Autorizări și monitorizări

1. Laboratoare electrotehnice

– Regulamentul privind funcţionarea LET
– Lista LET
– Formele cadru a Proceselor verbale de măsurări şi încercări în IE

2. Electricieni autorizați

– Lista electricienilor autorizați
– Întrebările propuse la sesiunile anterioare pentru examinarea şi acordarea calificării de “Electrician autorizat de gradul II”

3. Admiterea în exploatare a IE

– Instrucţiunea cu privire la admiterea în exploatare a IE
– Nota informativă cu privire la admiterea în exploatare a IE

4. Calitatea energiei