Author Archives: IET

O persoană a decedat în rezultatul unui incendiu provocat de o plapumă electrică

Afla mai multe : Noutăți

Un caz recent de incendiu, provocat de un receptor electric utilizat pentru încălzire, a avut loc pe 28 ianuarie 2014 în mun. Bălți. O femeie de 50 de ani și-a pierdut viața, fiind asfixiată într-un  incendiu provocat de o plapumă electrică.

Imagine la stireÎn rezultatul examinării la fața locului s-a stabilit că, focarul incendiului a fost localizat în zona amplasării patului din dormitor. Prelungitorul și cablul plapumei electrice erau conectați la priza electrică. Cel mai probabil, pătimita a lăsat să funcționeze în regim non-stop plapuma electrică și posibil defecțiunea termoreglatorului a adus la supraîncălzirea plapumei provocînd aprinderea acesteia.

Numai în perioada  noiembrie 2013 – ianuarie 2014 în zona de activitate de a Inspecţiei energetice teritoriale Bălți, au fost examinate 10 incendii provocate de instalațiile electrice, trei din care, au fost provocate de reșouri și plapume electrice cu starea tehnică necorespunzătoare.

În plină iarnă, cînd gerurile de afară devin tot mai aspre, cetățenii folosesc aparatele electrice pentru încălzirea încăperilor, utilizînd deseori receptoare electrice necorespunzătoare ori confecționate artizanat, care provoacă incendii.

Atragem atenţia tuturor consumatorilor asupra faptului că, utilizarea non-stop a receptoarelor electrice (plapume, ventilatoare de aer cald, reșouri) cu termoreglatoare defecte sunt principalele cauze de provocare a incendiilor.  La fel, un pericol de izbucnire a incendiilor sînt reșourile amenajate în preajma obiectelor ușor inflamabile (draperii, haine etc.)

 

Pentru prevenirea cazurilor similare pe viitor IET Bălți atenţionează:

– NU amplasaţi aparatele electrice de încălzire lîngă draperii sau mobilier şi nu le utilizaţi pentru uscarea hainelor, deoarece acestea se pot aprinde. Deconectați aparatele electrice de încălzit pe perioada de noapte.

– NU conectați simultan mai multe receptoare electrice la aceeași priză.

– NU amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete. Un scurtcircuit poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra conductoarelor.

– NU utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare cu izolația uzată, deteriorată sau cele fără ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lîngă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a conductorilor.

NU lăsaţi aparatele electrice sub tensiune dacă nu sunt folosite. Acestea pot fi oricînd surse de incendiu. Dacă plecaţi pe o perioadă mai îndelungată (concedii de odihnă, vacanţe) nu lăsaţi aparatele electrice conectate în priză.

Pentru încălzirea încăperilor, se recomandă conectarea aparatelor electrice prin dispozitive de protecție contra curenţilor de defect diferențial ∆I=100 mA .

Fiți precauți cu electricitatea, nu interveniți de sinestătător în instalațiile electrice, folosiți doar receptoare electrice fabricate la uzină și vă veți proteja sănătatea, viața și lucrurile personale.

Nicolae Spînu,
 şef  IET  Bălți  


Verificarea cunoştinţelor şefilor de laborator

Afla mai multe : Agenda

Inspectoratul Energetic de Stat informează că, pe data de 24 februarie 2014, ora 10.00, va avea loc şedinţa Comisiei centrale a IES pentru verificarea cunoştinţelor şefilor de laborator.


Neglijenţa a costat o viaţă de copil

Afla mai multe : Noutăți

919913_-3387Zilele trecute, inspectorii IET Bălţi au examinat un caz de electrocutare, care s-a soldat cu decesul unei minore de 10 ani. Tragedia s-a produs la 07 decembrie 2013, în gospodăria familiei Efimenco din satul Rădoaia, raionul Sîngerei.

În ziua respectivă, sora mai mare a victimei, pentru a ilumina baia, a procedat ca și cei maturi, a conectat un prelungitor confecționat în condiții casnice la o priză din altă odaie a casei. La blocul de prize al prelungitorului era unit un corp de iluminat conectat din 2 bucăți de conductor prin răsucire izolată.

În urma deteriorării izolației în locul răsucirii, conductorul fazic a contactat cu conductorul nul de protecție, pe care a apărut tensiune, iar contactele de protecție ale blocului de prize au nimerit sub tensiune. Atingînd din întîmplare contactele de protecție din blocul de prize cu palma mîinii stîngi, fiind desculță pe podea, copila a fost electrocutată mortal. La un interval de doar 5 minute, sora mai mare s-a dus și ea în baie, unde a găsit-o pe sora cea mică zăcînd la podea. La venirea medicilor copila nu mai dădea semne de viaţă.

Cauza principală, care a dus la această tragedie nefastă este nerespectarea de către maturi a regulilor elementare de securitate electrică la utilizarea receptoarelor electrice.

Un caz asemănător a avut loc şi în satul Pășcăuți, raionul Rîșcani, în rezultatul căruia a fost electrocutat mortal un minor de 10 ani. Maturii foloseau un prelungitor improvizat pentru conectarea unui cuptoraș electric. Făcînd baie, copilul a alunecat și s-a atins de capetele neizolate ale prelungitorului ce se aflau pe fotoliul din apropiere. Consecinţele au fost tragice. Ambele cazuri sunt regretabile, deoarece copiii aveau dreptul la viaţă, dar neglijenţa conştientă a celor maturi, ignorarea pericolului provocat de curentul electric a curmat viaţa celor mai dragi fiinţe.

Amintim tuturor consumatorilor de receptoare electrice, că se interzice categoric folosirea receptoarelor electrice portabile în încăperi cu pericol sporit de electrocutare (odăi de baie, beciuri, șoproane ș.a.) dar și în afara încăperilor. În asemenea cazuri se recomandă protejarea obligatorie a grupurilor de prize cu dispozitiv de acționare automată la curenții de defect (UZO).

Nu atingeţi cu mîinile umede sau cîrpe umede corpurile de iluminat și aparatele electrice.

Nu se permite utilizarea aparatelor electrice deteriorate sau a celor confecționate cu mijloace proprii, conectate cu ajutorul prelungitoarelor care nu corespund standardelor existente, defectate (fire cu izolația deteriorată, prize și furci electrice defectate).

Aveţi grijă de viaţa Dumneavoastră şi a celor din preajmă.

Natalia CEBAN,
  IET Bălți


Constatări alarmante

Afla mai multe : Noutăți

linii1

Unitate comercială construită în zona de protecţie a LEA

Energeticienii IET Bălţi sunt îngrijoraţi de situaţia ce s-a creat în ultimii ani pe segmentul „zone de protecţie a reţelelor electrice”.

Numai pe parcursul anului 2013, inspectorii IET Bălţi au depistat peste 338 cazuri de nerespectare a condiţiilor de exploatare a zonelor de protecţie.

Astfel, în raioanele Sîngerei, Rîşcani, Glodeni şi Făleşti au fost înregistrate mai multe obiective, construite samavolnic în zona de protecţie a LEA 35-110 kV, 10 kV-249 şi 0,4 kV  fără autorizaţii şi fără acordul  Inspecţiei energetice teritoriale Bălţi şi altor specialişti din domeniul energetic.

Miră faptul că unele din aceste obiective (case de locuit, magazine,pavilioane, garaje şi construcţii auxiliare) au fost construite cu acordul administraţiei publice locale, altor factori de decizie. De asemenea, în unele localităţi au fost înregistrate în zona de protecţie gunoişti formate spontan, nutreţuri, arbori plantaţi, paie şi materiale de construcţie depozitate sub linii sau chiar piloni.

linii2

Casă de locuit în zona de protecţie a LEA

Aceste lucruri se întîmplă deoarece, unii reprezentanţi ai administraţiei publice locale, alţi factori de decizie nu ţin cont de cerinţele art.13 din Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice. Potrivit acestui document, administraţia publică locală, alte persoane juridice sînt obligate să coordoneze în prealabil cu întreprinderea reţelelor electrice locurile posibile de amplasare a acestor obiective.

Neglijarea zonelor de protecţie a reţelelor electrice are loc şi din cauza că, întreprinderile reţelelor electrice în procesul inspectărilor periodice nu intervin la timp pentru prevenirea acestor nereguli şi sistarea imediată a lucrărilor de construcţie, nu sesizează organele de drept  pentru a trage la răspundere  persoanele ce se fac vinovate.

Experienţa mai multor ani ne demonstrează că este dificil, uneori chiar imposibil de a înlătura ilegalităţile privind construcţia a tot felul de obiective în zonele de protecţie a reţelelor electrice, fiindcă este vorba de case de locuit ori unităţi comerciale. Deşi, Legea cu privire la energetică (art.17) prevede expres că, orice lucrare în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul întreprinderii sau organizaţiei energetice.

Cu toate acestea, Inspecţia energetică teritorială Bălţi a expediat mai multe avertizări şi prescripţii către responsabilii reţelelor electrice şi administraţiei publice locale, unde au fost înregistrate nereguli. La unele cazuri au fost găsite soluţii, altele mai rămîn pe ordinea zilei.

Pe parcursul anului 2013, datorită conlucrării IET Bălţi cu operatorul de reţea SA ”Red Nord” şi administraţia publică locală au fost reamplasate  unele  LEA la filialele de la Sîngerei, Făleşti, Rîşcani şi Glodeni.

Prin intermediul acestui articol îndemnăm toţi consumatorii să respecte zonele de protecţie şi atenţionăm asupra faptului că, terenurile speciale, repartizate pentru asigurarea integrităţii şi condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice, nu pot fi folosite pentru alte scopuri.

Mai mult ca atît, pentru prevenirea oricăror pericole, pierderi materiale şi umane, se vor respecta cu stricteţe distanţele minime acceptabile de la reţelele electrice pînă la clădiri, construcţii, suprafeţele terestre şi de apă, se vor delimita fîşiile curăţate de arbori în masivele păduroase şi plantaţii.  Aceste prevederi sînt stipulate în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice şi anume: LEA cu tensiunea de pînă la 1kV- 2 m, LEA cu tensiunea de 1-20 kV-10 m, LEA cu tensiunea de 35 kV-15 m, LEA cu tensiunea de 110 kV- 20 m, LEA cu tensiunea de 330,400 kV – 30 m.

Este important ca fiecare consumator să realizeze că, prin respectarea securităţii electrice îşi protejează  nu doar viaţă şi sănătatea proprie, dar şi a celor din preajmă. Iar aceasta înseamnă că statistica electrocutărilor şi a tragediilor va fi în descreştere.

 Inspecţia Energetică Teritorială Bălţi


Securitatea instalațiilor energetice – siguranţa consumatorilor

Afla mai multe : Noutăți

imagine200x240Inspecţia Energetică Teritorială Căușeni a efectuat în perioada ianuarie-august un şir de inspectări şi verificări a instalațiilor energetice amplasate pe teritoriul primăriilor raionului Anenii Noi, atît din posesia consumatorilor cît şi a furnizorului de energie electrică din raionul menţionat.

Acţiunile respective se încadrează în planul activităţilor de bază a IET Căuşeni privind gradul de pregătire a obiectivelor energetice către sezonul rece 2013-2014.   

Numai în perioada de referinţă au fost emise furnizorului 103 puncte prescripţii, din care au fost realizate doar 15 puncte prescripţii, ceea ce constituie doar 14 la sută.

Cele mai frecvente încălcări şi abateri de la cerinţele normelor privind deservirea şi întreţinerea instalațiilor de distribuție din posesia furnizorului depistate de către IET Căuşeni se referă la lipsa dispozitivelor de încuiere a uşilor ID-10/0,4 kV la posturile de transformare (44 cazuri), insuficienţa uleiului în conservatorul transformatoarelor de forţă (39 cazuri), aparate de protecţie neetalonate (şuntate) în ID-10kV şi ID-0,4kV (22 şi, respectiv 6 cazuri), precum şi piloni ce nu corespund cerinţelor Normelor (pericol de cădere, în fază de putrezire – 30 unităţi).

O altă problemă pentru reţelele electrice de distribuţie este cea a deconectărilor avariate (neprogramate) a LEA 0,4 -10 kV ca rezultat a întreţinerii şi deservirii neregulamentare a lor. Specialiştii IET Căuşeni au constatat, că ocolirea şi examinarea instalaţiilor electrice din posesie se efectuează formal. Fişele de ocolire se întocmesc neregulamentar (în caz de electrocutări, avarii sau la prescrierile IET), nu se întreprind măsuri de înlăturare a deficienţelor depistate. Drept confirmare poate servi accidentul avut loc în localitatea Şerpeni, în rezultatul căruia au pierit cinci bovine ca urmare a prăbuşirii a doi piloni avariaţi (putrezi).

Nu se respectă nici cerinţele Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice. IET Căuşeni a examinat circa 15 cazuri de încălcare a prevederilor regulamentului menţionat (s-a întocmit 12 procese-verbale) privind construcţia unităţilor comerciale, a caselor de locuit, încăperilor auxiliare, depozitarea materialelor, sădirea pomilor în zonele de protecţie sau direct sub liniile electrice aeriene (LEA).

Aceste nereguli au loc, deoarece responsabilii din primării nu supraveghează construcţiile din teritoriu, iar reţelele electrice în cadrul examinării LEA din posesie, nu stopează construcţiile în zona de protecţie a LEA, aşa cum prevăd normele de rigoare.

Pînă în prezent rămîne nesoluţionată problema deservirii şi întreţinerii a 26 posturi de transformare 10/0,4kV, declarate de reprezentanţii furnizorului „fără numere de inventariere” (fără stăpîn), de la care sînt alimentaţi cu energie electrică consumatorii finali în baza contractelor încheiate cu furnizorul. Este vorba de 15 localităţi din raionul Anenii Noi, inclusiv şi primăria oraşului Anenii Noi.

Nesoluţionarea problemei deservirii şi întreţinerii posturilor de transformare menţionate impune la aplicarea de către IET Căuşeni a prevederilor art.131 al.2 lit.(c) din Legea cu privire la energetică.

În cadrul verificărilor de către specialiştii Inspecţiei teritoriale au fost înregistrate un şir de nereguli în circa 10 localităţi ale raionului Anenii Noi la capitolul iluminării stradale, lipsa inscripțiilor de dispecerat şi cele de avertizare pe uşile de intrare la PD-0.4 kV.

Cu regret, pînă în prezent rămîne nesoluţionată problema asigurării cu energie electrică a sectoarelor de construcţie a caselor noi din localităţile  Roşcani, Hirbovăţ şi Floreni, unde consumatorii s-au electroalimentat de sinestătător cu încălcări a cerinţelor normelor în vigoare.

Acest fapt influenţează negativ asupra calităţii energiei electrice şi creează situaţii de risc şi deteriorarea receptoarelor electrocasnicelor. Deşi, administraţia publică locală din aceste primarii a elaborat  şi  prezentat furnizorului proiecte de execuţie pentru a fi construite LEA, PT în raioanele respective, problema mai rămîne pe ordinea zilei.

E ştiut faptul că, nefuncţionarea instalaţiilor electrice la parametrii de siguranţă reprezintă unul dintre primele riscuri, atît de ordin material, cît şi uman. Despre starea lucrurilor la instalaţiile energetice din localităţile respective au fost informaţi atît primarii, cît şi consilierii primăriilor respective. Sperăm că, toate obiecţiile şi recomandările menţionate în timpul verificărilor vor fi analizate şi întreprinse măsurile respective, atît de furnizor, cît şi de autorităţile locale.

De asemenea, facem un apel către administraţia  publică locală Anenii Noi de a eficientiza procesul de funcţionare a obiectivelor energetice şi asigurarea la maxim a fiabilităţii sistemului energetic în perioada rece 2013-2014.

S. Burlacu, inginer categoria I,
 IET Căușeni 


Pregătirea către perioada rece a anului 2013-2014 cu mai multe nereguli

Afla mai multe : Noutăți

controlAceastă constatare a fost făcută de specialiştii IET Orhei la capitolul pregătirea către perioada rece a anului 2013-2014, la unele centrale termice noi și reconstruite din regiune.

In rezultatul inspectării au fost depistate un şir de nereguli şi încălcări a cerinţelor normative-tehnice. Şi dacă unele din ele au fost înlăturate la cererea inspecției prin prescripții, altele mai rămîn neexecutate, în special, la instalațiile energetice noi și reconstruite cu combustibil pe bază de gaze naturale și biomasă.
Acestea sînt amplasate în preajma instituţiilor de învăţămînt şcolare şi preşcolare din raioanele Șoldănești (SRL”Montexgaz”), Orhei (SRL”Eurobrichet”, SRL”Darnic-gaz”, SRL”Green Farm”), Teleneşti (SRL”Polimer Gaz Conducte”, SRL”Cadom Gaz”) şi Rezina (SRL”Cadom Gaz”).

Obiectivele respective au fost admise în exploatare de către comisiile de recepții, fără concursul Inspecției energetice teritoriale Orhei și altor specialiști din domeniul energetic, ignorîndu-se prevederile Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (HG nr.285 din 23.05.1996).

IET Orhei a informat atît reprezentanţii administraţiei publice locale, cît şi directorii de gimnazii, şefii grădiniţelor unde au fost depistate aceste neconformităţi, dar şi investitorul PNUD pentru a întreprinde măsurile de rigoare.

Inspectoratul Energetic de Stat, ca autoritate de supraveghere energetică de stat este poziţionată favorabil pentru valorificarea tehnologiilor moderne pe bază de biomasă în Moldova, dar cu condiţia că acestea să fie implementate corect şi în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare şi care să nu prezinte pericol pentru cetăţeni şi comunitate.

M. Gaşper,
şef IET Orhei


Aparatele de sudură improvizate – adevărate capcane electrice

Afla mai multe : Noutăți

În ultima perioadă se atestă tot mai multe cazuri de electrocutări în rîndul populației, care utilizează aparate de sudură electrică confecționate artizanal. Astfel, în perioada mai-iunie curent au avut loc două cazuri de electrocutare în rezultatul cărora au decedat două persoane.

În ambele cazuri, motivul accidentelor l-a constituit lipsa cunoștințelor elementare despre pericolul ce-l prezintă curentul electric, precum și utilizarea aparatelor de sudură neomologate, defectate, conectate la reţeaua electrică, fiind încălcate cerinţele Normelor de exploatare.

Astfel, pe data de 9 mai, cetăţeanul Gh. Hariuc (anul nașterii 1956) efectua lucrări de sudare a unui gard metalic din gospodăria particulară cu un aparat de sudură improvizat. În momentul sudării, atingîndu-se de gardul metalic, s-a electrocutat mortal. Tragedia s-a produs din cauza străpungerii izolației dintre bobina primară și secundară și apariția potențialului prin cablul de sudare la gardul metalic în lipsa legăturii bobinei secundare și a corpului metalic al aparatului de sudură cu conductorul PE de protecție.

Un alt caz fatal a avut loc pe 28 iunie 2013 cu cetățeanul V. Cojocari (anul nașterii 1973). În ziua respectivă, pătimitul intenţionînd să execute lucrări de sudare cu un aparat de sudură confecționat artizanal, a încercat să scoată din garaj aparatul de sudură fără a-l deconecta de la rețeaua electrică, neavînd nici carcasă de protecție, din neatenţie a contactat părțile aflate sub tensiune a bobinei primare și s-a electrocutat mortal.

Este regretabil faptul că, din cauza propriei neglijenţe uneori se pierd vieţi omeneşti. Acestea şi alte cazuri de nerespectare a electrosecurităţii sunt examinate în timpul inspectărilor de către colaboratorii IES, se desfăşoară activităţi de prevenire a riscurilor de electrocutare în rîndul populaţiei. Dar, pentru atingerea acestui obiectiv este necesar, în mare măsură, de responsabilitatea fiecărui cetăţean.

În contextul celor menționate, IES atrage atenţia tuturor persoanelor care utilizează aparate de sudură electrică asupra necesităţii respectării următoarele reguli de securitate:
– sudorul trebuie să fie echipat cu mănuşi, ochelari de protecţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială;
– reţeaua electrică, inclusiv priza electrică la care este conectat aparatul de sudură trebuie să corespundă cerinţelor Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, protejare prin aparate de protecţie speciale de curenţii de scurtcircuit şi de suprasarcină;
– cablul ce alimentează aparatul de sudură nestaţionar trebuie să fie flexibil, cu o lungime nu mai mare de 15 metri, cu izolaţie principală şi suplimentare din materiale neinflamabile;
– cablul trebuie să fie dotat cu conductor nul de protecţie (PE), de culoare galben-verde, care trebuie să fie conectat la corpul metalic al aparatului de sudură şi la bobina secundară;
– aparatul de sudură electrică trebuie să fie dotat cu aparat de protecţie (comutaţie), părţile sub tensiune trebuie să fie protejate contra atingerii directe;
– conductorul de la aparatul de sudură pînă la cleştele portelectrod trebuie să fie flexibil, cu izolaţie dublă din cauciuc;
– locul de execuţie a lucrărilor trebuie să fie uscat şi ventilat;
– o dată la 6 luni se efectuează măsurări a rezistenţei izolaţiei înfăşurărilor transformatorului de sudat.

Aveţi grijă de viața Dumneavoastră şi a celor din jur.

A. PARA,
inspector IET Căușeni


Tragedii ce pot fi evitate

Afla mai multe : Noutăți

Pe parcursul ultimelor luni ale anului curent, Inspecţia Energetică Teritorială Căuşeni a examinat mai multe cazuri de incendii, provocate de starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor electrice de utilizare.

Astfel, un incendiu soldat cu pagube materiale semnificative a avut loc în satul Hagimus.

După examinarea circumstanţelor la faţa locului în comun cu reprezentanţii Direcţiei Situaţii Excepţionale s-a constatat, că proprietarul utiliza un prelungitor neomologat, cu secțiunea conductorilor de 1,5 mm2, în lipsa conductorului de protecție PE și suprasolicitat, la acesta fiind conectate încă 5 receptoare electrice (fierbător electric, televizor, radiou, transformator 220/12 V, ș.a.), ceea ce este strict interzis de normele în vigoare. Mai mult ca atît, prizele acestui prelungitor erau amplasate pe o masă din lemn, în imediata apropiere a televizorului. Astfel suprasolicitarea prelungitorului a provocat supraîncălzirea lui, ceea ce a dus la deteriorarea izolației și la izbucnirea incendiului. Deflagraţia a fost facilitată și de prezența aparatelor de protecție (siguranțe fuzibile) cu reglajele majorate.

Un alt caz a avut loc în localitatea Copanca, r-l Căuşeni. În situaţia dată, echipamentul de evidență a energiei electrice, aparatul de protecție erau amenajate într-o cutie din plastic și pozate pe suprafețe inflamabile (suport din lemn, tapete). După examinarea circumstanţelor, specialiştii IET Căușeni au constatat, că și de această dată, motivul incendiului a fost nerespectarea cerințelor Normelor în cadrul amenajării instalațiilor electrice, fiind admise mai multe abateri de la Documentele Normative Tehnice. Branșamentul de alimentare cu energie electrică a fost amenajat cu conductori, secțiunea de 2,5 mm2, iar rețeaua de iluminare a fost amenajată prin conexiuni răsuciri. De asemenea, conductorii cu o singură izolație au fost pozați pe suprafețe inflamabile (tapete). Pe lîngă pierderile materiale provocate de incendiu, proprietarul casei s-a ales cu arsuri grave, fiind internat la spitalul raional.

Aceste situaţii nefericite, provocate de neglijenţa consumatorilor puteau fi evitate, dacă se respectau întocmai cerinţele Documentelor Normative Tehnice la amenajarea instalațiilor electrice, a rețelelor electrice de iluminare și prize, precum şi instrucțiunile pașapoartelor receptoarelor electrice.

În contextul celor expuse mai sus, Inspectoratul Energetic de Stat vine cu un apel către toţi consumatorii de energie electrică de a respecta regulile elementare a securităţii electrice, în special la:

– menţinerea în stare satisfăcătoare a reţelei de iluminare, a receptoarelor electrice utilizate;

– neutilizarea prelungitoarelor neomologate sau defectate, aparate electrocasnice defectate;

– supravegherea receptoarelor electrice conectate la reţeaua electrică;

– evitarea suprasolicitării reţelei de iluminare prin conectarea concomitentă într-o priză a mai multor receptoare electrice;

– neutilizarea receptoarelor electrice confecţionate de sinestătător sau cu cleme şi conductoare neizolate;

– neadmiterea reparaţiei de sinestătător a receptoarelor electrice defectate, apelaţi la specialişti autorizaţi;

– supravegherea copiilor în încăperile conectate la receptoarele electrice;

– utilizarea aparatelor de protecţie corespunzătoare, prevăzute de Normele în vigoare.

De reţinut, că receptoarele electrice de uz casnic nu prezintă vreun pericol, deoarece sunt prevăzute măsuri de protecţie şi izolaţie de uzina producătoare, dar numai în cazul, cînd acestea sunt utilizate corect şi menţinute în stare bună.

A.Cravcenco,
inspector IET Căuşeni


Securitatea electrică în pas cu progresul tehnic

Afla mai multe : Noutăți

Tehnologia secolului XXI a avansat într-atît, încît totul poate fi automatizat, robotizat și poate fi îndeplinit fără mari eforturi fizice ale oamenilor. Astăzi este de neînchipuit viaţa noastră fără aparatele electrice sau electrocasnice, care ne fac viaţa mult mai ușoară şi îmbunătăţesc calitatea acesteia.
De reținut că, electrocasnicele ocupă locul doi în lume, din punct de vedere al consumului de energie, după mașini – ele reprezinta 30 la sută din consumul de energie în tarile industrializate.
Cu toate acestea, nu întotdeauna ținem cont de anumite exigenţe și reguli la utilizarea receptoarelor electrice pentru a evita cazurile de electrocutare şi incendii.
Utilizatorii trebuie să ştie că, potrivit Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice (NAIE), receptoarele electrice sunt clasificate în 4 clase: 0, I, II, III. Deoarece receptoarele electrice de clasele 0 și III nu se utilizează în sectorul casnic și public, ne vom referi la cele de clasele I și II, pe motivul că, toate receptoarele electrice utilizate în sectorul casnic și public trebuie să corespundă acestor două clase.
Pentru diferențierea receptoarelor de clasele I, II sunt stabilite semne distinctive:
receptoarele de clasa I recept,

 

recept2receptoarele de clasa II .

 

Întrucît, majoritatea receptoarelor electrice casnice (mașini de spălat, încălzitoare de apă, cuptorașe, unelte electrice) sunt receptoare de clasa I de protecție ele urmează să fie conectate doar la rețele cu conductor PEN divizat. Desigur aceste cerințe se referă și la prelungitoarele utilizate pentru a conecta astfel de aparate electrocasnice.
Receptoare electrice de clasa II de protecție sunt cele cu corpuri nemetalice (adaptor telefon mobil, boxe audio, unele aparate radio, alte receptoare cu corpurile din material izolant), aceste receptoare pot fi conectate în rețele cu firul PEN nedivizat.
Nerespectarea cerinţelor Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice poate duce la cazuri neprevăzute (electrocutări, incendii, defecte a receptoarelor electrice).
Astfel, din cauza conectării receptoarelor de clasa I de protecție în reţelele electrice în lipsa nulului de protecţie, în anul 2012 au avut loc 5 electrocutări soldate cu decesul a 5 persoane. La fel, din cauza utilizării prelungitoarelor neomologate au avut loc 6 incendii, care au provocat pierderi materiale, au avut loc peste 10 cazuri de defecte a receptoarelor electrice casnice (maşini de spălat, încălzitoare), care puteau genera în incendii sau provoca cazuri de electrocutări.
Specialiştii IES, în toate cazurile examinate au constatat că consumatorii conectează la reţeaua electrică receptoare electrice de clasa I de protecţie (maşini de spălat, unelte electrice, cuptoraşe, ş.a.) în lipsa firului nul de protecţie. De asemenea nu se utilizează aparate de protecţie automate contra curenţilor de defect (diferenţiale).
Pentru a evita orice fel de situații nefericite, Inspectoratul Energetic de Stat atrage atenția tuturor utilizatorilor de receptoare electrice ca, lucrările de montare şi conectare la reţea a aparatelor electrice moderne să fie executate de către specialişti competenţi autorizaţi, pentru a preveni cazurile de electrocutări, incendii și alte situații.
Vă reamintim că orice aparat electric prezintă un pericol sporit pentru viaţa omului dacă nu este utilizat în conformitate cu normele de funcționare.

A.Cravcenco,
 inspector IET Căuşeni


Consumatorii de importanță vitală sînt obligaţi să dispună de surse de energie de rezervă

Afla mai multe : Noutăți

La ora actuală, procesul de distribuție a energiei electrice este însoțit de o serie de probleme. Una din acestea, fiind şi alimentarea fiabilă cu energie electrică a tuturor consumatorilor, în special a celor de importanță vitală.

Consecinţele ce ţin de întreruperea alimentării sau de calitatea proastă a energiei electrice livrată  acestor consumatori sînt destul de serioase.

Normele de amenajare a instalaţiilor electrice (NAIE), precum şi cele de proiectare în construcţii (CП 110.34.2003) stabilesc pentru aceşti consumatori cerinţe deosebite în vederea schemelor de alimentare cu energie electrică.

Spre exemplu, în domeniul medicinii, continuitatea alimentării cu energie electrică a echipamentului și utilajului din dotarea instituțiilor medico-sanitare, este o caracteristică nu doar necesară, dar și de importanță vitală.

Astfel, asigurarea procesului de alimentare fiabilă (fără goluri) și la parametrii de calitate corespunzători standardului în vigoare este strict necesară și obligatorie în centrele parentale și chirurgicale, secțiile de terapie intensivă, sălile laboratoarelor cu domeniu de măsurare și analiză, rețelele de alimentare a ascensoarelor, iluminare de avarie, complexele antiincendiare etc.

Spitalele și centrele medicale fac parte din categoria consumatorilor de importanță vitală pentru societate, care au în dotare receptoare și complexe de receptoare de alimentare primară. Anume, aceste instituţii sunt obligate să fie dotate cu a treia sursă de alimentare cu energie electrică pentru situații în care din motive neprevăzute nici cea de-a doua sursă de alimentare (de la alt transformator, sau secții de bare) considerată de rezervă nu este funcțională.

Cea de-a treia sursă de alimentare este de obicei un grup electrogenerator, care în funcție de puterea sa, poate prelua totalmente sau o parte din consumul de energie electrică strict necesar pentru acoperirea alimentării utilajului medical de necesitate primară.

În mun. Chișinău, dar şi în alte zone ale ţării, nu toate instituțiile medico-sanitare dispun de sisteme automate de anclanșare a rezervei (AAR), iar la acele instituții care dispun de sisteme (AAR), gradul de funcţionalitate şi performanţă este diferit.

Inspectoratul Energetic de Stat atenționează managerii instituțiilor de profil medico-sanitar să manifeste mai multă responsabilitate la acest capitol pentru a exclude orice fel de riscuri (în cazurile sălilor de operație, de reanimare, terapie intensivă, maternităţi), dar şi cheltuieli neraţionale a mijloacelor financiare.

Adrian Gorodenco,
inginer-inspector IET Chișinău,
sect. Ciocana


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor