Author Archives: IET

Profilaxia electrotraumatismului în rîndul adulţilor şi a copiilor

Afla mai multe : Audio

Dumitru Cazmalî, inspector IET Comrat la emisiunea „Dialog în studiou” al Companiei Teleradio Găgăuzia. Emisiunea a fost difuzată la 3 iunie 2015 cu tema „Profilaxia electrotraumatismului în rîndul adulţilor şi a copiilor”.


Securitatea electrică în spălătoriile auto

Afla mai multe : Noutăți

1Una din funcţiile prioritare în activitatea Inspectoratului Energetic de Stat este cea de control şi supraveghere a respectării prevederilor actelor normativ-tehnice la amenajarea, deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice.

Pe parcursul examinărilor complexe a instalaţiilor de utilizare a energiei electrice a agenţilor economici, care oferă spaţii de arendă cu amenajare a spălătoriilor auto, inspectorii IES au constatat că, de cele mai multe ori deficienţele depistate poartă un caracter tipic pentru majoritatea instalațiilor cu acest gen de activitate: instalațiile electrice de utilizare sînt amenajate de persoane neautorizate, fără proiect, nu se respectă cerințele documentelor normative (cerințe specifice pentru astfel de încăperi, din categoria celor cu umiditate sporită).

De asemenea, la unele spălătorii auto nu există planuri de deservire și întreținere a utilajului electric în dotare, lipsesc mijloace de protecție electrică. La fel, s-au constatat deficienţe privind electrosecuritatea la locul de muncă (lipsa semnelor de avertizare, cabluri electrice de alimentare deteriorate şi pozate necorespunzător), nivel scăzut de instruire a personalului din punct de vedere al electrosecurităţii, precum și lipsa cunoştinţelor privind acordarea primului ajutor în caz de electrocutare.

Orice angajator este obligat să asigure colaboratorilor condiţii optime de securitate la locul de muncă şi în procesul tehnologic, iar echipamentele electrice de muncă trebuie să fie omologate pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea urmează a fi supuse unor verificări inițiale, înainte de prima punere în funcțiune după instalare și în procesul exploatării, testate de persoane autorizate așa cum prevăd documentele normative, precum și asigurarea exploatării lor inofensive.

2      În unele cazuri administratorii acestor obiective conștientizează prezența factorilor de risc și întreprind măsuri de avertizare a utilizatorilor serviciilor prestate. Totuşi, sînt depistate frecvent lacune în organizarea deservirii tehnice a receptoarelor electrice în dotare și instruirea personalului antrenat în procesul tehnologic de profil (spălare, șlefuire, curățare chimică, cu vapori, etc).

Una din cele mai stringente probleme rămîne a fi lipsa aparatelor de protecție corespunzătoare categoriei receptorilor și condițiilor de exploatare a lor (echipament de protecție contra curenților de defect). O altă problemă este cea a executării rețelelor de alimentare a utilajului tehnologic (mobil) de profil cu conductoare fără protecție mecanică, fiind utilizat în acest scop cablu de marca ПВС, care nu corespunde gradului de securitate la acțiunea mecanică și a reagenților chimici deşi, acest tip de cablu dispune de izolație dublă.

În cadrul examinărilor s-a constatat că, nu se respectă una din cerințele principale referitor la modul de pozare prin suspendare a conductoarelor și cablurilor de alimentare a receptorilor. Aceste conductoare și cabluri sînt amplasate liber pe podeaua umedă, fiind influențate de acțiunea apei și elementelor chimice, care distrug izolația lor și pun în pericol securitatea personalului.

Toate aceste încălcări denotă nerespectarea cerințelor documentaţiei normativ-tehnice, inclusiv a prevederilor cap. Б 3.8 din Normele de Protecție la Exploatarea Instalațiilor Electrice ale Consumatorilor.

3    Inspectoratul Energetic de Stat recomandă tuturor prestatorilor de servicii de spălătorie auto unele măsuri de remediere a lacunelor existente şi eliminarea riscurilor de apariţie a electrotraumatismului cum ar fi interzicerea utilizării echipamentelor electrice confecționate artizanat, protecția prin întreruperea automată a alimentării, împămîntarea de protecție, elaborarea instrucțiunilor proprii privind securitatea electrică pentru fiecare funcție și instruirea personalului, examinarea vizuală permanentă a conductoarelor, fișelor, prizelor și echipamentelor electrice înainte de utilizarea lor, utilizarea dispozitivelor diferenţiale de protecție contra curenților reziduali (de defect), utilizarea echipamentelor electrice destinate pentru mediu cu umezeala sporită, în corespundere cu gradele  normelor de protecție, şi standardelor în vigoare.

Prezentul articol şi-a propus creşterea gradului de conştientizare, atît a angajatorilor, cît şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Secția DICE,
Adrian Gorodenco,
 inginer-inspector IET Chișinău

 

 


A mers la cules nuci, dar a ajuns la spital cu arsuri grave…

Afla mai multe : Noutăți

LEAcvO tînără de 20 de ani din or. Ungheni a ajuns la spitalul din localitate cu arsuri de gradul II, III şi IV la mîini şi picioare, după ce s-a atins de un conductor electric sub tensiune, ce atîrna pe ramurile unui nuc.
Aflîndu-se în ospeţie la prietenele sale din s. Floriţoaia Veche, r-l Ungheni, cet. D.Galutonova a hotărît să culeagă nuci pe traseul auto Ungheni-Cetireni de-a lungul căruia sînt plantaţi nucari, nemijlocit sub conductorii de linie electrică aeriană (LEA-10 kV). Acestea au avertizat-o pe D.Galutonova să fie precaută, deoarece se aflau în zona de protecţie a liniei electrice aeriene (LEA). La intenţia acesteia de a se urca pe o creangă mai aproape de prietena sa, a alunecat şi, involuntar, s-a apucat cu ambele mîini de un conductor sub tensiune, care atîrna printre ramurile nucului. Prietena, văzînd cum de pe corpul accidentatei iese fum, a încercat să o desprindă de conductor, lovind-o peste mîini cu o prăjină de bătut nuci. La cădere, D.Galutonova a fost prinsă de prietena sa pentru a nu se prăbuşi la pamînt de la o înălţime de circa 3,5 metri. Accidentata a fost transportată de urgenţă la spitalul raional Ungheni pentru a primi îngrijirile medicale necesare.
Cert este că, lipsa cunoştinţelor elementare a securităţii electrice din partea cetăţenilor este una din cauzele acestei întîmplări regretabile. Alt factor este neglijenţa autorităţilor locale care au permis plantarea nucarilor în zona de protecție a reţelelor electrice, (nemijlocit sub conductorii LEA-10 kV) fără acordul întreprinderii reţelelor electrice şi nu au curățit traseul de crengile copacilor ce cresc în această zonă. Toate acestea implică şi nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniu.
Pentru a exclude astfel de situaţii pe viitor s-a decis, în termen pînă la 30 septembrie curent, curățirea traseului de crengile copacilor de către FRED Ungheni (SA RED Nord) în comun cu SA Drumuri-Ungheni și Inspectoratul Ecologic de Stat. Iar inspectorii din sectoare, în comun cu reprezentanţii administraţiei publice locale vor informa populaţia despre respectarea cerințelor prevăzute în Regulamentul privind protecția rețelelor electrice. De asemenea, cazul va fi mediatizat şi în mijloacele de informare locală pentru a sensibiliza opinia publică la precauţie şi securitatea vieţii.

IET C ĂLĂRAȘI


Un bărbat a fost electrocutat mortal după ce ilegal a forţat uşa unui Post de Distribuţie 10 kV din or. Ocniţa

Afla mai multe : Noutăți

220vÎn seara zilei de 08 iulie s-a produs deconectarea avariată a liniei electrice aeriene (LEA)10 kV de tip închis din posesia FRED  Ocniţa  a  S.A. „Red Nord-Vest”. Deplasîndu-se la faţa locului, echipa de intervenţie operativă  a depistat că, în celula nr.26 /10 ВН 26 ф РП – РУС,  pe cuţite şi capetele cablului 10 kV zace corpul neînsufleţit al cetăţeanului S. Postica din or. Ocniţa. Examinînd circumstanţele în care s-a produs această tragedie, specialiştii au constatat că uşa Postului de Distribuţie a fost deschisă forţat iar lacătul aruncat la pămînt. Înăuntru, lingă celula dată, jos pe podea, erau aruncate relee, bare din aluminiu, scule şi o vargă metalică cu ajutorul cărora accidentatul a forţat  uşa. Nimerind sub tensiune persoana a fost electrocutată mortal.

La momentul dat, cazul se investighează de către Comisariatul de Poliţie Ocniţa.

Cu părere de rău, se mai întîmplă cazuri de pătrundere ilegală la posturile de transformare cu scopul de a sustrage metale neferoase, ulei de transformator ş.a. fără a ţine cont de faptul, că prezintă pericol pentru propria viaţă.

Inspectoratul Energetic de Stat îndeamnă populaţia la prudenţă cînd este vorba de energia electrică şi la respectarea strictă a normelor de securitate pentru evitarea situaţiilor de risc şi accidentărilor posibile, a întreruperilor forţate în livrarea energiei electrice către consumatori.

 Petru ANDRONIC,
şeful  IET  Edineț


O minoră de 14 ani din raionul Cantemir a fost electrocutată mortal

Afla mai multe : Noutăți

DSC_0249Un caz tragic a avut loc în luna iunie curent în familia Cambur din satul Țărăncuța, raionul Cantemir. În această zi nefastă, una din fiicele acestei familii intenționa să spele niște covoare, folosind o pompă de apă “Rodniciok”, care era montată în fîntîna din gradină. Pompa era alimentată de la o sursă electrică a casei de locuit printr-un conductor de tip PVS-2*2,5 mm2, unit neregulamentar prin răsucire în inel la furca cablului de alimentare a pompei.

După o întrerupere în funcționarea pompei, pătimita a reconectat aparatul la rețeaua electrică, dar pompa nu s-a conectat. Atunci s-a dus la fînîina din grădină și, fără a deconecta firul de alimentare din casă, a luat în mîna furca cablului de alimentare a pompei, pe care era înfășurat conductorul de alimentare, fiind cu mîna umedă și desculță pe pămînt, a atins din neatenție firul fazic și a fost electrocutată mortal. Asistenta medicală chemată la fața locului a constatat decesul minorei.

Una din cauzele producerii accidentului constituie intervenția neautorizată a proprietarului în rețeaua electrică a casei prin conectarea neregulamentară a pompei (legarea prin inel la cablul de alimentare PVS-2*2,5 mm2 a furcii pompei “Rodniciok”, fără izolarea firelor electrice). La fel, o altă cauză este și nerespectarea de către pătimită a regulilor de securitate la exploatarea receptoarelor electrice.

În contextul celor menționate, Inspecția energetică teritorială Cahul atenționează:

– nu interveniți cu lucrări în instalațiile electrice a caselor de locuit, dacă nu sînteți autorizat în acest domeniu;

– nu modificați și nu extindeți de sinestător rețelele electrice ale caselor de locuit;

– nu folosiți receptoare electrice neomologate, aparate de sudat, betoniere fără carcase de protecție și fără aparate de protecție, dimensionate corect;

– nu utilizați receptoare electrice cu izolație defectată și cu cabluri cu răsuciri;

– nu interveniți în instalatiile electrice ale operatorului de rețea.

IET Cahul recomandă, cel puțin o data pe an, profilaxia instalțiilor electrice din casa de locuit cu ajutorul unui specialist autorizat. De asemenea, conectați regulamentar receptoarele electrice cu corp metalic, numai prin dispozitive contra curenților de defect (УЗО) și aparate de protecție (automate) dimensionate corect de specialiști electrici.

Dacă costul unui dispozitiv de protecție este de 200 lei, atunci viața copilului dumneavoastră nu are preț.

Fiți precauți la utilizarea receptoarelor electrice, fiindcă curentul electric prezintă pericol atunci cînd sînt ignorate regulile elementare de utilizare a receptoarelor electrice și pot urma consecințe fatale, așa cum s-a întîmplat în familia menționată mai sus.

Nicolae CIOBU,
Șef  interimar IET Cahul

 

 


Securitate electrică – o prioritate în orice anotimp al anului

Afla mai multe : Noutăți

electricaVacanţa de vară şi-a luat startul şi peste 6,5 mii de elevi vor beneficia din plin de perioada estivală la tabără, la bunici ori cu prietenii. Oriunde nu se vor afla, IES îndeamnă copiii la prudenţă, atît la utilizarea receptoarelor electrice, cît şi în stradă  sau pe terenurile de joacă pentru a evita electrotraumatismul.

IES recomandă tuturor respectarea cu stricteţe a normelor de securitate electrică şi avertizează că se interzice categoric urcarea pe pilonii liniilor electrice aeriene, pătrunderea în posturile de transformare, apropierea de conductoarele electrice care se află la pămînt, urcarea pe pomii fructiferi din preajma liniilor electrice aeriene.

De asemenea, facem apel către reprezentanţii companiei Union Fenosa şi conducătorii de întreprinderi, care au la bilanţ  posturi de transformare şi linii electrice aeriene, să verifice starea tehnică a instalaţiilor electrice şi să întreprindă măsurile de rigoare unde sînt încălcări.

Cristofor Tabureanu, inspector IET Cahul


Prelungitorul – un accesoriu de protecţie a receptoarelor electrice

prelungitoare-cu-protectie-la-supratensiuneO locuinţă modernă este de neînchipuit astăzi fără aparatele electrice care, pe lîngă faptul că ne aduc o mulţime de avantaje, mai oferă posibilitatea să economisim timpul şi efortul nostru.

Deseori, însă consumatorii utilizînd simultan mai multe receptoare electrice (frigiderul, mașina de spălat, televizorul, calculatorul, cuptorul cu microunde etc.), creează o suprasolicitare de curent electric şi uită de faptul că, rețeaua electrică este învechită, iar numărul de prize în locuinţă este limitat. Tentativa de a conecta la un prelungitor mai multe receptoare provoacă suprasolicitarea rețelei şi sporeşte posibilitatea  încălzirii  izolației conductoarelor,  dar şi riscul de electrocutare.

Statistica Inspectoratului Energetic de Stat pe anul 2013 demonstrează că, cele mai multe cazuri de electrocutare au avut loc în rezultatul utilizării prelungitoarelor neomologate, confecționate artizanal ori de fabricație industrială,  care nu corespund  Normelor în vigoare.

O mare parte a tragediilor se înregistrează în gospodăriile casnice  unde  sînt  utilizate pompe  de   apă  mobile ori staţionare,  boilere electrice, betoniere,  burghie electrice, maşini de spălat, aparate de sudat, cuptoare electrice, etc.,  care sunt conectate la  reţeaua  electrică  cu  încălcări grave, conexiuni neizolate ce prezintă un pericol sporit de electrocutare.

De asemenea, poate fi un risc de electrocutare şi utilizarea incorectă a prelungitorului în camera de baie, unde cablul este expus  răsucirii  și  acțiunilor  mecanice  permanente.

Odată ce utilizați  un prelungitor trebuie să va asiguraţi că acesta, este înzestrat cu întrerupător pentru deconectarea tensiunii, cu indicator de tensiune, dispozitive de protecție, protecție contra supratensiunilor, cît și filtre contra perturbațiilor ce pot apărea în rețeaua electrică.

Este important să alegeţi corect dispozitivul de protecție, deoarece de timpul  de acționare a prelungitorului depinde starea conductorului (în urma supraîncărcării este expus acțiunilor termice,  care aduce la  încălzirea izolației, iar de aici la înrăutățirea proprietăților și apoi la deteriorarea  izolației).

Verificaţi ca prelungitoarele să nu fie supraîncărcate. Preferabil ca acestea să fie folosite doar ca soluţie temporară. Ele nu sînt concepute ca soluţie permanentă. Asiguraţi-vă că prelungitoarele au obturatoare ca măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentărilor copiilor mici.

Astăzi se comercializează prelungitoare cu secțiunea  conductoarelor  diferită, fiecare  în parte este destinat pentru conectarea  receptoarelor electrice cu o anumită  putere și deseori se întîmplă că,  la prelungitorul cu  secțiunea conductorului  mică  este conectat un receptor  electric cu puterea  mai mare, supraîncărcînd conductorul care provoacă ulterior accidente nedorite.

O soluție  ar fi  modernizarea  și reconstrucția rețelelor  cu schimbarea conductoarelor conform sarcinii preconizate, mărirea numărului de prize  și montarea lor în locurile de amplasare a receptoarelor electrice.

Dacă nu sînteţi calificat şi cu experienţă în domeniul electric, apelaţi la ajutorul  unui electrician autorizat pentru reparaţii, întreţinere şi instalări, minimalizînd astfel orice fel de risc pentru sănătatea şi viaţa Dumneavoastră.

IET Hînceşti


Şi instalaţiile electrice trebuie protejate contra fulgerelor

Afla mai multe : Noutăți

Imagine-la-stireRepublica Moldova este o regiune cu intensificări sporite a descărcărilor electrice, unde numărul lor poate atinge 60-80 ore pe an, iar consecinţele provocate de acestea pot fi grave, cu pierderi materiale irecuperabile, iar în unele cazuri pot pune în pericol viaţa omului.

În perioada de primăvară-toamnă LEA (liniile electrice aeriene), posturile de transformatoare (PT) deseori sînt supuse supratensiunilor electrice în urma descărcărilor atmosferice (fulgere) şi pot duce atît la

defectarea lor, cît şi a receptoarelor electrice a consumatorilor casnici (şi nu numai) conectate la reţeaua electrică.

Potrivit statisticii anilor precedenţi, în raionul Orhei au avut loc 255 de deconectări avariate a fiderelor LEA-10 kV din cauza vîntului puternic, a furtunilor, descărcărilor atmosferice intensive (care în unele cazuri au provocat defecţiuni tehnice în sistemul de electroalimentare, incomodităţi consumatorilor finali de energie electrică, defecţiuni ale aparatelor electrocasnice).

În conformitate cu cerinţele regulamentelor în vigoare, proprietarii instalaţiilor energetice sunt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea pregătirii adecvate a acestora şi buna funcţionare în perioada sezonului vijelios. Aceasta presupune dotarea liniilor electrice aeriene şi a posturilor de transformare cu aparate de protecţie contra supratensiunilor atmosferice, verificarea schemelor de amplasare a lor, efectuarea

măsurărilor rezistenţei prizelor de pămînt la care sunt conectate cu aparatele respective, executarea lucrărilor de defrişare a copacilor din zona de protecţie a LEA etc. Respectînd aceste cerinţe, s-ar putea evita apariţia supratensiunilor şi deteriorarea în masă a instalaţiilor electrice şi a receptoarelor electrocasnice.

Anual Inspecţia Energetică Teritorială Orhei informează furnizorul (Gaz Natural Fenosa) cît şi consumatorii mari care au la balanţă posturi de transformare, linii electrice, instalaţii antifulger, despre importanţa pregătirii instalaţiilor electrice către sezonul supratensiunilor atmosferice, la necesitate se înmînează acte-prescripţii. În ceea ce priveşte pregătirea instalaţiilor electrice ale furnizorului (Gaz Natural Fenosa) sînt cazuri că nu întotdeauna se asigură respectarea cerinţelor Documentaţiei Normativ Tehnice în vigoare la capitolul respectiv.

Reamintim tuturor consumatorilor de energie electrică despre pericolul sporit pentru viaţa omului pe care îl prezintă descărcările electrice şi necesitatea respectării stricte a regulilor elementare de securitate. Astfel, în timpul descărcărilor electrice recomandăm următoarele:

– intraţi în casă imediat;

– închideţi uşile şi ferestrele şi nu staţi în apropierea lor;

– deconectaţi de la reţea receptoarele electrice;

– nu ieşiţi din maşină dacă vă aflaţi la volan;

– în timpul fulgerului nu vă deplasaţi;

– dacă este posibilitate de instalat (prin intermediul electricienilor autorizaţi) limitatoare ale supratensiunilor de impuls (atmosferice) în panoul de evidenţă pînă la contor.

În acelaşi context, avertizăm toţi consumatorii de energie electrică să fie precauţi, deoarece în timpul intensificării precipitaţiilor atmosferice (ploi, vînt, fulgere) pot cădea conductoare electrice la pământ, provocînd electrocutări în rîndul populaţiei chiar şi la distanţă. Este strict interzisă apropierea de conductoarele electrice căzute la pământ pe o raza de 8 m. Doar o atitudine serioasă din partea proprietarilor instalaţiilor electrice privind această problemă va asigura evitarea avariilor în reţelele de distribuţie şi utilizare, precum şi a cazurilor de accidente (incendii şi electrocutări).

 Inspecţia Energetică Teritorială Orhei

 


Soluţii pentru o conlucrare mai eficientă cu furnizorul de energie electrică

Afla mai multe : Noutăți

parteneriatÎn februarie curent, a avut loc şedinţa Grupului de lucru a reprezentanţilor Inspectoratului Energetic de Stat şi a sectorului Sud al Operatorului RED Gas Natural Fenosa din or. Comrat.

În cadrul şedinţei s-a discutat pe marginea monitorizării şi respectării termenilor de executare a prescripţiilor. Întrunirea a fost organizată la iniţiativa IES din considerentul că, în regiunea dată se atestă un nivel scăzut de îndeplinire a prescripţiilor. Numai în anul 2013 s-au înregistrat cei mai mici indici de îndeplinire a prescripţiilor (20%), nivelul mediu pe ţară fiind de 59 la sută.

La fel, participanţii au abordat şi problema ce ţine de starea tehnică deplorabilă a instalaţiilor electrice din Sectorul Sud RED Gas Natural Fenosa Comrat. În ultimul timp, au devenit frecvente cazurile de prezentare a informației false la capitolul executarea prescripţiilor, iar conducerea subdiviziunii sectorului Sud al Operatorului Reţelelor Electrice de Distribuţie, în activitatea sa, ignoră cerinţele actelor normative în vigoare (Legea nr.1525, HG nr. 131, nr.420). Mai mult decît atît, nu se asigură accesul inspectorului IET Comrat pentru verificarea stării tehnice a  instalaţiile electrice din regiune.

În final, părţile au convenit asupra stabilirii unor relaţii normale de conlucrare în teritoriu, elaborarea de către Operatorul RED Sud a unui plan de activități menite să amelioreze situaţia creată într-un termen scurt, iar la următoare şedinţă din aprilie se va discuta pe marginea îndeplinirii acestor decizii.

L. BARLADEAN,
Şeful  IET Comrat

 


Panourile fotovoltaice sau energia verde

Afla mai multe : Noutăți

panouri_fotovoltaiceCentralele electrice fotovoltaice nu mai prezintă o noutate în energetică. În ultimii ani, tot multe ţări au început să utilizeze energia solară drept o sursă de energie alternativă. La acest capitol, Germania este liderul mondial la utilizarea energiei solare. Ea deţine aproape 50 la sută din piaţa mondiala a panourilor cu celule fotovoltaice.

Republica Moldova este situată într-o zonă cu flux moderat de energie solară, în care numărul anual de ore cu soare este de aproximativ 2200 ore. Asta înseamnă că, există condiții extrem de favorabile pentru folosirea energiei solare.

Generarea energiei electrice prin utilizarea panourilor solare fotovoltaice este o soluţie destul de avantajoasă pentru toată ţara,  atît  pentru  sisteme fotovoltaice independente, cît şi pentru amenajarea unor centrale fotoelectrice conectate la sistemul energetic naţional.

Pînă nu demult toate centralele fotovoltaice admise în exploatare dîn raza de acțiune a IET Chișinău erau destinate, în primul rînd, consumului propriu şi apoi generării surplusului în sistemul energetic.

La sfîrșitul lunii ianuarie 2014, în mun. Chişinău a fost admisă în exploatare prima centrală electrică fotovoltaică cu puterea de 333 kW, destinată generării totale în rețeaua electrică. Centrala menţionată a fost construită cu suportul investitorilor din Franța, prin intermediul SRL „G&Solar 1”.

Randamentul panourilor fotovoltaice a crescut permanent în ultimul deceniu ca urmare a tehnologiilor de producere a panourilor solare fotovoltaice, precum şi a eforturilor  de reducere a dependentei energetice, ajungînd astăzi la circa 15-20%. Datorită tehnologiilor performante şi creşterii capacităţilor de producţie, panourile fotovoltaice au devenit accesibile, atît pentru aplicaţii industriale, cît şi casnice, fiind o soluţie la producerea energiei electrice în zone izolate.

În funcţie de tehnologia de fabricaţie, panourile fotovoltaice pot fi realizate din celule de siliciu monocristalin, policristalin şi celule amorfe. Panourile solare fotovoltaice cu celule amorfe, deşi au un randament de aproximativ 2,5 ori mai mic decît al celor cu siliciu cristalin, au un coeficient de temperatură al puterii de ieşire mai bun şi se comporta mai bine la temperaturi ridicate şi la iluminare indirectă.

La această centrală au fost utilizate 6688 unități de elemente fotovoltaice de tip GS –  50, 20 de invertoare de tip Omnicsol-20k- TL, grupate cîte 4 unități.

Conversia energiei fotonilor în energie electrica se realizează cu ajutorul celulelor fotovoltaice. Mai multe celule montate şi laminate între folii de acetat de vinil cu transparenţă înaltă (EVA) şi sticlă cu conţinut redus de fier formează un panou fotovoltaic. Acesta este elementul principal din compunerea unui sistem solar de producere a energiei electrice.

Măsurarea energiei injectate în sistemul naţional se face cu un contor bidirecțional de tip ZMD405CT44.0457 «Landis-Gir».

La alegerea corectă a componentelor sistemului fotovoltaic, a panourilor fotovoltaice şi invertoarelor s-a ţinut cont de mai mulţi factori: parametrii tehnici ai panourilor fotovoltaice, variaţiile de temperatură, coeficienţii de variaţie cu temperatura puterii de ieşire şi tensiunii la puterea maximă a panourilor fotovoltaice, de nivelul iradiantei solare, plaja şi valoarea maximă a tensiunii de intrare a invertoarelor de reţea, tipul reţelei, protecţiei prin releu, locul de montaj, curba de consum, etc.

Actualmente în mun.Chişinău există 4 centrale electrice fotovoltaice, din care 3 utilizează energia electrică pentru consumul propriu, iar surplusul este generat în sistemul energetic. Şi doar o centrală electrică fotovoltaică este destinată generării totale a energiei produse în rețeaua electrică.

În prezent, panourile solare sînt importate în Moldova din alte ţări, dar, în perspectivă, ţara noastră ar putea produce panouri fotovoltaice pentru necesităţile proprii, dar şi pentru exportul din regiune.

Alexandru COJUHARI,
IET Chişinău

 


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor