Author Archives: IES

O rază de bucurie pentru o familie nevoiașă din Chioselia, raionul Cantemir

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a întreprins o acțiune caritabilă la o familie nevoiașă din satul Chioselia, raionul Cantemir.

Inga Merla, mamă a patru copii, la numai 31 de ani a suportat deja cinci operații complicate la ficat. Din cauza multiplelor intervenții chirurgicale a fost afectată și inima.

Venitul familiei Merla îl constituie o alocație socială de 200 de lei. Uneori mai sar în ajutor și sătenii – fie cu bani, fie cu produse alimentare. Tot greul  familiei este pe seama soțului – Gheorghe Merla: pregătirea bucatelor, spălatul rufelor, duce și aduce copii de la grădiniță.

La inițiativa șefului Inspectoratului Energetic de Stat dl Iacob Timciuc, colectivul IES a decis să aducă o rază de bucurie în această familie, procurînd o mașină de spălat automat  BOSCH și colete cu produse alimentare, care au și fost  recent  transportate  la Chioselia familiei Merla.

Sperăm că acest gest de binefacere a colectivului IES va ușura într-o anumită măsura viața familiei Merla.

O mașină de spălat inteligentă pentru o gospodină modernă...

O mașină de spălat inteligentă pentru o gospodină modernă…

Cadoul IES a ajuns la Chioselia

Cadoul IES a ajuns la Chioselia

Inga Merla cu noua achiziție BOSCH

Inga Merla cu noua achiziție BOSCH

 

 


COMUNICAT DE PRESĂ. Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”

Afla mai multe : Noutăți

 

    Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”,
     organizator Inspectoratul Energetic de Stat
         et. II, Sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”
          or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78

 

Inspectoratul Energetic de Stat este nevoit să constate că, în ultimii ani  s-a creat o situație alarmantă la capitolul “nerespectarea legislației privind  zonele de protecţie a reţelelor electrice”. Cu regret, gradul de încălcare a zonelor de protecție a  liniilor electrice aeriene (LEA) este în creștere.

Obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie, incompatibile cu plantarea arborilor, construcţia caselor sau obiectivelor de menire socială.

Miră  faptul că unele din aceste obiective (case de locuit, magazine, pavilioane, garaje şi construcţii auxiliare) au fost construite cu acordul administraţiei publice locale, care eliberează autorizații de construcție și înregistrarea acestora de către organul cadastral. La fel, în unele localităţi, mai des rurale, au fost înregistrate în zona de protecţie gunoişti formate spontan, stocări de paie, tehnică agricolă, nutreţuri, materiale de construcţie, plantaţii de arbori, livezi și viță de vie amplasate toate sub rețelele electrice.

Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, pe de o parte accidente prin electrocutare, uneori fatale, iar pe de altă parte, deteriorarea LEA, asociată cu întreruperi în alimentarea cu energie electrica şi disconfortul a sute de consumatori.

Deseori arborii din zonele de protecţie a LEA, sub acţiunea vîntului şi a greutății zăpezii, se înclină peste conductoare deteriorîndu-le. Totodată,  au avut loc  cazuri de electrocutări scontate cu decesul accidentaților, mai ales cu copiii la culegerea fructelor, nucilor în zona de protecție a rețelelor electrice.

Pentru a evita pe viitor astfel de încălcări și a asigura respectarea necondiționată a prevederilor legislației în vigoare Inspectoratul Energetic de Stat sub patronatul Ministerului Economiei  organizează pe data de 28 martie a.c., ora 10.00  în sala de ședințe a ÎS “Moldelectrica”  –  Masa rotundă cu genericul “Protecția rețelelor electrice”.

La întrunire  va participa viceministrul Economiei dl Valeriu Triboi. De asemenea, au fost invitați responsabili din cadrul Cancelariei de Stat, Procuraturii Generale, Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabili  ai ÎS “Moldelectrica”, Gas Natural Fenosa, SA RED Nord,  RED Nord Vest, alți reprezentanți din domeniul energetic.

Pentru informații suplimentare relații la tel.:
022 222-382; 078818158 – Visarion Coțofana;
022 210-263; 078828204 – Tudor Cibotari.
Adresa: or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78,
et.II., sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”.


Inspectorii superiori  IES s-au întrunit la prima şedinţă din acest an

Afla mai multe : Noutăți

V.Coţofana, inginer-şef IES

V.Coţofana, inginer-şef IES

Participanţi la Ziua inspectorului superior

Participanţi la Ziua inspectorului superior

 

Recent, la sediul central al Inspectoratului Energetic de Stat a avut loc prima şedinţă din acest an  a şefilor  inspecţiilor energetice teritoriale (IET). La întrunire au participat şi şefii de direcţii, specialişti ai oficiului central.  Pe agenda de lucru au fost mai multe subiecte propuse spre discuţie. Astfel, în baza rapoartelor şi datelor statistice ale IET s-a făcut o analiză a activităţii de bază IES pentru luna decembrie 2016. Iar specialiştii Direcţiei tehnice au venit cu informaţii privind executarea prescripţiilor emise în rezultatul controalelor precedente la consumatori şi operatorii reţelelor electrice; calitatea controalelor la instalaţiile termice şi utilizarea eficientă a energiilor.

La fel, participanţii au discutat subiectele ce ţin de unele acte normative interne cum sînt: Indicaţiile metodice privind amenajarea, întreţinerea şi deservirea instalaţiilor electrice în iluminatul stradal, Instrucţiunea privind admiterea în exploatare a instalaţiilor electrice de utilizare  noi sau reconstruite cît şi Regulamentul privind funcţionarea laboratoarelor electrotehnice.

Pe parcursul şedinţei inspectorii au abordat şi probleme de ordin administrativ din activitatea zilnică, la unele din care au primit un răspuns exhaustiv. Şedinţa următoare a inspectorilor superiori va avea loc în luna februarie a.c.

 


Armonizarea cadrului normativ-tehnic în domeniul energeticii la standarde europene

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a prezentat Ministerului Economiei lista documentelor normativ-tehnice (DNT) în vigoare din sectorul electroenergetic ce urmează, în mod prioritar, a fi modificate și armonizate la standardele europene la capitolul amenajarea, exploatarea și securitatea electrică a instalațiilor energetice.
În acest context, la finele lunii noiembrie, în sediul central al IES a avut loc ședința entităților din complexul energetic privind crearea Grupului de lucru  pentru elaborarea documentelor normativ-tehnice în domeniul energeticii.
Mai jos publicăm textul Procesului-verbal nr.1 al ședinței de lucru din 21 noiembrie 2016.

proces-verbal-nr1

proces-verbal-nr2

proces-verbal-nr3


Săptămîna Moldova Eco Energetică la Chișinău

Afla mai multe : Noutăți

timsssLa Centrul Expozițional „Moldexpo” din Chișinău a fost dat startul Săptămînii „Moldova Eco Enegetică” . Evenimentul este organizat de  Agenţia pentru Eficienţă Energetică sub egida Ministerului Economiei şi realizat la iniţiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de UE şi implementat de PNUD Moldova.

La lucrările forumului au fost invitați conducerea țării, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, organizațiilor internaționale, mediului de afaceri.

Timp de cinci zile (28-02 decembrie) vor ave loc mai multe evenimente, avînd drept obiectiv promovarea eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova.

Participanții vor avea posibilitatea să cunoască experienţa  statelor europene în utilizarea tehnologiilor de producere a biogazului, oportunitatea producerii şi utilizării gazului de sinteză în ţara noastră.

În cadrul Galei Moldova Eco Energetică, din data de 02 decembrie forumul va culmina cu ceremonia de premiere a celor mai notabile proiecte din acest sector.

Agendele zilnice ale evenimetelor programate în cadrul „Săptămânii Moldova Eco Energetică”, le găsiţi pe site-ul: www.mee.md.

 


Linia Guvernului cu privire la controlul de stat

Afla mai multe : Noutăți

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a substituit linia telefonică cu privire la moratoriu prin Linia Guvernului cu privire la controlul de stat – 823-823.
Linia telefonică este disponibilă între orele 8.00 – 17.00 în zilele de luni-vineri şi este deservită de către specialiştii Serviciului monitorizarea controalelor de stat.
Inspectoratul Energetic de Stat ca autoritate publică abilitată cu funcții de control reactualizează pagina oficială cu următorul link: http:/www.gov.md


Să nu uităm de cei mai triști ca noi 

Afla mai multe : Noutăți

I. Vizitiu cu cei trei copii

I. Vizitiu cu cei trei copii

Zilele acestea, reprezentanții Inspectoratului Energetic de Stat au vizitat o familie nevoiașă din comuna Bubuieci, municipiul Chișinău. Este vorba de  familia lui Ion Vizitiu, unde cresc trei copii cu vărste cuprinse între 3,5 și 8 ani. Mama copiilor i-a părăsit acum un an și nu a mai dat de știre.

Tatăl și cei trei copii se înghesuiesc într-o odăiță mică, fără dependințe de la ultimul etaj al unui cămin.

Gabriela, Danu și Ionuț Vizitiu

Gabriela, Danu și Ionuț Vizitiu

Colectivul IES nu a rămas indiferent față de greutățile prin care trece această familie și a mers în vizită, oferindu-le un set de taburete și produse alimentare. Cel mai mult s-au bucurat copiii – Gabriela, Danu și Ionuț, care ne-au mărturisit că pînă nu demult, nu aveau nici masă nici scaune, improvizau o masă direct pe podea. „Acum vom sta toți la masă, fiecare pe scăunașul său”, – ne-a spus mulțumită Gabriela, fiica de 8 ani a lui Ion Vizitiu.

IES va coninua și pe viitor să susțină această familie în dificultate socială.


LUNARUL SECURITĂȚII  ELECTRICE LA IET BĂLȚI

Afla mai multe : Noutăți

 

A început vacanţa de vară a elevilor, perioadă cînd copiii nu mai sînt sub supravegherea profesorilor, după caz şi a părinţilor. Anume în perioada estivală avem o creştere a accidentelor provocate de curentul electric, fiind deseori implicați și copiii.  Pentru a exclude riscul electrotraumatismului în rîndul copiilor, Inspectoratul Energetic de Stat organizează diverse activităţi de informare şi propagare în vederea respectării normelor de securitate electrică.

Inspectorii-IET-B-ГlLЫi--la-ora-de-securitate-electric-Г-cu-liceiLЩtii-s

Inspectorii IET Bălți la ora de securitate electrică cu liceiștii s. Balatina, r-l. Glodeni

În perioada aprilie-mai, în instituțiile de învățămînt din raza de activitate a IET Bălți (raioanele Sîngerei, Fălești, Glodeni, Rîșcani, mun. Bălți) s-a desfășurat lunarul securității electrice. Inspectorii IET Bălți în conlucrare cu reprezentanții direcțiilor de învățămînt din raioanele menționate și mun.Bălți au avut întîlniri cu elevii gimnaziilor și liceelor, informîndu-i despre necesitatea cunoașterii și respectării normelor de securitate electrică în raport cu aparatele electrocasnice, instalațiile electrice, despre eventualele pericole ce pot surveni, dacă aceste reguli sînt ignorate. În cadrul lunarului securității electrice au participat peste 1000 de elevi din instituțiile de învățămînt  din raioanele Sîngerei, Fălești, Glodeni, Rîșcani și mun. Bălți.

Inspectorul V.Mucerschii la ora de securitate electrică cu părintii din s. Fundurii Vechi, r-l Glodeni

Inspectorul V.Mucerschii la ora de securitate electrică cu părintii din s. Fundurii Vechi, r-l Glodeni

Pentru ca elevii să însușească mai bine aceste informații, în instituțiile de învățămînt au fost amenajate panouri informative privind securitatea electrică. Inspectroii IET Bălți au avut grijă ca în această campanie să participe nu doar elevii ci și părinții. Astfel, un grup de părinți din localitatea Fundurii Vechi, r-l Glodeni au luat parte la o lecție de securitate electrică prezentată de inspectorul IET Bălți V.Mucerschi.

Lunarul de securitate electrică din raza de activitate a IET Bălți s-a încheiat la finele lunii mai, care a coincis cu finalizarea anului școlar și inspectorii IET Bălți au  adus mulțumiri atît reprezentanților direcțiilor de învățămînt, cît și elevilor pentru ca au fost receptivi la inițiativa energeticienilor.

Mai mult decît atît, unii elevi au participat și la alte inițiative ale IES cum a fost Concursul republican de desene pentru copii “Energetica în viziunea copiilor”, prezentînd lucrări originale și cunoștințe relevante în domeniul energeticii (informația cu lista cîștigătorilor este plasată pe pagina oficială a IES). Inspectorii IET Bălți au înmînat tuturor învingătorilor premii și diplome de mențiune, invitîndu-i pe viior să participe și la alte inițiative ale IES.

LШef-IET-B-ГlLЫi-N.Sp+оnu-+оnm+оneaz-Г-premiul-mare-elevului-A.CondraLЫchii,cl.-II,--LT--A.PuLЩkin,-or

Șef IET Bălți N.Spînu înmînează premiul mare elevului A.Condrațchii,cl. II, LT A.Pușkin, or. Bălți

A.Lefter, premianta locului II Cimnaziul Cajba, r-l Glodeni

A.Lefter, premianta locului II Cimnaziul Cajba, r-l Glodeni

Reznicova-A.,-cl.III,-LT--A

Reznicova A., cl.III, LT A.Pușkin, or. Bălți primește Diploma de mențiune.jpg


Petiție colectivă a unui grup de locuitori din satul Horești, raionul Ialoveni

Afla mai multe : Noutăți

În adresa Inspectoratului Energetic de Stat a parvenit adresarea colectivă a unui grup de locuitori din satul Horești, raionulu Ialoveni, care sînt nemulțumiți de deconectările frecvente a alimentării cu energie electrică, precum și de nivelul scăzut de tensiune în perioada ultimilor ani.
IES a luat act de această problemă și va cerceta faptele invocate în scrisoare. Despre măsurile întreprinse la acest subiect vom mai reveni. Publicăm mai jos textul petiției colective.

PETITIE3-1 PETITIE3-2 PETITIE3-3 PETITIE3-4

 


Instruiri teoretico-practice în domeniul electroenergetic

Afla mai multe : Noutăți

În cadrul Inspectoratului Energetic de Stat continuă procesul de instruiri teoretico-practice. La finele lunii martie, a avut loc un seminar teoretico-practic la IET Hîncești pentru membrii laboratoarelor electrotehnice și electricienii autorizați, care efectuează lucrări de amenajare a unor instalații electrice necesare populației din raioanele Hîncești, Ialoveni, Cimișlia și Leova.

Tematica seminarului s-a axat pe două subiecte și anume: măsurarea rezistenței electrice a izolației, utilajului, aparatelor și liniilor electrice și aprecierea acționării protecției în instalațile electrice pînă la 1000 V, cu neutrul legat la pămînt.

Participanții (25 de persoane) au fost informați despre unele cerințe și noțiuni generale, parametrii tehnici care trebuie a fi respectați în procesul de amenajare, măsurare și verificare a instalațiilor electrice. În timpul lucrărilor practice la Postul de transfromare-963/630 kVA, șefii laboratoarelor electrotehnice M. Stimpovschi și S. Plugariov, precum și I. Țoncu, responsabil de gospodaria electrică au demonstrat etapele de pregătire a locului de lucru și efectuarea măsurărilor.

Următorul seminar a avut loc la Inspecția energetică teritorială Orhei la începutul lunii  aprilie. Au participat circa 50 specialiști (electricieni autorizați, ingineri LET, responsabili ai gospodăiilor electrice) din raioanele Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești. Spectrul problemelor abordate la seminar a fost divers. Și dacă la Hîncești accentul a fost pus mai mult pe activitatea LET, seminarul de la Orhei a fost destinat mai mult electricienilor autorizați, conlucrarea acestora cu inspecțiile energetice teritoriale și ORED, respectării prevederilor cadrului normativ-tehnic și juridic, precum și alte subiecte interesante.

La seminar a participat și directorul reprezentanței “Schneider Electric” în Moldova dl I.Garștea, care a făcut o prezentare tehnico-generală a aparatajului modular gama ACTI 9, întrerupătoarelor automate 100-630A gama COMPACT NSX, tipurilor de disjunctoare utilizate, parametrii tehnici și principiile de reglare și acționare a lor .

La instruirile teoretico-practice au participat și reprezentanții oficiului central M.Rîmiș, inginer-șef, V.Coțofana, care au răspuns la întrebările adresate de participanți.

Imagini de la seminarul teoretico-practic de la Hincesti

 

 

Imagini de la seminarul teoretico-practic de la Orhei

 

 

Lucrări practice în domeniul energetic (VIDEO)

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor