Category Archives: Deplasări

Ședința Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI

Afla mai multe : Deplasări , Noutăți

P3240401cccLa finele lunii martie 2016, în orașul Moscova (Federația Rusă) a avut loc cea de-a VIII-a ședință de lucru și prima din acest an a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI.

În cadrul reuniunii au participat reprezentanţi din Federaţia Rusă, Moldova, Belarus, Kîrgîzstan şi Tadjikistan, specialiștii catedrei  Institutului de securitate și eficiență energetică din or. Moscova.  Republica Moldova a fost reprezentată de către dl Marc Rîmiş, inginer-şef al Inspectoratului Energetic de Stat.

Membrii Comisiei au discutat şi propus unele modificări la proiectul noilor Norme de protecţie la exploatarea instalaţiilor electrice, care ulterior va fi propus spre examinare Consiliului Electroenergetic al ţărilor-membre CSI. În cazul aprobării documentului, acesta va servi drept îndrumar practic în activitatea zilnică a tuturor persoanelor, care activează, atît în ramura electroenergetică, cît și în instalațiile electrice ale consumatorilor.

La ședința de lucru s-a discutat și chestiunea ce ține de elaborarea unui Ghid de acte normativ-tehnice și juridice în domeniul supravegherii energetice a ţărilor-membre CSI în conformitate cu macheta documentului.

O altă întrebare din agenda de lucru a fost proiectul documentului care stabilește modul de organizare a procesului de admitere la exploatarea instalațiilor electrice noi sau reconstruite de către autoritățile supravegherii energetice a ţărilor-membre CSI.

De asemena, participanții la ședința de lucru au discutat obiectivele și sarcinile propuse pentru următorii doi ani de activitate ai Comisiei, care au fost incluse în Planul de lucru al Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI pe anii 2016-2018.


Reuniune internaţională a energeticienilor CSI

Afla mai multe : Deplasări , Noutăți

Comisia pentru coordonarea activitatii autoritatilor de supraveghere energetica de stat CSILa începutul lunii aprilie curent, în orașul Moscova (Rusia) s-au desfăşurat lucrările Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI, la care au participat reprezentanţi din Federaţia Rusă, Moldova, Belarus, Kîrgîzstan şi Tadjikistan. Din partea Republicii Moldova a participat dl Marc Rîmiş, inginer-şef la Inspectoratul Energetic de Stat.

Participanţii au discutat şi propus unele modificări la proiectul Indicațiilor metodice privind controlul tehnic şi organizarea exploatării liniilor electrice, punctelor de distribuţie şi posturilor de transformare. Documentul va fi propus spre examinare şi aprobare Consiliului Electroenergetic al ţărilor-membre CSI, care se va întruni în şedinţă la finele lunii aprilie la Baku. Daca va fi aprobat, acesta va servi drept îndrumar practic în activitatea zilnică a inspectorilor din sectorul electroenergetic.

De asemenea, grupul de lucru a fost informat despre punerea în aplicare, începînd cu luna august 2014, a noilor Norme de protecţie la exploatarea instalaţiilor electrice. Membrii grupului de lucru au constatat posibilitatea aplicării documentului respectiv numai după acumularea unei experienţe practice în Federația Rusă. La fel, participanţii au decis să prezinte la următoarea şedinţă a Comisiei documentele normative a fiecărei ţări care reglementează admiterea în exploatare a instalaţiilor noi sau reconstruite cu scopul unui schimb de  bune practici la acest capitol.

Procesul-verbal nr.4  al sedintei Comisiei pentru coordonarea activitatii  autoritatilor de supraveghere energetica de stat CSI


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor