor de funcţionare a invertoarelor, cît şi simetria de un sfert de undă a curbei tensiunii fazei. S-a efectuat modelarea detaliată a proceselor în sisteme cu versiuni de bază ale algoritmilor de control şi reglare. S-a demonstrat, că valoarea ponderată a factorul de distorsiune a tensiunii de fază a sistemului de acţionări electrice cu patru invertoare de trei nivele este de până la 60-95% mai mică, decât pentru un sistem similar în baza a două invertoare. Aplicarea algoritmilor de modulare sincronă discontinuă asigura o valoarea ponderată factorul de distorsiune a tensiunii de fază mai mică (până la 15%) în comparaţie cu caracteristicile integrale spectrale respective ale tensiunii de fază a sistemului dirijat prin algoritmii de modulare sincronă directă.
Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, algoritmi de modulare, sistemul trifazat dublu, tensiunea de ieşire modulată, armonici, componenţa spectrală.
5 Optimizarea distribuirii fluxurilor puterii active în sistemul de alimentare cu energie electrică ţinând cont de încălzire a conductoarelor
Autori: Leizgolid D.Iu., Ciudinov А.V. Universitatea Naţională Politehnică din Permi or. Permi, Federaţia Rusă
Rezumat: În articolul se învestigează problema optimizării distribuirii fluxurilor de putere activă într-un segment local al reţelei de distribuţie de energie electrică, la o întreprindere, ţinând cont de încălzirea conductoarelor. Scopul lucrării constă în identificarea valorilor optime de putere ale instalaţiilor de generare distribuită, cu condiţie, că valorile fluxurilor de putere vor asigura minimum pierderilor de putere activă în reţea. Actualitatea problemelor abordate constă în necesitatea determinării puterii optime a instalaţiilor de generare distribuită, conectate la reţeaua de intreprindere industrială existentă. Pe bază de un model de optimizare a fluxurilor de putere activă autorii formula descriere problemei neliniare de transport, care ţine cont de scimbare a pierderilor puterii activă în dependenţă de valorile de încălzire a conductoarelor. În soluţionarea problemei de optimizare, autorii au propus o nouă abordare pentru determinarea parametrilor modelului de încălzire a conductoarelor care foloseşte informaţii cu privire la valorile admisibile de curenţilor şi de temperaturilor de încălzire izolăţiei. Analiza rezultatelor studiului a demonstrat că, în ciuda reducerii relativ mică a pierderilor de putere activă la 0,45%, luând în considerare efectul de încălzire a conductoarelor, pot fi observate fluctuaţii esenţiale ale puterii necesare în nodurile reţelei (pînă la 9,32%) în cadrul schimbării sezonieră a temperaturii exterioare, ce la rândul său, ar trebui de a fi luat în considerare atunci când se alege puterea optimă a instalaţiilor de generare distribuită, ce este demonstrat prin exemplu a unei configuraţii arbitrară de reţea.
Cuvinte-cheie: distribuţie fluxurilor energiei activă, optimizarea sarcinilor sistemului de alimentare cu energie electrică, încălzirea conductoarelor.
6 TERMOENERGETICĂ
Rezumat:
7 Eficienţa termică a modulului energetic “centrală termică cu termogeneratoarele suplimentare în formă de colectoarele solare” pentru sistemele combinate de termoficare
Autori: Denisova A.E., Mazurenco A.S., Denysova A.S. Univesitatea Naţională Politehnică din Odesa, Odesa, Ucraina
Rezumat: Scopul lucrării constă în sporirea eficienţei sistemului combinat de încălzire în care sunt utilizate colectoarele solare. Pentru de-a optimiza parametrii sistemului de simulare matematică a proceselor termice într-un sistem cu mai multe modulele de colectoare solare folosite ca generatoare de căldură suplimentare pentru preîncălzirea apei care intră în cazan. Noul rezultat este o metodologia de calcul al unui sistem cu mai multe colectoare solare, care lucrează în condiţii de circulaţie forţată, luând în considerare circuitele hidraulice de conecate a modulelor. Rezultatele simulării numerice a eficienţei termice a generatoarelor termice solare pentru un sistem de alimentare cu energie termică combinată pentru diferite circuite hidraulice de conectare a modulelor panourilor solare va permite de a stabili condiţii care asigure temperatura tur la cazan, precum şi valoare cantitaţii debitului masic de apă, prin care se împiedice scurgerea în cazan a apei care nu avut timp să se încălzească înainte de-a intra la centrală termică.
Cuvinte-cheie: sistemul combinat de termoficare, circulaţie forţată, sistemul cu multe colectoarele solare, centrală termică, eficienţa energetică.
8 Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al intreprinderilor de procesare a cărnii
Autori: Şit M., Şit B. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Este studiată problemă de utilizare a pompei de căldură cu acţionarea cu gaze în ansamblu cu turbodetentor, instalat la staţie de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate în apropieire de fabrică. Scopul lucrării constă în elaborarea schemei tehnologice eficiente din punct de vedere energoeconomic. Soluţii tehnice propuse pot micşora consumul de gaze naturale la fabrica de carne, și preţul energiei electrice. Încălzirea gazelor naturale înainte de trepre de turbodetentor se efectuează prin utilizarea răcitoarelor de gaze ale pompei de căldură. O parte de sarcinii frigorifice a fabricii (climatizare a aerului, răcirea producţiei pînă la –3оС) este efectuată datorită utilizării evaporatoarelor ai pompei de căldură. Schema propusă permite asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor externi şi termen scurt de recuperare a investiţiilor, care corespunde limitelelor admisibile.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, turbodetentor, fabrica de procesare a cărnii, recuperarea, dioxid de carbon, agent frigorific.
9 Formarea sistemului indicatorilor pentru bencimarching de eficienţă energetică a obiectelor energeticii municipale 
Autori: Davîdenco L.V. Universitatea Tehnică Naţională din Luţc or.Luţc, Ucraina
Rezumat: Articolul examinează aspecte de asigurare informaţională a problemei de estimare a nivelului de eficienţa energetică a obiectelor energeticii municipale. Scopul acestui articol constituie în crearea unui sistem de indicatorii, care ar putea caracteriza eficienţa de consum de energie la obiecte în două niveluri ai sistemului de încălzire: mai scăzute şi mai ridicate, reieşind din palcularităţile de funcţionare acestora. Metodologie bencimarking permite evaluarea eficienţa energetică pe baza unui set de parametri fără generalizarea lor într-un indicator, dar cere asigurarea comparabilitatea lor. În articolul se discută formarea de un set de indicatori comparabili pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetica municipală, luând în considerare structura ierarhică a sistemului de încălzire. Pentru asigurarea posibilităţii realizării procedurii bencimarchingului se propune utilizarea metodologie de structurizare a obiectivelor şi sarcinilor ale problemelor de estimare a eficienţei energetice, ce permite pentru fiecare nivelul ierarhic sau subproblema de-a forma subsetul propriu de indicatori, care asigură detalizare necesară a obiectului de studiu, ţinând cont de gradul de abstracţie. Pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetică municipală la nivelurile superioare ale ierarhiei, o multitudine de eficienţă energetică, determinată cu referire la informaţiile statistice care nu trebuie detalizare adâncă şi inspecţie suplimentară a elementelor sistemelor de încălzire, dar care permite lua în considerare eficienţa iniţială a obiectelor, funcţionarea lor, organizarea evidenţei resurselor energetice. Utilizarea indicatorilor propuşi asigură realizarea monitorizării eficienţei utilizării energiei în ramură.
Cuvinte-cheie: bencimarching, energetică municipală, eficienţă energetică, indicii de eficienţă energetică.
10 Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă
Autori: Levente B., Lelea D., Bîrsan N. Universitatea Politehnica Timişoara Timişoara, România
Rezumat: Majorarea preţului la combustibil are ca urmare sporirea interesului către tipuri noi de combustibili utilizaţi în motoarele cu ardere internă (MAI), inclusiv şi problemei utilizării în aceste scopuri a hidrogenului. Injectarea HHO în Mai conduce la micşorarea consumului de combustibil (până la 40%) şi crearea a unor condiţii mai favorabile a motorului, inclusiv majorarea duratei de viaţă. Totuşi, pentru a obţine rezultate măsurabile şi veridice privind impactul utilizării noilor combustibili în Mai este necesar de efectuat cercetări suplimentare în acest domeniu. La Universitatea Politehnica din Timişoara s-a realizat un proiect de cercetare, a cărui obiectiv a constat în obţinerea informaţiei credibile privitor la impactul utilizării injecţiei HHO în MAI, ca urmare a cercetării proceselor condiţionate de injecţie şi elaborarea recomandărilor privitor la sporirea eficienţei generării HHO, de exemplu prin metoda de electroliză, inclusiv şi la bordul automobilului. S-a demonstrat, că la consumuri mici de combustibil, până la unu litru pe minut a motorului cu volumul cilindrilor de 1500 cm3 injecţia HHO contribuie la îmbunătăţirea regimului de funcţionare a MAI, inclusiv şi a majorării duratei de exploatare a uleiului motorului.
Cuvinte-cheie: motor cu ardere internă, oxihidrogenul, ştand.
11 EFICIENȚA ENERGETICĂ
Rezumat:
12 Princiipile de acţiune direcţionată energetică pentru nanotehnologiile alimentare
Autori: Burdo O.G., Terziev S.G., Bandura V.N. Academia Naţională de tehnologii alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina
Rezumat: Sunt discutate perspectivele de tehnologiile direcţionate energetice (TDE). Este propusă clasificarea tehnologiilor TDE. Scopul lucrării constă în analiza oportunităţilor de TDE în nanotehnologii alimentare. Prin utilizarea metodelor de modelare matematică sunt studiate procesele combinate de transfer a masei în procesele de extragere şi uscare. Se analizează modelul fizic al proceselor combinate de tehnologiilor TDE. Este elaborată clasificarea fluxurilor hidrodinamice din structure capilare a materiei primă alimentară. Sunt stabilite condiţii de dezvoltare a barodifuziei laminare şi turbulente. Sunt fundamentate problemele de modelare experementală. Se discută un noul număr de similitudine – numărul de impact energetic. Acest număr corect ţine cont de specifică a proceselor compbinate de tehnologiile TDE. Este demonstrat, că câmpul electromagnetic de impuls constituie un de realizare de tehnologiile TDE. Gradul de intensificare a proceselor TDE cu utilizarea tehnologiilor de barodifuzie poate poate fi cu ordine de mărime mai mare decât capacităţile de tehnologiile tradiţionale.
Cuvinte-cheie: nanotehnologie, barodifuzie, energie, tehnologiile alimentare, modelarea.
13 SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
Rezumat:
14 Sistemele multifunctionale solare bazate pe regenerare cu două trepte a soluţiei absorbentului
Autori: Doroşenko A.V., Antonova A.R., Garh Saed Institutul de Cercetări frigorifice educaţionale, de Сriotehnologie şi Eco-Energetică Academia Naţională de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina Odesa, Ucraina
Rezumat: Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare de uscare a aerului,de termoficare, de climatizare pe baza ciclului deschis absorbţional cu regenerare pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gas-lichid”. Este efectuată analiza pierderilor de căldură în colectoarele menţionate, care sunt condiţionate de mecanisme de convecţie şi de radiaţie. Deasemenea sunt determinate debitele optimale de gaze şi de lichid şi dimensiunile principale şi configuraţie a canalului de cucru a colectorului solar. Aparatele de schimb cu căldură şi cu masa, care fac parte a sistemul de racire evaporativă, sunt bazate pe interacţiune peliculară a fluxurilor de gas şi de apă în ele. Pentru crearea duzei sunt utilizate structurele cu multe canale fabricate din materialele polimerice. În partea ce răcire a sistemelor solare sunt utilizate materialele polimerice. În partea de răcire a sistemelor solare sunt utilizate evaporatoarele de răcire a aerului şi apei de tip direct şi indirect. Pe baza de date experimentale, obţinute de autorii analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor cercetate referitor la analiza problemelor de răcire a mediilor şi pentru climatizare a aerului. Sistemele elaborate au consumul de energie scăzut şi sunt ecologice.
Cuvinte-cheie: energie solară, regenerare, răcire evaporativă, colectoarele solare.

Verificarea cunoştinţelor persoanelor care solicită obţinerea calităţii de electrician autorizat

Afla mai multe : Agenda

Inspectoratul Energetic de Stat informează că, pe data de 29 iunie 2015, ora 10.00, Comisia centrală IES se convoacă în şedinţă pentru verificarea cunoştinţelor persoanelor care solicită obţinerea calităţii de electrician autorizat.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor