Inspectoratul Energetic de Stat

Inspectoratul Energetic de Stat este instituția abilitată cu funcții de supraveghere energetică de stat. Istoria activității IES reflectă, în mod consecvent, evoluția sistemului electroenergetic din Republica Moldova.

Astfel, la 01 ianuarie 1972 prin ordinul  șefului Direcției Principale a Energeticii și Electrificării pe lîngă Sovietul Miniștrilor RSS Moldovenești ”Молдглавэнерго”  a fost instituită Întreprinderea de furnizare a energiei electrice, control și evidența utilizării ei – ”Энергосбыт”. Întreprinderea nominalizată a fost abilitată să îndeplinească și funcția de supraveghere energetică (Hotărîrea Sovietului Miniștrilor URSS nr.726 din 29 iulie 1967 ”Despre supravegherea energetică în URSS” și ordinul Ministerului Energeticii și Electrificării URSS nr.169 din 4 iulie 1969). Primul director al întreprinderii a fost Elena Savocico.

La 17 martie 1981, prin ordinul „Mинэнерго CCCP” nr.360 din 23.10.1980 şi ordinul ”Молдглавэнерго” nr.371 din 01.12.1980, Întreprinderea „Энергосбыт” a fost redenumită în Întreprinderea de Stat de Supraveghere Energetică şi Furnizare a Energiei „Энергонадзор”, avînd următoarele funcții de bază:

– controlul pentru utilizarea raţională a energiei electrice şi energiei termice în toate sferele economiei naționale şi realizarea măsurilor de economisire a energiei;

– controlul respectării de către consumatori a disciplinei privind limita şi regimul consumului de energie electrică şi termică;

– organizarea şi optimizarea evidenţei și calității fluxului de energie electrică și termică furnizate consumatorilor;

– intensificarea cerințelor faţă de consumatori privind exploatarea tehnică şi siguranţa utilizării instalaţiilor electrice, identificarea proceselor neeconomice nerentabile şi nesatisfăcătoare în contextul fiabilităţii şi securităţii funcţionării instalaţiilor electrice;

– sporirea controlului în contextul reducerii cheltuielilor legate de consumul de energie electrică folosită la furnizarea agentului termic, procese termice şi energo-tehnologice, iluminarea publică şi a panourilor de publicitate în toate sferele economiei şi în contextul necesităţilor consumatorilor casnici.

Din anul 1981 „Энергонадзор” a fost în componența mai multor structuri abilitate cu funţii de gestiune a sectorului energetic al Republicii Moldova.

La 09 octombrie 1985 director al întreprinderii „Энергонадзор” (actualul Inspectorat Energetic de Stat) a fost numit Ion Diozu, care a condus această instituţie în perioada anilor 1985-1999.

La 11 mai 1999, prin Hotărîrea  Guvernului nr.420, în temeiul art.13 din Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998, a fost instituit Inspectoratul Energetic de Stat ca instituție abilitată cu supravegherea energetică de stat şi activînd pe lîngă Departamentul Energetică, Resurse Energetice și Combustibil.

La 08 iunie 2011, prin ordinul 224-P al Ministerului Economiei, la funcţia de șef al Inspectoratului Energetic de Stat a fost numit Iacob Timciuc, ex-ministru al Ministerului Energeticii.

În prezent, Inspectoratul Energetic de Stat se subordonează Ministerului Economiei al Republicii Moldova.


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor